Komoróczyné László Marika/ Verestói Nóra tanító néni és osztálya