Európai Számítógép-használói Jogosítvány


ECDL:  European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL jogosítvány 150 országban elismert bizonyítvány.

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

ECDL diplomával rendelkező diákok érettségin mentesülnek a digitális képességvizsga alól. (aki mind a 6 modult sikeresen leteszi a legnagyobb (Experimentat) minősítésben részesül érettségin, 4 modul sikeres elvégzése esetén pedig „haladó” (Avansat) minősítésben részesül).

Romániában ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. Újdonság, hogy a vizsgakártya soha nem jár le.

Az ECDL tematikája megegyezik a IX-X.-es TIC tantervvel, így a diáknak nem szükséges a tanórákon kívüli felkészülés.

ECDL modulok:

  • Számítógépes alapismeretek
  • Online alapismeretek
  • Szövegszerkesztés
  • Táblázatkezelés
  • Adatbázis-kezelés
  • Prezentáció

Print

InfoECDL

www.ecdl.ro/