Hírek

Hírek


Majláth Gusztáv Károly–díjban részesült iskolánk igazgatója

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 28, 2023  |  Hírek

 

A Majláth Gusztáv Károly–díj Hargita MegyeTanácsának a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményért kiosztandó díja.

Azoknak a személyeknek adományozható, akik huzamosan kiemelkedő nevelő és oktató munkát végeztek a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában, iskolateremtő munkásságuk elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják.

Iskolánk igazgatója, Laczkó György idén részesült ebben az elismerésben. Gratulálunk neki és büszkék vagyunk rá!

 

Laczkó György méltatása

Laczkó György 1966. május 6-án született, gyergyóremetei szülők gyermekeként. Székelyudvarhelyen él családjával. A csíkszeredai Matematika-Fizika Líceumban,  mai Márton Áron Főgimnáziumban szerzett érettségi oklevelet, majd geológiát és földrajzot tanult a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen. Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium földrajz szakos tanára, az iskola igazgatója, az Erdélyi Római Katolikus Státus tagja.
Laczkó György 1999-2002 között a Baróti Szabó Dávid iskolának, majd 2002-től napjainkig folyamatosan a Tamási Áron Gimnázium igazgatója. Irányítása alatt működik Erdélynek és egyben Romániának egyik legősibb iskolája, amelyet a római katolikus egyház alapított 1593-ban. Ez az iskola évszázadokon át a tudomány és hit egységét képviselte, túlélte a 20. század világégéseit és ideológiai nyomásait, és egykori küldetéséhez hűen próbál ma is eleget tenni a 21. század új követelményei és kihívásai közepette.

Emberség és barátság, nevelés és tanítás, eredmény és minőség, tudomány és hit, régi és új, megtartás és felújítás.

Ezek a párosított fogalmak jellemzik legjobban Laczkó György személyiségét, munkálkodását, valamint pedagógiai, iskolaszervezői, iskolavezetői tevékenységét.

Emberként, különleges érzékenységet mutat az embertársak gondjai és élete iránt, igyekezve nemcsak segítséget nyújtani, de emberséges megoldásokat is találni. Kollégákkal és felebarátaival való barátsága a kölcsönös megbecsülés és szeretet elvén épül.

Mint vérbeli pedagógus, az egyetemi oklevél megszerzése óta a szakja és a rá bízott fiatalság iránti szeretettel végzi a tanári munkát. Fontosnak tartja a tanítás és nevelés ötvözését, az ismeret- és élményközpontú tanítást, a követésre érdemes emberi életpéldák felmutatását, a hit és hagyomány ápolását.  

Nagy hangsúlyt fektet az oktatásban felmutatható eredményes munkára. Munkatársaitól elvárja a kiváló munkát és jó teljesítményt. Ugyanerre serkenti a rá bízott diákságot is. Különösképpen nagy súlyt helyez a minőségi oktató-nevelő tevékenységre. Fontosnak tartja a versenyeken való eredményes részvételt, a diákok kiváló érettségi eredményekre való juttatását, valamint az iskola diákságának egyetemi oktatáson való továbbtanulását. Mindez, számára látható fokmérője az iskolában elvégzett lelkiismeretes oktatói munkának.

Igazgatói hivatása és egyházi szerepvállalása kiegészítik egymást, akárcsak a tudományosság és hit együtt művelése. Jó kapcsolatot ápol hazai és nemzetközi iskolai és egyházi intézményekkel.

Odaadó módon képviseli a székelység és erdélyi magyarság értékeinek, hagyományainak őrzését, és az új nemzedékre való áthagyományozását. Kiemelkedik e tekintetben a néptánccsoportok működtetése, néptánctáborok szervezése, egyszóval a néptáncmozgalomnak az iskola diákjaival való megszerettetése.

Igazgatóként azon fáradozik, hogy a régi iskolai keretet új tartalommal és teljesítménnyel töltse fel, hogy a régi az új állapotok között is megfelelhessen küldetésének. Ugyanakkor, igazgatói tevékenységének nagy eredménye, hogy a rá bízott iskola teljes felújításán fáradozik. A régi épület újban tündököl, minden tekintetben megfelelve a kor követelményeinek és kihívásának. A felújítási munkálatokat tervezte, végezte, ellenőrizte, irányította. A szükséges anyagi fedezetért fáradhatatlanul kilincselt, kért, pályázott. Az elkészült épületegyüttes a következő évtizedekre biztosítani tudja az iskolai munka folytonosságát és minőségét.

Kihívásának tekinti, hogy munkája által a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Erdély versenyképes iskoláinak élvonalában maradjon.

Személye, élete és munkássága összeforrott az általa vezetett iskola létével. Ugyanazt teszi, amit nagy elődjei: amikor az iskolában és az iskoláért él és fáradozik, erdélyi magyar népünk megmaradásáért cselekszik.

                 
Bekő Melinda Erzsébet

 


Tellmann Jenő díjas Gagyi Anna kollégánk

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 20, 2023  |  Hírek
A BBTE Fizika kara és az EmpirX egyesület idén is átadta a Tellmann Jenő díjat.

 

A  Csocsó-nak becézett legendás fizikatanár 2020 őszén, 92 éves korában távozott közülünk. Az emlékére létesített díjat minden évben Erdély egyik kíváló fizika tanára kapja. Az idei év Tellmann Jenő díjasa iskolánk nyugalmazott fizikatanára, Gagyi Anna. 

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez, kedves Anikó!

 

 

 

Farkas Gyula díjat kapott Dénes Ildikó tanárnő

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 20, 2023  |  Hírek

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért évente egy alkalommal, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében Farkas Gyula emlékérmet ad át három romániai magyar nyelvű matematikai és informatikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt elért középiskolai tanár tevékenységének elismerésére.

Az idei díj átadására november 18-án került sor, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen Kolozsváron.

Az egyik díjazott iskolánk informatika szakos tanárnője, Dénes Ildikó.

 

Gratulálunk az elismeréshez, kedves Ildikó!


Barangolás Meseországban

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 20, 2023  |  Hírek

avagy örömteli visszatekintés a kiállt próbákra az út végén

Hol volt, hol nem volt... Az én mesemondó történetem is így kezdődött el, amikor első osztályos koromban részt vettem életem első mesemondó versenyén. Abban az évben még nem arattam nagy sikert, viszont másodikosan már kezdtek előbújni színészi adottságaim (amik nagyon hasznosak, mikor mesélésről van szó), és ebben az évben már sikerült a 2. díjat elhozni a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyről. Onnan aztán nem volt megállás... Hat országos verseny alatt mindent megnyertem, amit mesemondás kategóriában meg lehet nyerni (dicséret, III., II. díj és I. díj két egymást követő évben).

A versenyszintű mesemondás végigkísért az egész iskolai életem során, mely 12 évet, az eddigi életem 2/3-át foglalja magába, így nem is volt kérdés, hogy idén kihasználom-e az utolsó lehetőséget a mesemondó versenyen való megmérettetésre. A célom idén nem feltétlenül a győzelem volt, sokkal inkább az, hogy még egyszer, utoljára megízlelhessem a versenyzés örömét, mely kisiskolás koromban még álmatlan éjszakákat okozott, ma pedig már a részemmé vált bizonyos értelemben.

Idén nem is versenyként tekintettem a dologra, inkább azt szerettem volna, ha mindenki szórakozik egy jót, miközben engem hallgat. A felkészülésem alatt sokan támogattak, és biztattak a versenyen való részvételre, az egyik vezéralak a magyartanárnőm, Bíró Sára volt, aki sokat hangoztatta: "Egy igazi őstehetség vagy!"- melyet mindig nagyon jó volt hallani.

Ez a mentalitás kísért végig az egész versenyen, és hála ennek, a legkisebb izgalom nélkül tudtam sikereket aratni minden fordulóban. A díjkiosztón, amikor meghallottam a nevemet, amint az első díj átvételére szólítottak, úgy éreztem, hogy igen, megcsináltam, meglett a címvédés, ami egy méltó búcsúzás volt a mesemondó versenyek csodálatos világától.

Murzán Zoltán, XII.B osztály

 


Veni, vidi, vici!

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 16, 2023  |  Hírek

...vagyis Kacsó Balázs ment, szavalt, győzött! 😊

2023. november 11-én került megrendezésre  a XXXIII. Őszi szavalóverseny Gyergyószentmiklóson.

A Petőfi-évhez igazodva ezen a versenyen egy Petőfi-verset kellett szavalniuk a középiskolás résztvevőknek. Ugyanakkor akár meg is zenésíthettek egy alkotást, vagy illusztrációt is készíthettek egy költeményhez.

Kacsó Balázs 11.D osztályos diákunk a Dicsőséges nagyurak című verssel lépett színpadra, és nemcsak a hallgatóságot nyűgözte le, hanem a zsűritől első helyezést kapott!

Büszke tanáraként remélem, hogy Balázs – és hozzá csatlakozva mások is – továbbra is nagy kedvvel fog szavalni, mert – ahogy az egyik zsűritag fogalmazott – a versmondás jó ürügy arra, hogy egy-egy fontos gondolatot megosszunk a hallgatósággal!

Marosfői Katalin, magyartanár


Kémia labortábor

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 13, 2023  |  Hírek


Az idei őszi vakáció ideje alatt egy fantasztikus élményben lehetett részem az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) jóvoltából. Egy általuk szervezett labortáborban vettem részt Kolozsváron, ami elméletileg az Irinyi János Kémiaverseny nemzetközi szakaszára készített fel, de valójában ennél sokkal többet adott számomra.

Mindenféle szempontból maradandó emléknek lehet nevezni, hisz egy kiváló csapat kovácsolódott össze a végére, nemcsak diák, de tanár tagokkal is, akik rendkívül nyitottak voltak felénk, és akármikor fordulhattunk feléjük kérdéseinkkel. Azonban tanulmányi szempontból nézve egyértelműen egy kiváló lehetőség volt, hisz igazából mindannyian magunkra kísérletezhettünk, beszabadítottak minket a kémia egyetem egyik laboratóriumába, természetesen ezt rendkívül felügyelt és biztonságos módon valósították meg.

Valljuk be, ezt rendes iskolai körülmények között lehetetlenség lenne megvalósítani, és talán pont ez volt az egyik lényeges gondolat, ami a tábor szervezése mögött állt, hogy valami többet nyújthassanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez sikerült nekik, a kísérletezés világába úgy vezettek be, hogy azt se tudtam merre járok, csak azon kaptam magam, hogy izgatottan mesélem mindenkinek, hogy mennyire vagány dolog is az ionvadászat (ez volt a témája az idéni tábornak). Ezelőtt nem feltétlenül voltam nagy rajongója a kísérletezésnek, viszont ezalatt a négy nap alatt, teljesen átformálódott véleményem a témával kapcsolatban, és egy újfajta motiváció is kialakult bennem.
                                                    

Fancsali Orsolya  XI.B

 

Hálásan köszönöm Horváth Rozália kémiatanárnőnek a lehetőséget, hogy részt vehettem a november 2-5 között megszervezett kémia labortáborban. Számomra a legizgalmasabb az egyéni ionvadászat volt. Amellett, hogy rengeteg új dolgot tanultam, sokat fejlődtem a laborgyakorlatok terén és hallottam pár hasznos tanácsot a versenyekhez, örültem, hogy lehetőségem volt barátságokat kötni hasonló érdeklődésikörű és gondolkodású diákokkal. Ha lehetőségem lesz, a jövőben is szeretnék részt venni a táborban, és ajánlom minden olyan diáknak, aki szereti a kémiát.

Hadnagy-Andorkó Dóra X. A

 


Szent Imrére emlékeztünk

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 08, 2023  |  Hírek

November 5-e Szent Imrének, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe, ebből az alkalomból a hagyományoknak megfelelően került sor 2023. november 6-án a XI. E osztály megemlékező műsorára osztályfőnökük, Kovács Enikő irányításával. (videó)


Az osztály tanulói számára Szent Imre egy tiszteletre méltó személy volt, aki szerette a hazáját, a népét, védte a függetlenséget. Fontos, hogy a népnek legyen hite, őrizze a kereszténységet, hagyományait, legyen büszke a hazájára, mivel ez a megmaradásának a záloga. Tanulóink a szent életéből eljátszott jeleneteken keresztül jobban megértették ideális alakját, útmutatását, példamutatását, gondolatait és útravalóját.

Prohászka Ottokár a következőket írta róla:

,,Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.''

Rövid történeti áttekintő Szent Imréről:

Szent Imre herceg élete első hét évét otthon tölti a családdal, és elsajátítja mindazt, amit lát édesapjától, Szent Istvántól és édesanyjától, Bajor Gizellától. Ez alatt a hét év alatt természetes lesz számára a tisztelettudás, az imádság, a becsületes munka és az embertársaknak az elfogadása. Minden bizonnyal németül is megtanult az édesanyja révén. Imre herceget 7 és 15 éves kora között Gellért püspök oktatta. Kezdetben latinra tanította, majd a tudományok mellett a vallás, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. Elsajátította az államirányítás tudományát, a diplomáciát és a hadvezérséget. Apja rábízta a királyi sereg parancsnokságát is.
István király 1031-ben Székesfehérvárott fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténységet a jövő számára is biztosítsa. Erre az alkalomra készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palástnak használtak, s ezen az egész királyi család hímzett képe látható. Imre herceget vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2-án bele is halt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti: ,,Siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással...''. Imrét a fehérvári bazilikában temették el, ahonnan 1083. november 5-én testét díszes koporsóba helyezve oltárra emelték. Szent László király kérésére István királlyal és Gellért püspökkel együtt szentté avatták.

A középkorban a Szent Imre tisztelet Európa-szerte elterjedt (Rómában, Jeruzsálemben, Skóciában, Lengyelországban, Bajorországban, Velencében, Portugáliában, Csehországban).

Imre herceg örömét lelte a vadászatban, sikeres hadvezérként tűnt fel, és a dinasztia továbbvitele céljából családot is alapított. A barokk kortól ő a magyar ifjúság védnöke, ünnepe november 5. Jelképe a hófehér liliom, ami a herceg szűzi tisztaságát helyezi előtérbe. Emlékét 18 helynév őrzi, számos templom védőszentje lett, kultusza még Lengyelországban elterjedt. Idehaza is rendkívüli jelentőséggel bírtak a Szent Imre-napi búcsúk, amelyekre a vidék katolikusai elzarándokoltak.

 


Kovács Enikő, osztályfőnök

 

Hálás köszönet a fotókért Sükösd Györgynek!

 


Nevelési tanácsadó

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 07, 2023  |  Hírek

 

Amiben segítségedre lehet a nevelési tanácsadó (iskolapszichológus): 


-    érzelmi problémák krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás
-    beilleszkedési nehézségek
-    különböző kapcsolati problémák
-    családi problémák
-    tanulási nehézségek
-    pályaválasztási bizonytalanságok
-    ha szeretnéd, hogy önismereted és emberismereted fejlődjön
-    ha aggódsz egy iskolatársad megváltozott viselkedése miatt
       

 Kiknek javasolt az egyéni tanácsadás?

-    akik szeretnének valamilyen változást elérni az életükben, szeretnének hatékonyabbak,  kiegyensúlyozottabbak lenni, de azok is megkereshetnek, akik csak valamilyen aktuális kérdésüket szeretnék átbeszélni

Megtalálsz a földszinten a tornaterem mellett a pszichopedagógiai kabinetben, szünetekben a tanáriban, de SMS-ben is kérhetsz időpontot.

 

Amire számíthatsz: meghallgatás, együttműködés, elfogadás, titoktartás

Molnár Katalin nevelési tanácsadó tanár    

 


   


 

 

 

                                                                               Molnár Katalin nevelési tanácsadó tanár                   

                                                                               tel. 0747 122 818                            

                                                                               molnarkati2000@yahoo.com