Veni Sancte 2023 - 2024

Veni Sancte 2023 - 2024


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 12, 2023  |  Hírek

Szeptember 11-én reggel ismét nagyot lélegzett a város, picit berozsdásodva ugyan a két hónapnyi pihenés után, ám lelkesen és várakozással tele újra beindult a gépezet, elkezdődött az iskola.

 

A Szent Miklós-hegyen is nagy volt a sürgés-forgás, Veni Sancte-val vette kezdetét az új tanév a kicsiknek, nagyoknak és a legnagyobbaknak egyaránt.

 

Iskolánk igazgatója, Laczkó György így köszöntötte a zsúfolásig telt templom középiskolás egyenruhásait és tanáraikat:

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk tanévnyitójának minden résztvevőjét!

Kedves Tanulók!

Amikor Szent-Györgyi Albert megkapta a Nobel-díjat, úgy gondolta, hogy a vele járó nagy pénzösszegtől úgy tud legegyszerűbben megszabadulni, ha befekteti, részvényeket vásárol. Tudta, hogy közeledik a II. világháború, félt, hogy ha olyan részvényeket vásárol, melyeknek értéke növekszik háború esetén, ő is kívánni fogja az öldöklést. Így arra kérte ügynökét, hogy olyan részvényeket vásároljon, melynek értéke esni fog a háborúban. Így vesztette el a pénzét, és mentette meg a lelkiismeretét.
A történelemnek volt talán a legnagyobb hatása az értékrendszerünk alakításában.

1593-ból van az iskolánkra vonatkozó első írásbeli tudósítás, amely arról számol be, hogy a jezsuita kisgimnáziumban mintegy 100 diák tanult, nem több mint 4–5 tanár irányításával.
Ma, 430 évvel később 929 tanulót várunk iskolánkba, ebből 127 elemista, 112 gimnazista, 558 középiskolás, 132 tanuló pedig posztlíceális tagozaton tanul. Ma közel 60 tanár tanít iskolánkban.

Annak idején 30 év alatt három épületet is építettek elődeink, 1880-ban a régi „zárdát”, a mai Iskola utcai épületet, itt működik ma az elemi és gimnáziumi tagozat, 1892-ben a mai bentlakást, 1910-ben a főépületet.
Az intézmény 345 évig volt katolikus gimnázium, 1948-ban államosították, és felszámolták a felekezeti oktatást.

2004-ben, 56 évvel később visszaszolgáltatták az egyháznak az iskolát. Most, 33 évvel a változások után, Magyarország kormányának és a Katolikus érsekségnek köszönhetően a három épületből kettőt sikerült felújítani, modernizálni, így végre városunk is büszkélkedhet két impozáns épülettel. Igaz, nem sok segítséget kapunk a működtetésükhöz.
De mindez lehetőséget nyújt a cselekvésre. A leglényegesebb tényező, ami a cselekedeteinket meghatározza, az az értékrendszer, amelynek legnagyobb része fiatalkorban alakul ki. Ennek kialakításában van sorsdöntő szerepe a Szent-Györgyi Albert-féle lelkiismeretnek.
A Veni Sancte tanévnyitó szentmisén hívtuk a Szentlelket. Hívtuk az éves munkánkhoz. Hívtuk a tanuláshoz, a felkészüléshez. Hívtuk álmaink és vágyaink valóra váltásához.

Tisztelt Szülők!

Megkérem Önöket, bízzanak bennünk! Bízzanak tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor arra is szeretném megkérni Önöket, hogy együttműködésükkel segítsék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében!

Szeretettel köszöntöm kilencedikeseinket, akik iskolánkat választották, reményeink szerint azért is, hogy belső igényszintjükhöz méltó tanulmányi eredményeikkel igazolják iskolánk hírnevét. Kemény munka vár rátok, de jövőtök megalapozásához egyet tehettek, hogy tanultok. Hinnetek kell abban, hogy részetekről ez a legjobb befektetés. És már holnaptól úgy tanuljatok, hogy majd 4 év múlva ti legyetek azok, akikre irigykedve néz fel a város.
Ti a legmagasabb felvételi jegyekkel jutottatok be iskolánkba, Ti vagytok a megye legjobb tanulói. Gratulálok az eredményeitekhez, viseljétek büszkén a gimis egyenruhát, álljanak példaként előttetek az eddigi eredményeink, a számtalan tantárgyversenyen elért eredményeink, a közel 98%-os érettségi siker, az, hogy majd minden végzősünk továbbtanul egyetemeken, főiskolákon. Ezt várjuk el tőletek is.
Szeretném köszönteni, az egészségügyi nővérképző diákjait is. Kitartást és nagy alázatot kívánok e nemes, de nehéz szakma elsajátításában. Az itt végzett nővérek szakmai tudásukkal és emberi kitartásukkal e képzésnek hírnevet szereztek nemcsak itt Székelyföldön, hanem elmondhatjuk, hogy egész Európában.

 

Kedves Kollégák!

Nem könnyű hivatást választottunk, munkánk nagy felelősséggel bír. Nevelni és tanítani nem kis feladat. Olyan értékeket kell közvetíteni, melyek biztos alapokat nyújtanak egy majdani felnőtt élet elindításához. Kívánom, hogy az idei tanév sok örömet hozzon munkátokban, sok sikeres tanítványotok öregbítse iskolánk hírnevét, és szeressétek diákjaitokat!
Iskolánkban ebben a tanévben a kezdetekhez képest kb. 10-szer annyi tanuló tanul, 10-szer annyi tanár irányításával, az előkésztő osztálytól a posztlicivel befejezőleg. Így nemcsak a város, hanem a megye legnagyobb iskolája vagyunk, egyben a legösszetettebb is. És azt szeretnők, hogy a legjobbak is legyünk. Tantárgyversenyeken, záróvizsgán és érettségin, valamint a továbbtanulásban kell ezt bizonyítanunk. Ehhez kell nagyon komoly erőfeszítés mindenki részéről.
Tanévnyitó köszöntőmet Goethe szavaival zárom:

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”

 

Bekő Melinda, iskolánk igazgatóhelyettese szeretettel üdvözölte a Kicsi Gimi népes seregét:

Kedves Tanulók és Tanítók, Osztályfőnökök és Tanárok, Szülők és Nagyszülők!

A mai nappal kezdetét veszi a 2023-2024-es iskolai év. Ez az első teljes tanév a tavaly elkészült, felújított Kicsi Gimi épületben.

Kedves Előkészítősök!

Ti mostantól iskolások vagytok. A tavaly még napközibe jártatok, de felnőttetek. A Tamási Áron Gimnázium nagyon régi és nagyon híres iskola. Már nagyon vártunk Rátok! Legyetek ügyesek, szorgosak! Tanuljatok sokat!

Kedves IV.-esek!

Ti az idén az elemi tagozat legnagyobbjai vagytok. Ez az utolsó év a tanítónénivel, akitől már eddig is sokat tanultatok. Figyeljetek rá, szorgoskodjatok, mert jövőre új tagozat vár, ahol mindarra szükségetek lesz, amit eddig tanultatok.

Kedves V.-esek!

Eddig tanító nénitek volt! Ettől kezdve új korszak nyílt számotokra. Osztályfőnököt kaptatok, vele kell minden ügyet-bajt megbeszélni. Ő vette át a tanítónéni helyét. Milyen mázlisták vagytok! A régi Adél tanítónéni után egy új Adél nénit kaptok. Másik változás, hogy minden órára más tanár megy be, más-más tanár tanít majd benneteket. Legyetek tisztelet-tudók, jólneveltek, szorgalmasok!

Kedves VIII-osok!

Ez az esztendő az utolsó évetek az általános iskolában. Első naptól kezdve nagyon komolyan kell készülnötök az év végi vizsgákra. Közben, ne feledjetek el vidámnak lenni és fiatalnak, de ez ne menjen a tanulás rovására!

Kedves Tanulók, az I., II, III., VI., VII. osztályokból!

Már ismeritek ezt a csodálatos iskolát! Ismerősek a lépcsők és folyósók, sarkok és udvar, focipálya és kapus nénik, takarító nénik és osztálytársak. Tudjátok, büszkék vagyunk rátok, örülünk a jó tanulmányi eredményeiteknek. Azt szeretnénk, hogy itt jól érezzétek magatokat, és sikeres tanévetek legyen! Külön, mindenki figyelmébe ajánlom az iskola egyenruháját! Viseljétek büszkén!

Kedves Szülők! Kedves Nagyszülők!

Arra kérjük Önöket, támogassanak a gyermekek nevelésében! Vigyázzunk együtt rájuk! Karöltve segítsük őket előre haladni a sikerek útján. Mi megteszünk minden lehetségeset pedagógiai és emberi szempontból. Kérjük Önöket, biztosítsák a szeretet és békesség légkörét a családban! A gyermekeiknek a legfontosabb, hogy mindig számíthassanak a családra, hogy mellettük legyenek! Kérdezzék meg naponta a gyermekeket, mi történt az iskolában, ellenőrizzék a házi feladatokat, győződjenek meg, hogy felkészültek a feladatokra, szeressék őket, legyenek türelmesek hozzájuk, üljenek le melléjük, étkezzenek együtt!

Kedves Tanító nénik, Osztályfőnökök, Tanárok!

Ezeket a csodálatos gyermekeket újra rátok bízzuk. Tanítsatok és neveljetek, szeressetek és mutassatok mindig jó példát! Lelkesedéseteket őrizzétek meg, mert kezetek alatt nő fel a jövendő. Ti vagytok a családokkal karöltve a biztonság a kiszámíthatatlan világban!

És, még két kedves gondolat nektek, kedves kisdiákjaink:


-    az egyik: otthon reggelizzetek, és hozzatok magatokkal tízórait!
-    a másik:

legyetek előre boldogok, hogy ez a tanév egy nappal hosszabb, mert a február 29 napos lesz, és ebben a nagyszerű iskolában egy teljes nappal többet tölthettek!

Sok sikert mindenkinek! Áldott tanévet kívánok!

 

 

 

Hálás köszönet a fotókért Sükösd Györgynek!