Kisakkoztuk a matematikát!

Kisakkoztuk a matematikát!


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   máj. 21, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek


Harmadik osztályban a matematika tanítás fő kérdéseit elősorjázva, hogy „Mit? Milyen szinten? Hogyan?”, az utóbbi kérdésen töprengtem a legtöbbet.


Életkori sajátosságai révén a kiskamaszaim a ráfigyelésre, beszélgetésre reagálnak. Társadalmi és érzelmi fejlődésük ezen szakaszán lélekben folyamatosan távolodnak a fizikai testük földrajzi koordinátáitól. Erősen vágynak szeretetre és elfogadásra. Ebben a korban egyszerre individualisták és vágynak csoporttagnak, felerősödik a versenysportok iránti érdeklődés, már felelősséget vállalnak a tetteikért, döntéseket hoznak, látják- és megfogalmazzák a felnőttek ellentmondásait, öntudatra ébrednek, mélységesen kötődnek egy legjobb baráthoz.

Értelmi fejlődésükben megszilárdul a konkrét gondolkodási műveletek szakasza, logikusan gondolkodnak és koherensen rendezik gondolataikat. A gondolkodás valós fizikai tárgyak segítségével történik, még nehezen birkóznak meg az elvont gondolkodással. Az elvont gondolkodást igénylő problémákat akkor tudják megoldani, ha azok közvetlenük kapcsolódnak az átélt élményekhez. Az aktív, konkrét tapasztalatokból tanulnak a leghatékonyabban. Mivel képesek erősen koncentrálni és hosszabb ideig olvasni, jó megoldásokat találnak a problémákra. Általában szeretnek memorizálni, szigorúbb az etikai érzékük, mint más korosztálynak, aggódnak a méltányosság miatt. Ez az időszak nagyon rövid, izgalmas, az attitűdök kialakulásának ideje.

A fentiekben összegzett jellemzőkből adódóan a harmadikos matematika talán a legnehezebb fogalomrendszert alakítja az elemi tagozaton: számfogalom bővítése milliósokig, háromjegyű számok összeadása, kivonása, kétjegyű számok szorzása, osztása és szakaszos ábrázolással megoldható feladatok, valamint a mérleg-elv megértése. Mint módszert alkalmaztam a sakkot a matematika tanítás során, a Polgár Judit-féle elképzelés alapján. Ettől a tanévtől kezdődően a Román Tanügyminisztérium és a Sportminisztérium közös programjában-Sakk az iskolában- is részt veszünk, amelynek ugyanaz az alapelve, hogy a tanórákon alkalmazzuk a sakk szabályait, elmeit, lehetőségeit. Jótékony hatása a matematikában is megmutatkozik: diákjaim szívesen és sikeresen oldanak meg matematikai feladványokat és szívesen mérik össze tudásukat.

A harmadikos elmistákkal a 2022-2023-as iskolai tanévben így sakkoztuk ki a matematikát:

 

Verseny neve                                         Bolyai Matematika Csapatverseny                                                    

Résztvevő harmadikosaim száma     8                                        

Erdeményes tanulók neve                   Bálint-Major Kende, Farkas Gergely, Ivácsony Bence, Székely Ábel                                                                                   

Helyezés                                                 Megyei szakasz 6. helyezés

                                                                                                                                         

Verseny neve                                         Zrinyi Ilona Matematika Verseny

Résztvevő harmadikosaim száma    15  

Erdeményes tanulók neve                  Ivácsony Bence

Helyezés                                                Megyei szakasz 6. helyezés

 

Verseny neve                                        XXII Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaverseny 

Résztvevő harmadikosaim száma   11  

Erdeményes tanulók neve                  Simon Mínea

Helyezés                                                Megyei szakasz 3. helyezés/Oszágos Különdíj

 

                                                                                                                                                                                                                          
Verseny neve                                       Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              
Résztvevő harmadikosaim száma    27                                                                                                                                                                  

Erdeményes tanulók neve               Székely Ábel, Ivácsony Bence, Simó Máté, Farkas Gergely, Bálint-Major Kende,

                                                             Simon Mínea, Székely Viktor és Vitus Mátyás

Helyezés                                            1-3 helyezés

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár