Majláth Gusztáv Károly–díjban részesült iskolánk igazgatója

Majláth Gusztáv Károly–díjban részesült iskolánk igazgatója


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 28, 2023  |  Hírek

 

A Majláth Gusztáv Károly–díj Hargita MegyeTanácsának a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményért kiosztandó díja.

Azoknak a személyeknek adományozható, akik huzamosan kiemelkedő nevelő és oktató munkát végeztek a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában, iskolateremtő munkásságuk elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják.

Iskolánk igazgatója, Laczkó György idén részesült ebben az elismerésben.

Gratulálunk neki és büszkék vagyunk rá!

 

Laczkó György méltatása

Laczkó György 1966. május 6-án született, gyergyóremetei szülők gyermekeként. Székelyudvarhelyen él családjával. A csíkszeredai Matematika-Fizika Líceumban,  mai Márton Áron Főgimnáziumban szerzett érettségi oklevelet, majd geológiát és földrajzot tanult a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen. Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium földrajz szakos tanára, az iskola igazgatója, az Erdélyi Római Katolikus Státus tagja.
Laczkó György 1999-2002 között a Baróti Szabó Dávid iskolának, majd 2002-től napjainkig folyamatosan a Tamási Áron Gimnázium igazgatója. Irányítása alatt működik Erdélynek és egyben Romániának egyik legősibb iskolája, amelyet a római katolikus egyház alapított 1593-ban. Ez az iskola évszázadokon át a tudomány és hit egységét képviselte, túlélte a 20. század világégéseit és ideológiai nyomásait, és egykori küldetéséhez hűen próbál ma is eleget tenni a 21. század új követelményei és kihívásai közepette.

Emberség és barátság, nevelés és tanítás, eredmény és minőség, tudomány és hit, régi és új, megtartás és felújítás.

Ezek a párosított fogalmak jellemzik legjobban Laczkó György személyiségét, munkálkodását, valamint pedagógiai, iskolaszervezői, iskolavezetői tevékenységét.

Emberként, különleges érzékenységet mutat az embertársak gondjai és élete iránt, igyekezve nemcsak segítséget nyújtani, de emberséges megoldásokat is találni. Kollégákkal és felebarátaival való barátsága a kölcsönös megbecsülés és szeretet elvén épül.

Mint vérbeli pedagógus, az egyetemi oklevél megszerzése óta a szakja és a rá bízott fiatalság iránti szeretettel végzi a tanári munkát. Fontosnak tartja a tanítás és nevelés ötvözését, az ismeret- és élményközpontú tanítást, a követésre érdemes emberi életpéldák felmutatását, a hit és hagyomány ápolását.  

Nagy hangsúlyt fektet az oktatásban felmutatható eredményes munkára. Munkatársaitól elvárja a kiváló munkát és jó teljesítményt. Ugyanerre serkenti a rá bízott diákságot is. Különösképpen nagy súlyt helyez a minőségi oktató-nevelő tevékenységre. Fontosnak tartja a versenyeken való eredményes részvételt, a diákok kiváló érettségi eredményekre való juttatását, valamint az iskola diákságának egyetemi oktatáson való továbbtanulását. Mindez, számára látható fokmérője az iskolában elvégzett lelkiismeretes oktatói munkának.

Igazgatói hivatása és egyházi szerepvállalása kiegészítik egymást, akárcsak a tudományosság és hit együtt művelése. Jó kapcsolatot ápol hazai és nemzetközi iskolai és egyházi intézményekkel.

Odaadó módon képviseli a székelység és erdélyi magyarság értékeinek, hagyományainak őrzését, és az új nemzedékre való áthagyományozását. Kiemelkedik e tekintetben a néptánccsoportok működtetése, néptánctáborok szervezése, egyszóval a néptáncmozgalomnak az iskola diákjaival való megszerettetése.

Igazgatóként azon fáradozik, hogy a régi iskolai keretet új tartalommal és teljesítménnyel töltse fel, hogy a régi az új állapotok között is megfelelhessen küldetésének. Ugyanakkor, igazgatói tevékenységének nagy eredménye, hogy a rá bízott iskola teljes felújításán fáradozik. A régi épület újban tündököl, minden tekintetben megfelelve a kor követelményeinek és kihívásának. A felújítási munkálatokat tervezte, végezte, ellenőrizte, irányította. A szükséges anyagi fedezetért fáradhatatlanul kilincselt, kért, pályázott. Az elkészült épületegyüttes a következő évtizedekre biztosítani tudja az iskolai munka folytonosságát és minőségét.

Kihívásának tekinti, hogy munkája által a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Erdély versenyképes iskoláinak élvonalában maradjon.

Személye, élete és munkássága összeforrott az általa vezetett iskola létével. Ugyanazt teszi, amit nagy elődjei: amikor az iskolában és az iskoláért él és fáradozik, erdélyi magyar népünk megmaradásáért cselekszik.

                 
Bekő Melinda Erzsébet