Felvételi

Felvételi


Be­irat­ko­zás a teológia osz­tály­ba

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   máj. 27, 2020  |  Felvételi, Hírek

Be­irat­ko­zás:

– 2020 június 2-5, 9,00-14,00 óra kö­zött

– személyesen az iskola titkárságán

– emailen: tamasiarongimnazium@gmail.com

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos) – „fișa de înscriere”

– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

– családorvosi igazolás

– egyházi ajánlólevél

Tekintettel arra, hogy a katolikus teológia osztályunk egyben intenzív angol osztály is, kötelező az angol nyelvvizsgát kiváltó jegy. Ezt az az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos.

Az iratkozásnál a maszk viselete kötelező!

Minden más fontosabb információ, illetve az iratkozásra való programálás megtalálható az alábbi Facebook csoportban: Gimi Teológia Szak


Induló középiskolai osztályok a 2019 – 2020-as tanévre

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   márc. 11, 2019  |  Felvételi, Hírek

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018) – 8,19

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű– angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018) – 8,04

Kötelező az angol vizsga !!!

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018) – 8,01

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2018) – 7,60

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás.

Kötelező a vallásvizsga !!!

 

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

Május 15-17.

További információért az iskola titkárságán szíveskedjenek érdeklődni a 0266218379-es telefonszámon.


Induló középiskolai osztályok a 2018 – 2019-es tanévre

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   ápr. 15, 2018  |  Felvételi, Hírek

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017) – 8,22

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű– angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017) – 7,99

Kötelező az angol vizsga !!!

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017) – 8,25

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2017) – 7,83

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás.

Kötelező a vallásvizsga !!!

Be­irat­ko­zás a képességvizsgákra, mely szükséges a kéttan­nyel­vű (an­gol) ter­mé­szet­tu­do­mány osz­tály­ba, il­let­ve a ró­mai ka­to­li­kus osz­tály­ba:

– 2018. má­jus 14 – 15., 9,00-14,00 óra kö­zött

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki, ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

– An­gol: 2018. má­jus 16., 9,00 óra
– Val­lás: 2018. má­jus 17., 14,00 óra

További információért az iskola titkárságán szíveskedjenek érdeklődni a 0266218379-es telefonszámon.


Előkészítő és V. osztályosok beiratkozása

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   máj. 20, 2017  |  Felvételi, Hírek

A 2017-2018-as tanév előkészítő osztályába való beiratkozás lezárult, a helyek beteltek.

A 2017-2018-as tanév V. osztályába való beiratkozás lezárult, a helyek beteltek.

 

 

 


Induló középiskolai osztályok a 2017-2018-as tanévre

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   máj. 20, 2017  |  Felvételi, Hírek

Reál tagozaton:

IX. A – Matematika – Informatika osztály (Inteznív informatika) – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,40

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,44

IX. B – Természettudományok – Kéttannyelvű- angol – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,70

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,63

Kötelező angol vizsga

IX. C –  Természettudományok – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,55

Utolsó bejutási átlag (2016) – 8,34

Humán tagozaton:

IX. D – Filológia – Intenzív angol nyelv – 1 osztály, 28 hely

Utolsó bejutási átlag (2015) – 8,14

Utolsó bejutási átlag (2016) – 7,83

IX. E – Római katolikus teológia – 1 osztály, 28 hely

Nincs országos leosztás

Kötelező vallásvizsga

Be­irat­ko­zás a kéttan­nyel­vű (an­gol) ter­mé­szet­tu­do­mány osz­tály­ba, il­let­ve a ró­mai ka­to­li­kus osz­tály­ba

Be­irat­ko­zás

– 2017 má­jus 22-23, 9,00-14,00 óra kö­zött.

Be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges ira­tok:

– be­irat­ko­zá­si lap (az is­ko­la bo­csájt­ja ki ahol a diák VIII. osz­tá­lyos)
– sze­mély­azo­nos­sá­gi má­so­lat

Vizs­gák idő­pont­ja:

– An­gol: 2017 má­jus 25, 9,00 óra
– Val­lás: 2017 má­jus 27, 8,00 óra


Induló középiskolai osztályok

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   máj. 17, 2014  |  Felvételi, Hírek


Középiskolai osztályokba való beiratkozás

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   máj. 17, 2014  |  Felvételi, Hírek

Beiratkozás a kéttannyelvű (angol) természettudomány osztályba, illetve a római katolikus osztályba

Beiratkozás

– 2014 május 26-27, 9,00-14,00 óra között.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

– beiratkozási lap (az iskola bocsájtja ki ahol a diák VIII. osztályos)
– személyazonossági másolat

Vizsgák időpontja:

– Angol: 2014 május 29, 9,00 óra
– Vallás: 2014 május 28, 8,00 óra


Tananyag a vallás képességi vizsgához

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   máj. 17, 2014  |  Felvételi, Hírek
Azon diákok jelentkezését várjuk a teológia osztályba,  akik  szeretnének elmélyülni  isten irénti szeretetükben ,  jóakaratúak,  szeretik a nyelveket  és nagyon szeretnek tanulni!!!Tananyag a képességvizsgáhozI .  Katolikus  Egyháztörténelem (VII. osztály)1. Az első Pünkösd: az Egyház születése2. Az őskeresztények tanúságtétele3. István diakónus vértanúsága, Saul megtérése4. Szent Péter és Szent Pál működése5. Az első századok keresztényüldözései6. Szeretet ragyogja be a véres  üldözést7. Az egyház felszabadulása  – Milánói r endelet8. Az Egyház gondjai Konstantin birodalmában9. Szent Benedek „fiai”nevelték az új Európát10. A magyar nép kereszténnyé leszII. „Aki hisz, üdvözül!”(VIII. osztály)11. A kinyilatkoztatás. A Biblia12. Az apostoli hitvallás . Hiszek egy Istenben13. Teremtés , gondviselé s14. Isten terve az emberrel15. A Fiúisten érettünk emberré lett16. Jézus meghirdeti Isten Országát17. Legyen meg a te akaratod18. Föltámadt és fölment a mennybe19. A Szentlélek20. Jézus Egyháza21. Az egyház Krisztus Titokzatos Teste22. A szentek közössége. A végső dolgok.23. A  kegyelem24. A keresztség szentsége25. A krisztusi tanúságtétel szentsége26. Az Eukarisztia  – Oltáriszentség27. Hiszem a bűnök bocsánatát  – Az újrakezdés szentségeBővebb információért hívható Tarzicia nővér: +40-723-920.283