Sakksuli

Sakksuli


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 19, 2022  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek

Kreatív gondolkodás fejlesztése sakkal az elemi osztályokban - A sakk, mint oktatási eszköz és innovatív módszer

 

A Tamási Áron Gimnáziumban 2016-ban indítottam el a Polgár Judit Sakkpalota programját, Ma már 3 évfolyamon tanulják a gyerekek, órarendi keretek között, mint innovatív módszert alkalmazva. A kezdő csomagot a KELLO Tankönyvellátó biztosította, a jelenleg használt eszköztárunk szülői adakozásból került ki. A 2021-222-es tanévben Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékozott az elemi tagozatnak egy Sakkpalota program alapcsomagot. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közvetítésével online képzésben részesült három elemi tagozatos tanár.

 

 

Miről szól a Sakkpalota program?

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni.

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket már az Előkészítő osztályban, az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális fejlődésére tudományosan is kimutatott.

A sakk haszna a közoktatásban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző műveltségi területek ismereteinek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére és az új információk beépítésére, vagyis egészében a jövőre készít elő.

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.
 a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, önálló döntéshozás kialakítása, összefüggések, globális folyamatok felismerése, önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, gyakorlatias szemlélet kialakítása, a kreativitás növelése, viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben, memóriafejlesztés.

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.

Sakkozás közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási folyamathoz szükséges gondolkodást. A játék szabályrendszere pedig számos, módszertanilag gazdagon használható lehetőséget rejt magában.

Sakk a másodikosokkal

 

 

Előkészítő osztályban a sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. Első osztályban az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése – olvasás és szövegértéshez nyújtott stabil alapot.

Második osztályban a szorzás-osztás különleges módszere a sakkszorzó. Ugyanakkor képességfejlesztő és a szellemi horizontot tágító, remek keretet biztosít karácsonyi műsorhoz, vagy a szülőkkel való közös foglalkozáshoz.

Az információs társadalomban nélkülözhetetlen a digitális írástudást fejleszti, arra nevel, hogy a tanuló egyszerre „két fejjel” – a sajátjával és az ellenfelével – gondolkodjon, Sakkozás közben a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik.

A sakk, mint sport

A 2021-2022-es tanévben szerződést kötött iskolánk az Iskolás Sportklubbal, így a másodikosok Rendi Éva edzővel sakkoztak hetente két órát. Beneveztük az osztály tanulóit a Segesváron megrendezett Sakk az iskolában, amatőr, svájci típusú bajnokságra, 6-14 éves korig. A versenyt a Victor Jinga Gimnázium rendezte, május 23-án, ahol 160 diák versenyzett szabadtéren, hat fordulóban.

Diákjaink a korosztályukban remek eredményeket értek el: Simon Mínea II. hely, Marosfői Zsuzsanna III. hely, Dicséretben részesült: Bartha Mátyás, Vitus Mátyás, Bálint-Major Kende, Simó Máté, Ivácsony Bence, Dumitrescu Ana, Székely Viktor, Farkas Gergely, Silló Gréta és Székely Ábel.

Összefoglalás

A sakk, mint oktatási eszköz alkalmazása kialakítja a tanulókban az önfejlesztés igényét, a hatékony, önálló tanulás iránti motivációt, a logikus gondolkodás képességét, a problémaérzékenységet és a lehető legjobb megoldás igényét, kreativitást, eredetiséget, amely szükséges minden tantárgy tanulásakor és a mindennapi életben. Azok a gyerekek, akik megszeretik a sakkot, már korán önállóan kezdik elemezni a játszmáikat, mestereik játszmáit, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Az már csak bónusz, hogy a tömegsport “kitermeli” az élsportolóinkat is!

 

Szabó Zsuzsa elemi tagozatos tanár
Székelyudvarhely, 2022. június