Országos Római Katolikus Hittanolimpia Kézdivásárhelyen

Országos Római Katolikus Hittanolimpia Kézdivásárhelyen


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   máj. 07, 2024  |  Hírek

 

2024. április 24-26 között zajlott Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Főgimnázium szervezésében a VI. Országos Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia.

Az iskolánkból összesen haton vehettünk részt a versenyen, tanúságot téve elsősorban hitünkről, nem mellesleg pedig hittanórán szerzett teológiai ismereteinkről.

A szervezők és a Főgimnázium diákjai igazán kitettek magukért: a megérkezésünktől egészen a hazaindulásunkig szeretettel és türelemmel kezeltek mindannyiunkat, valamint törekedtek színes és izgalmas programokat szervezni. A tantárgyverseny megnyitója a Vígadó Művelődési Házban került megrendezésre, másnap délelőtt a dolgozatírást megelőzően pedig a kantai Szentháromság Plébániatemplomban szentmisén vettünk részt. Délután bemutatták az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, majd ellátogattunk a szomszédos Gelencére, ahol megtekintettük a Szent Imre Árpád-kori műemléktemplomot. A verseny utolsó napján ugyancsak a kantai plébániatemplomban került sor a verseny záró szentmiséjére, majd pedig a díjak kiosztására. 

Szent Pál apostol írja a római hívekhez címzett levelében:

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16).

Mindannyian igyekeztünk minél jobban felkészülni a verseny megyei, illetve a most megrendezésre került országos szakaszára. Ám tudatában voltunk, hogy nemcsak mi, hanem az összes versenytársunk kiemelkedő eredményeket képes felmutatni, így igyekeztünk a tantárgyversenyt úgy kezelni, mint egyfajta tanúságtételt, lehetőséget a személyes fejlődésünkre tárgyi ismeretekben és a hitünkben, illetve találkozást hozzánk hasonló érdeklődési körű társainkkal. Az pedig, hogy néhányunkat ezért díjaztak is, nem annyira a mi érdemünk, hanem inkább a Mindenható Atya ajándéka, Akiről a megoldott feladatainkon, fogalmazásainkon, esszéinken keresztül tanúskodtunk. Mert „minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről van, leszállván a világosság Atyjától” (vö. Jak 1, 17).

Márpedig a díjakban elég kegyes volt hozzánk a Gondviselés, ugyanis sikerült haza hoznunk:


•    egy I. helyezést (Szász István János, VI. osztály);
•    egy II. helyezést (Lakatos Csaba, XI. D);
•    két III. helyezést (Hajdó Réka X. E, valamint Tóth Nikolett IX. E);
•    egy dicséretet (Fancsali Orsolya, XI. B);
•    két különdíjat a Kézdivásárhelyi Főesperességtől és Kovászna Megye Tanácsától (Tóth Nikolett IX. E, valamint Lakatos Csaba XI. D);
•    mindezek mellett pedig Vass Enikő (XI. E) is kiválóan szerepelt a versenyen, immár harmadik alkalommal.

Hála a felkészítő tanárainknak: Nagy Hajnal tanárnőnek, T. Olasz Béla atyának és Török Edith-Tarzícia nővérnek, akik támogattak és jó tanácsokkal láttak el mind a felkészülés, mind pedig a verseny során.

 

Igyekszünk szívünkbe vésni a hittanolimpia örökös szentírási mottóját: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8, 14)


Lakatos Csaba, XI. D

További hírek
Deutsch ist schön verseny

Hírek
máj. 03, 2024Otthon az anyanyelvben

Hírek
ápr. 17, 2024