Szent Imrére emlékeztünk

Szent Imrére emlékeztünk


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 08, 2023  |  Hírek

November 5-e Szent Imrének, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe, ebből az alkalomból a hagyományoknak megfelelően került sor 2023. november 6-án a XI. E osztály megemlékező műsorára osztályfőnökük, Kovács Enikő irányításával. (videó)


Az osztály tanulói számára Szent Imre egy tiszteletre méltó személy volt, aki szerette a hazáját, a népét, védte a függetlenséget. Fontos, hogy a népnek legyen hite, őrizze a kereszténységet, hagyományait, legyen büszke a hazájára, mivel ez a megmaradásának a záloga. Tanulóink a szent életéből eljátszott jeleneteken keresztül jobban megértették ideális alakját, útmutatását, példamutatását, gondolatait és útravalóját.

Prohászka Ottokár a következőket írta róla:

,,Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.''

Rövid történeti áttekintő Szent Imréről:

Szent Imre herceg élete első hét évét otthon tölti a családdal, és elsajátítja mindazt, amit lát édesapjától, Szent Istvántól és édesanyjától, Bajor Gizellától. Ez alatt a hét év alatt természetes lesz számára a tisztelettudás, az imádság, a becsületes munka és az embertársaknak az elfogadása. Minden bizonnyal németül is megtanult az édesanyja révén. Imre herceget 7 és 15 éves kora között Gellért püspök oktatta. Kezdetben latinra tanította, majd a tudományok mellett a vallás, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. Elsajátította az államirányítás tudományát, a diplomáciát és a hadvezérséget. Apja rábízta a királyi sereg parancsnokságát is.
István király 1031-ben Székesfehérvárott fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténységet a jövő számára is biztosítsa. Erre az alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palástnak használtak, s ezen az egész királyi család hímzett képe látható. Imre herceget vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2-án bele is halt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti: ,,Siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással...''. Imrét a fehérvári bazilikában temették el, ahonnan 1083. november 5-én testét díszes koporsóba helyezve oltárra emelték. Szent László király kérésére István királlyal és Gellért püspökkel együtt szentté avatták.

A középkorban a Szent Imre tisztelet Európa-szerte elterjedt (Rómában, Jeruzsálemben, Skóciában, Lengyelországban, Bajorországban, Velencében, Portugáliában, Csehországban).

Imre herceg örömét lelte a vadászatban, sikeres hadvezérként tűnt fel, és a dinasztia továbbvitele céljából családot is alapított. A barokk kortól ő a magyar ifjúság védnöke, ünnepe november 5. Jelképe a hófehér liliom, ami a herceg szűzi tisztaságát helyezi előtérbe. Emlékét 18 helynév őrzi, számos templom védőszentje lett, kultusza még Lengyelországban elterjedt. Idehaza is rendkívüli jelentőséggel bírtak a Szent Imre-napi búcsúk, amelyekre a vidék katolikusai elzarándokoltak.

 


Kovács Enikő, osztályfőnök

 

Hálás köszönet a fotókért Sükösd Györgynek!