Tanulás, játék, öröm: egyszóval KupakMozaik!

Tanulás, játék, öröm: egyszóval KupakMozaik!


Gimi  |   jún. 23, 2022  |  Hírek

 

Végtelen odaszánás, páratlan összefogás és lelkesedés fémjelezte azt az utat, amelyet a Tamási Áron Gimnázium három V. osztályos, egyenként tízfős csapata járt be a KupakMozaikra való felkészülés és a verseny során.

A KupakMozaik környezetvédelmi versenyt, környezettudatos játékot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány partnerségben az RDE Hargita Kft-vel hirdette meg.

Nem kevesebb, mint többhónapos környezetvédelmi munka előzte meg a versenyt, hisz csapatonként legkevesebb 5000 színes kupakot kellett gyűjteniük a versenyzőknek; gyűjtés, amibe lelkesen kapcsolódott be iskolánk pedagógusi közössége, az iskola diákjai, a versenyzők és családjaik.

A célirányosan összegyűjtött kupakokból egy legkisebb 2x2 méteres mozaikot kellett megtervezniük az egyes csapatoknak, továbbá ötletes leírást csatolni a tervhez. A gondolkodásban való környezettudatos felelősségvállalást és a környezet iránti elköteleződett attitűdött tükrözte a csapatok mozaikjainak leírásai.

Jó volt látni a gyerekek aktív felelősségvállalásának gyakorlatát, amely a környezeti értékek iránti megbecsülésben gyökerezett.

A versenyhez kapcsolódó kupakgyűjtési feladatokba, a próbakirakási tevékenységekbe, azok koordinálásába és megszervezésébe az V. osztályos szülői közösség is odaadóan segített, és szervesen részt vállalt.

A versenyre való felkészülés, az odavezető út ugyanolyan fontossággal bírt, mint a verseny, hisz közösségformáló, csapatépítő jellege volt. A jó hangulatú tervezések kihozták a gyerekekből a kreativitást: csodás művészi alkotások születtek. A próbakirakások sok kedves emléket fémjeleztek, azontúl pedig közösségformáló erőként szolgáltak.

És elérkezett június 1-je, a verseny napja. Izgatottan, ám módszeres stratégiával és töretlen munkamorállal vágott neki a három csapat, hogy „megalkossák” a mozaikot.
Szemet gyönyörködtető alkotások születtek, amelyeket a zsűri egyen-egyenként élménydíjjal jutalmazott.  Két csapat tagjai a Balu Parkban gyűjtik az élményeket, a harmadik pedig paintball csatában vesz részt.

Gratulálunk minden versenyzőnek a kitartásért, szorgalomért és a megtett útért!

Máté Imola, osztályfőnök