Hírek

Hírek


Ébredés 2012. október

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   okt. 15, 2012  |  Ébredés, Hírek


Évkönyv 2010-2012

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   szept. 17, 2012  |  Évkönyvek, Hírek


Ébredés 2012. április

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   ápr. 15, 2012  |  Ébredés, Hírek


Iskolánk régen és ma

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   ápr. 10, 2012  |  Elemi oktatás, Hírek

A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola volt.

„A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó negyedében épült fel a Római Katolikus Lánynevelő Intézet: A leánygyermekek nevelésére vonatkozó első adattal 1818- ban találkozunk. Felső utasításra szeptember 20-án Zsombori József- plébános elnöklete alatt népgyűlést tartottak, ahol a lánygyermekek oktatását beszélték meg. A tanácskozást tett követte, a célra az akkori kántori lakás alsó szobáját jelölték ki iskolának, ahol – női tanerő hiányában – a kántor tanította a növendékeket. Ebben a formában történt a lányok nevelése, egészen 1858-ig.


Egyszer volt, ma is van –

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   ápr. 10, 2012  |  Elemi oktatás, Hírek

Advent a karácsonyi ünnepkör bevezető része, az Úr eljövetelére való várakozás ideje.

Diákjainkkal évente újra álmodjuk, újrajátsszuk a régmúlt idők karácsonyi szokásait, amelyek alapul szolgálnak a mai idők hangjainak. Hallgatva az így felépített harmóniát jó érzéssel telik meg tanítóink és tanítványaink szíve. Osztozzatok ebben az örömben ti is, kedves olvasók!


Ébredés 2012. március

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   márc. 15, 2012  |  Ébredés, Hírek


Ébredés 2012. február

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   feb. 15, 2012  |  Ébredés, Hírek


Tehetségnap

Szerző: Tamási Áron Gimnázium  |   ápr. 18, 2011  |  Hírek

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 1593-as alapítása óta a Székelyföld egyik legrangosabb szellemi műhelye, az erdélyi magyar szellemi elit képzésének rendkívül eredményes központja. Méltán nevezte egyik tanára Székelyudvarhely „homlokának”.

Ha bepillantunk a város homloka mögé, jelenleg a következőket találjuk:

– Elemi oktatás, évfolyamonként 1 osztály – 126 tanuló.
– Gimnáziumi oktatás, évfolyamonként 1 osztály – 120 tanuló.

Középiskolai osztályok:

– Matematika-informatika, intenzív informatika;
– Természettudományok;
– Természettudományok, két tannyelvű (magyar-angol);
– Filológia (intenzív idegen nyelvek);
– Római katolikus teológia osztály;

Összesen: 562 tanuló.

Egészségügyi általános asszisztensképző, 6 osztály (posztliceális): 144 tanuló.

Iskolánkban összesen 952 tanuló tanul.

Az oktatás két épületben történik:

Középiskolai tagozat – Baróti Szabó Dávid utca 32. szám

Elemi és gimnáziumi tagozat – Iskola utca 1. szám

A vidéki diákok rendelkezésére áll az iskola kollágiuma a Márton Áron tér 4. szám alatt

A kitűnő étkezdével és konyhával, valamint otthonosan berendezett hálókkal rendelkező bentlakásunkban más iskolák tanulói is megfelelő feltételek mellett tanulhatnak és pihenhetnek.

A Tamási Áron Gimnázium tantestületét 68 szakképzett tanerő képezi, többségük a legmagasabb tanügyi fokozattal vagy doktori címmel rendelkezik:

– I. fokozat – 45 tanár
– II fokozat – 7 tanár
– véglegesítő – 7 tanár
– kezdő – 4 tanár

A Tamási Áron Gimnáziumban 1874-ben jelent meg először az Ébredés című diáklap, amely 1990-ben újraindult és azota folyamatosan megjelenik.
1990-től működik a diákok képviseletét felvállaló diákszervezet a Tadisz (Tamási Áron Diákszövetség), a Gereben néptánccsoport, a Vitéz Lelkek színjátszó csoport, emellett kiváló eredményeket elérő kosár-, futball- és kézilabda csapattal büszkélkedhet. 2012-től működik a Tamási Áron Gimnázium diákkórusa.

A Tamási Áron Gimnáziumban az oktató-nevelő tevékenység korszerű szaktermekben zajlik: 2 informatika, 1 kémia, 2 fizika, 2 biológia, 1 földrajz és 1 angol szakterem; a testnevelés- és sporttevékenységek számára 2 tornatermünk van.