Gereben Néptánccsoport

Gereben bemutatása


gereben-logo

Az 1991-ben alapított Gereben Néptánccsoport 2009-ben „nagykorúvá” vált, 2011-ben fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelhette volna, ha a járvány nem hiúsítja meg a nagyszabású rendezvény terveit. A jubileumok számvetésre késztetnek, tekintsük át röviden az együttes eddigi történetét.

A Tamási Áron Gimnázium néptánccsoportját Laczkó György igazgató (akkori minőségében az iskola földrajztanára) alapította 1991-ben. A kolozsvári táncházas körökből frissen kikerült földrajztanár vezetésével, valamint László Csaba táncoktatónak köszönhetően már a kezdeti időkben igen színvonalas műsorok kerültek bemutatásra. 1993-ban, a gimnázium négyszáz éves jubileumi ünnepségén több mint egyórás műsorral léptek színpadra. Az akkori Gerebenesek közül többen tovább képezték magukat ezen a téren, ma professzionális együttesek táncosaiként ismerhetjük őket.

Akárcsak az emberi életben, egy együttesek életében is vannak magaslatok és mélységek.
Egy-egy jeles táncos generáció „kiöregedése” után az utánpótlás adott esetben kevesebb lelkesedéssel, kisebb lendülettel folytatta a munkát, ennek következtében a krónikák nem tesznek említést ezen idők tevékenységéről.

A gimnázium akkori vezetőségének támogatásával Laczkó György népviseleteket varratott: székelyruhát Siklódon, mezőségi viseletet Visában. Ezt ma is büszkén viselik a gerebenesek, egyedi darabok, népi mesterek munkái, melynek párja nem akad a vidéken. 2010-ben a Hebe Alapítvány támogatásával sikerült felújítani a viseletkészletet, a megkopott, elhasználódott ingeket, megfakult hímzett kötényeket újakkal pótoltuk.

A Gereben táncoktatói voltak László Csaba után László Zsolt és Ildikó, őket követte Jobb Levente. 2009 szeptemberétől Boros Béla és Boros Hilda, az Udvarhelyi Táncműhely táncosai tanítanak. Következetes és szakszerű munkájuk eredményeként ismét színpadra lépett a Gereben. A lelkes táncosok heti rendszerességgel vesznek részt próbákon, külön a kezdő– és a haladó csoport. Az iskolai rendezvényeken kívül hazai és külföldi meghívásoknak tesznek eleget. A heti táncpróbák mellett szívesen vesznek részt az Udvarhelyen és környékén szervezett táncházakban, a nyári tánctáborokban.

 

A Gereben mint iskolai néptáncegyüttes, kitűzött célja hogy a tanulók megismerjék a magyar népi kultúrát, néptáncainkat, népdalainkat elsajátítsák, magukévá tegyék. Az együttes folyamatos működésének a 30-éve alatt tanulók ezrei "fertőződtek" meg a magyar néptánccal, és ez a folyamat csak felerősödött, köszönhető a Csóri programnak is.

 

Szakmai beszámoló
CSSP-E- NEPTANC-HT-2020-0108
Gereben Néptáncegyüttes/ Kötelezettségvállaló: Hebe Alapítvány, Székelyudvarhely

A Gereben néptáncegyüttes az elmúlt pályázati évben (2020 július - 2021 augusztus) a járvány miatt megszakításokkal, többé kevésbé szinte mindig működött, jelenleg 150 tagja/táncosa  van az együttesnek. 

A zökkenőmentes működés a Csóri Sándor programnak köszönhető, hiszen biztosítani tudtuk a táncoktatók évi bérét, a koreográfiákat, a zenészek bérét, valamint két tábort is tudtunk szervezni. Két utazási költséget is ebből tudtuk fedezni.  Ez volt a program egyik legfontosabb eleme. A Gereben 7 csoportban működött, „Apró Gereben”, az elemi osztályosokkal két csoportban,  "kicsik", az 5-ik osztályosok, és a 6-8 osztályosok két csoportban, a "nagyok" 3 csoportban: kezdők, középhaladók és haladók szintjén. Minden csoportnak heti rendszerességgel voltak próbái a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának sporttermében. Fellépések előtt a próbák megsokszorozódtak.

A Gereben legfontosabb programjai az elmúlt évben:

2020 decemberében volt az első kiadásunk e program keretében, ekkor táncoktatás volt a karácsonyi ünnepekig.

2021 február 19-én a helyi Művelődési Házban iskolánk Nagykorúsítási ünnepségén fellépett a Gereben, többnyire a végzős táncosokkal, így egyben az ők búcsúztatása is volt ez a fellépés.
 

 

Júniusban tartottunk egy évadzáró napot, táncházzal egybekötve  Zeteváralján a Zeta panzióban. Utazási költségeinket is a támogatásból tudtuk fedezni.

Augusztusban (2021.augusztus 21-18) Gyimesbükkben tartottunk egy hetes tábort, ahol gyimesi és mezőpaniti táncokat sajátított el a 35 táncos.
 

2021 szeptemberében , megtartottunk az immár hagyományos táborunkat, Zeteváralján, ahol több csoportban 100 táncos vett részt, egy hetes intenzív tánc és népdaltanuláson.
 

A szeptemberi Erdélyi Néptánctalálkozón felléptünk a táborban elsajátított kalotaszegi (Szucság) korreográfiánkkal.
 

 

Sajnos a járvány miatt nem tudtuk megtartani az együttes 30-éves születésnapját, amit novemberre terveztünk. Reményeink szerint ezt tavasszal megtartjuk, hisz egész évben erre is készültünk.

A megítélt 2 600 000 Ft. teljes egészében fel lett használva, egy 36 410 Ft. plusz költséget is kifizettünk az együttes alapjaiból.

A Gereben Néptáncegyüttesnek nyújtott támogatás elérte célját, nagyban hozzájárult az együttes egy éves zökkenőmentes működéséhez. Az együttesről az iskola honlapján a http://www.gimi.ro címen lehet olvasni, itt megtalálható minden információ a tevékenységünkről.

 

A Gereben néptáncegyüttes működését a 2021-2022-es években is a Csoóri Sándor Alap biztosította.

 

 

Szakmai beszámoló
CSSP-E- NEPTANC-HT-2021-0022
Gereben Néptáncegyüttes/ Kötelezettségvállaló: Hebe Alapítvány, Székelyudvarhely

A Gereben-nek mint iskolai néptáncegyüttesnek, kitűzött célja hogy a tanulók megismerjék a magyar népi kultúrát, néptáncainkat, népdalainkat elsajátítsák, magukévá tegyék. Az együttes folyamatos működésének a 31 éve alatt tanulók ezrei "fertőződtek" meg a magyar néptánccal, és ez a folyamat csak felerősödött, köszönhető a Csóri programnak is.

A Gereben néptáncegyüttes az elmúlt pályázati évben (2021 július - 2022 június) a járvány miatt megszakításokkal, szinte mindig működött, jelenleg 150 tagja/táncosa  van a Gerebennek.  A zökkenőmentes működés a Csoóri Sándor programnak köszönhető, hisz biztosítani tudtuk a táncoktatók évi bérét (2021.szeptember és 2022. május közti időszakban), a koreográfiákat, a zenészek bérét, valamint két tábort is tudtunk szervezni. Ez volt a program egyik legfontosabb eleme. A Gereben 7 csoportban működött, „Apró Gereben”, az elemi osztályosokkal két csoportban,  "kicsik", az 5-ik osztályosok, és a 6-8 osztályosok két csoportban, a "nagyok" 3 csoportban: kezdők, középhaladók és haladók szintjén. Minden csoportnak heti rendszerességgel voltak próbái a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának sporttermében. Fellépések előtt a próbák megsokszorozódtak. A programból sikerült bővíteni a Gereben ruhatárát, készítettünk 10 priccses nadrágot, 8 székely mellényt, 4 székely harisnyát és 10 alsószoknyát.  Vásároltunk egy laptopot, amit próbákon használunk. Az őszi táborunkban részben fedeztük a terembérlést. Két alkalommal a zenészek bérét is innen fizettük: a karácsonyi műsorunk és a farsangtemetéskor. A Gereben honlapja az iskolai honlap is egyben. Utazási költséget most nem tudtunk innen fedezni.  

A Gereben legfontosabb programjai az elmúlt évben:

2021 októberében volt az első kiadásunk e program keretében, ekkor táncoktatás volt a karácsonyi ünnepekig.

Nagy örömünkre ebben az évben sikerült Karácsonyi ünnepi műsort bemutatni, igaz kissé szűkebb körben, mert a városi rendezvények még nem voltak lehetségesek a járvány miatt.  

 

 

2022 február 4-én a helyi Művelődési Házban iskolánk Nagykorúsítási ünnepségén fellépett a Gereben, többnyire a végzős táncosokkal, így egyben az ők búcsúztatása is volt ez a fellépés.

https://www.gimi.ro/nagykorusitas-2022


 

Húshagyókedden ismét megtarthattuk az immár hagyományos Gerebenes farsangtemetést, amit éjfélig tartó táncház, mulatság követett.

 


 

Júniusban tartottunk egy évadzáró napot, táncházzal egybekötve  Zeteváralján a Zeta panzióban.


A Gereben részvett a Hagyományok Háza által kezdeményezett Világ-kalotaszegi –táncházban is.

Augusztusban (2021.augusztus 21-18) Gyimesbükkben tartottunk egy hetes tábort, ahol gyimesi és bonchidaii táncokat sajátított el a 35 táncos.

2021 szeptemberében , megtartottunk az immár hagyományos táborunkat, Zeteváralján, ahol több csoportban 100 táncos vett részt, egy hetes intenzív tánc és népdaltanuláson.
 

 

A szeptemberi Erdélyi Néptánctalálkozón felléptünk a táborban elsajátított bonchidai korreográfiánkkal.

 

 

 

Sajnos a járvány miatt nem tudtuk megtartani az együttes 30-éves születésnapját, amit novemberre terveztünk.

A megítélt 2 300 000 Ft teljes egészében fel lett használva, egy 513 469 Ft plusz költséget is kifizettünk az együttes alapjaiból.

A Gereben Néptáncegyüttesnek nyújtott támogatás elérte célját, nagyban hozzájárult az együttes egy éves zökkenőmentes működéséhez. Az együttesről az iskola honlapján a http://www.gimi.ro címen lehet olvasni, itt megtalálható minden információ a tevékenységünkről.

 

Itt érhető el a honlapunkon a beszámoló:
https://www.gimi.ro/iskolan-tul/gereben-neptanccsoport/page Székelyudvarhely, 2022.december 12.
 


                 

 

 

Székelyudvarhely, 2021.december 05.

 Laczkó György, ügyvezető igazgató/Hebe Alapítvány
                    Együttes vezető/Gereben