Újra büszkék vagyunk

Újra büszkék vagyunk


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 20, 2022  |  Hírek

2022. szeptember 20.

 

Ünnep van a Gimiben, iskolánk névadója, Tamási Áron születésének 125. évfordulóját ünnepli ma kicsi és nagy.

Szívbéli kötelességünknek teszünk eleget, amikor tiszta szívvel és örömmel megosztjuk a hírt, hogy iskolánk magyartanára, dr. Ozsváth ImolaVirrasztás Tamási Áron Pedagógiai Díj-ban részesült.

 

 Szívből gratulálunk a Tanárnőnek, és Isten áldását kérjük munkájára, hogy minél több fiatal szívében táplálhassa Tamási szivárványát.  

 

Dr. Ozsváth Imola laudációja
A Tamási Áron Alapítvány 2022. évi Virrasztás díjának átadóján

Dr. Ozsváth Imola 1977-ben született Székelyudvarhelyen, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán végzett magyar-néprajz szakot, majd ugyanitt, a Magyar Néprajz és Antropológia tanszéken szerzett mesteri fokozatot. Doktori címét is ugyanezen intézmény keretein belül szerezte. Jelenleg a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium magyar irodalom szakos tanára, de sok, az irodalom lelkes tanításán is túlmutató közösségi tevékenységgel is foglalkozik.
Én büszkén vallom magam egykori tanítványának, és hálás vagyok neki, amiért a fiatalságom egy, a fejlődésre fogékony időszakában ő is terelgette lépteim, és osztálytársaimhoz hasonlóan feltétlen szeretettel viszonyult hozzám is a középiskolai éveim alatt.

Első sorban azzal volt sokunkra nagy hatással, hogy megmutatta nekünk a magyar irodalom csodáit, és mindezt olyan lelkesedéssel az első irodalomóránktól az utolsóig, hogy a négy év alatt még a legközömbösebbek is megszerettek legalább egy-egy verset, novellát. A többségünkből azonban kifejezetten könyv- és színházszerető fiatal felnőtteket nevelt. És ez nem is volt könnyű feladat, hisz kilencedik osztályban javarészt a reál tudományokért érdeklődő osztály voltunk. Meggyőződésem, hogy ehhez igazi hivatástudat, a tantárggyal szembeni lankadatlan rajongás és a fiatalság szívből jövő szeretete voltak szükségesek. Azt hiszem, ezekkel Ozsváth Imola mind rendelkezik, és ezek tették nagyszerű irodalomtanárrá.  Ő azonban nem csak nagyszerű tanár, hanem nagyszerű pedagógus is. Mint osztályfőnökünk, a négy év alatt sikerrel mutatott nekünk olyan megrendíthetetlen pozitív értékeket, mint a letörhetetlen optimizmus, a művészetek szeretete, a szolidaritás, a szociális érzékenység, vagy éppen a lelkiismeretes, jókedvű munkavégzés. Mindezek követésében jó pedagógusként ő maga is jó példával járt előttünk, így ezek az értékek lassanként beszivárogtak mindannyiunk életébe. Hogy néhány példát említsek, ő maga is mindig velünk tartott, amikor adományokat gyűjtöttünk és szállítottunk rászoruló nyugdíjas embertársainknak karácsony alkalmából, így vele tapasztalhattuk meg a segítségnyújtás felemelő érzését. Ő ismertette meg velünk a színházba járás szenvedélyét is, hisz évente többször is közösen látogattunk jobbnál jobb darabokat, formálva ezáltal kialakulóban lévő ízlésünket is. 

Tudom továbbá, hogy Ozsváth Imola maximalizmusának nem elég, hogy kifogástalanul végzi pedagógusi hivatását, ezen felül is rengeteg feladatot vállal, rendszeres az, hogy éjszakába nyúlóan dolgozzon. Így készítette el például a Tamási-emlékév keretein belül a tartalmas és gyönyörű szép Tamási Áron tematikájú falinaptárat is több projekttel párhuzamosan, szabadideje utolsó perceit is feláldozva. És még így sem láttuk soha fáradtnak vagy kedvetlennek, mindig ugyanolyan sugárzó jókedvvel lépett be az iskolába. És nem láttuk soha azt sem, hogy félkész munkát adott volna ki a kezei közül. Mindenben a tökéletesre törekszik. Ebben a szellemben szerkesztett naptárat, lektorált könyveket, végzett néprajzi kutatói munkát, és ebben a szellemben foglalkozott velünk is. Úgy gondolom sokan példát vehetünk róla, hisz napról napra megmutatja, hogyan lehet egyszerre precizitással és szeretettel végezni el a legkisebb és a legnagyobb feladatokat is.
Kedves,,Oszi néni”! Kiemelkedően sokat tett a Gimnázium diákjaiért, a székelyudvarhelyi kulturális életért, Tamási szellemiségének megőrzéséért. Fogadja tehát nagy-nagy szeretettel a Virrasztás díjat, hiszen megérdemelten kapja. 
Az Isten éltesse sokáig!

A Tamási Áron Gimnázium egykori diákja, Tamási ösztöndíjas,
Vass Bálint

 


 

Fotó: Farkaslaka képekben