Iskolánk, a Tamási Áron Gimnázium 1593-as alapítása óta a Székelyföld egyik legrangosabb szellemi műhelye, az erdélyi magyar szellemi elit képzésének rendkívül eredményes központja. Méltán nevezte egyik tanára Székelyudvarhely „homlokának".

Ha bepillantunk a város homloka mögé, jelenleg a következőket találjuk:

Elemi oktatás, évfolyamonként 1 osztály - 125 tanuló.

Gimnáziumi oktatás, évfolyamonként 1 osztály - 121 tanuló.

Középiskolai osztályok
:

  • Matematika-informatika, intenzív informatika;
  • Matematika-informatika, kétnyelvű (angol);
  • Természettudományok;
  • Természettudományok (Kétnyelvű angol);
  • Filológia (intenzív idegen nyelvek);
  • Római katolikus teológia osztály;

     Összesen: 571 tanuló.

Egészségügyi általános asszisztensképző, 6 osztály (posztliceális): 152 tanuló.

Iskolánkban tanul összesen 969 tanuló.

(Az elemi és gimnáziumi oktatás, valamint a posztliceális képzés külön épületben működik.)

56 szakképzett tanerővel dolgozunk, többségük rendelkezik a legmagasabb tanügyi fokozattal, doktori címmel rendelkező tanáraink is.

Iskolánk folyamatosan működő diáklapja az Ébredés, a diákok képviseletét felvállaló diákszervezet a Tadisz, néptánccsoportunk a Gereben, színjátszó csoportunk a Vitéz Lelkek; emellett kiváló eredményeket elérő kosár-, futball- és kézilabda csapattal büszkélkedhetünk.

Iskolánkban az oktató-nevelő tevékenység számára korszerű szaktermeket biztosítunk: 3 informatika, 2 kémia, 2 fizika, 2 biológia, 1 földrajz és 1 angol szakterem; a testnevelés- és sporttevékenységek számára 2 tornatermünk van. Kitűnő étkezdével és konyhával, valamint otthonosan berendezett hálókkal rendelkező bentlakásunkban más iskolák tanulói is megfelelő feltételek mellett tanulhatnak és pihenhetnek.

Tamási Áron

Tamási Áron Gimnázium - Székelyudvarhely