Induló középiskolai osztályok a 2019 – 2020-as tanévre

Induló középiskolai osztályok a 2019 – 2020-as tanévre


Szűcs-Olcsváry Melinda  |   márc. 11, 2019  |  Felvételi, Hírek

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018) – 8,19

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű– angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018)8,04

Kötelező az angol vizsga !!!

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018)8,01

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018)7,60

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás.

Kötelező a vallásvizsga !!!

 

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

Május 15-17.

További információért az iskola titkárságán szíveskedjenek érdeklődni a 0266218379-es telefonszámon.