Hírek

Hírek


Veni Sancte 2023 - 2024

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 12, 2023  |  Hírek

Szeptember 11-én reggel ismét nagyot lélegzett a város, picit berozsdásodva ugyan a két hónapnyi pihenés után, ám lelkesen és várakozással tele újra beindult a gépezet, elkezdődött az iskola.

 

A Szent Miklós-hegyen is nagy volt a sürgés-forgás, Veni Sancte-val vette kezdetét az új tanév a kicsiknek, nagyoknak és a legnagyobbaknak egyaránt.

 

Iskolánk igazgatója, Laczkó György így köszöntötte a zsúfolásig telt templom középiskolás egyenruhásait és tanáraikat:

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk tanévnyitójának minden résztvevőjét!

Kedves Tanulók!

Amikor Szent-Györgyi Albert megkapta a Nobel-díjat, úgy gondolta, hogy a vele járó nagy pénzösszegtől úgy tud legegyszerűbben megszabadulni, ha befekteti, részvényeket vásárol. Tudta, hogy közeledik a II. világháború, félt, hogy ha olyan részvényeket vásárol, melyeknek értéke növekszik háború esetén, ő is kívánni fogja az öldöklést. Így arra kérte ügynökét, hogy olyan részvényeket vásároljon, melynek értéke esni fog a háborúban. Így vesztette el a pénzét, és mentette meg a lelkiismeretét.
A történelemnek volt talán a legnagyobb hatása az értékrendszerünk alakításában.

1593-ból van az iskolánkra vonatkozó első írásbeli tudósítás, amely arról számol be, hogy a jezsuita kisgimnáziumban mintegy 100 diák tanult, nem több mint 4–5 tanár irányításával.
Ma, 430 évvel később 929 tanulót várunk iskolánkba, ebből 127 elemista, 112 gimnazista, 558 középiskolás, 132 tanuló pedig posztlíceális tagozaton tanul. Ma közel 60 tanár tanít iskolánkban.

Annak idején 30 év alatt három épületet is építettek elődeink, 1880-ban a régi „zárdát”, a mai Iskola utcai épületet, itt működik ma az elemi és gimnáziumi tagozat, 1892-ben a mai bentlakást, 1910-ben a főépületet.
Az intézmény 345 évig volt katolikus gimnázium, 1948-ban államosították, és felszámolták a felekezeti oktatást.

2004-ben, 56 évvel később visszaszolgáltatták az egyháznak az iskolát. Most, 33 évvel a változások után, Magyarország kormányának és a Katolikus érsekségnek köszönhetően a három épületből kettőt sikerült felújítani, modernizálni, így végre városunk is büszkélkedhet két impozáns épülettel. Igaz, nem sok segítséget kapunk a működtetésükhöz.
De mindez lehetőséget nyújt a cselekvésre. A leglényegesebb tényező, ami a cselekedeteinket meghatározza, az az értékrendszer, amelynek legnagyobb része fiatalkorban alakul ki. Ennek kialakításában van sorsdöntő szerepe a Szent-Györgyi Albert-féle lelkiismeretnek.
A Veni Sancte tanévnyitó szentmisén hívtuk a Szentlelket. Hívtuk az éves munkánkhoz. Hívtuk a tanuláshoz, a felkészüléshez. Hívtuk álmaink és vágyaink valóra váltásához.

Tisztelt Szülők!

Megkérem Önöket, bízzanak bennünk! Bízzanak tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor arra is szeretném megkérni Önöket, hogy együttműködésükkel segítsék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében!

Szeretettel köszöntöm kilencedikeseinket, akik iskolánkat választották, reményeink szerint azért is, hogy belső igényszintjükhöz méltó tanulmányi eredményeikkel igazolják iskolánk hírnevét. Kemény munka vár rátok, de jövőtök megalapozásához egyet tehettek, hogy tanultok. Hinnetek kell abban, hogy részetekről ez a legjobb befektetés. És már holnaptól úgy tanuljatok, hogy majd 4 év múlva ti legyetek azok, akikre irigykedve néz fel a város.
Ti a legmagasabb felvételi jegyekkel jutottatok be iskolánkba, Ti vagytok a megye legjobb tanulói. Gratulálok az eredményeitekhez, viseljétek büszkén a gimis egyenruhát, álljanak példaként előttetek az eddigi eredményeink, a számtalan tantárgyversenyen elért eredményeink, a közel 98%-os érettségi siker, az, hogy majd minden végzősünk továbbtanul egyetemeken, főiskolákon. Ezt várjuk el tőletek is.
Szeretném köszönteni, az egészségügyi nővérképző diákjait is. Kitartást és nagy alázatot kívánok e nemes, de nehéz szakma elsajátításában. Az itt végzett nővérek szakmai tudásukkal és emberi kitartásukkal e képzésnek hírnevet szereztek nemcsak itt Székelyföldön, hanem elmondhatjuk, hogy egész Európában.

 

Kedves Kollégák!

Nem könnyű hivatást választottunk, munkánk nagy felelősséggel bír. Nevelni és tanítani nem kis feladat. Olyan értékeket kell közvetíteni, melyek biztos alapokat nyújtanak egy majdani felnőtt élet elindításához. Kívánom, hogy az idei tanév sok örömet hozzon munkátokban, sok sikeres tanítványotok öregbítse iskolánk hírnevét, és szeressétek diákjaitokat!
Iskolánkban ebben a tanévben a kezdetekhez képest kb. 10-szer annyi tanuló tanul, 10-szer annyi tanár irányításával, az előkésztő osztálytól a posztlicivel befejezőleg. Így nemcsak a város, hanem a megye legnagyobb iskolája vagyunk, egyben a legösszetettebb is. És azt szeretnők, hogy a legjobbak is legyünk. Tantárgyversenyeken, záróvizsgán és érettségin, valamint a továbbtanulásban kell ezt bizonyítanunk. Ehhez kell nagyon komoly erőfeszítés mindenki részéről.
Tanévnyitó köszöntőmet Goethe szavaival zárom:

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”

 

Bekő Melinda, iskolánk igazgatóhelyettese szeretettel üdvözölte a Kicsi Gimi népes seregét:

Kedves Tanulók és Tanítók, Osztályfőnökök és Tanárok, Szülők és Nagyszülők!

A mai nappal kezdetét veszi a 2023-2024-es iskolai év. Ez az első teljes tanév a tavaly elkészült, felújított Kicsi Gimi épületben.

Kedves Előkészítősök!

Ti mostantól iskolások vagytok. A tavaly még napközibe jártatok, de felnőttetek. A Tamási Áron Gimnázium nagyon régi és nagyon híres iskola. Már nagyon vártunk Rátok! Legyetek ügyesek, szorgosak! Tanuljatok sokat!

Kedves IV.-esek!

Ti az idén az elemi tagozat legnagyobbjai vagytok. Ez az utolsó év a tanítónénivel, akitől már eddig is sokat tanultatok. Figyeljetek rá, szorgoskodjatok, mert jövőre új tagozat vár, ahol mindarra szükségetek lesz, amit eddig tanultatok.

Kedves V.-esek!

Eddig tanító nénitek volt! Ettől kezdve új korszak nyílt számotokra. Osztályfőnököt kaptatok, vele kell minden ügyet-bajt megbeszélni. Ő vette át a tanítónéni helyét. Milyen mázlisták vagytok! A régi Adél tanítónéni után egy új Adél nénit kaptok. Másik változás, hogy minden órára más tanár megy be, más-más tanár tanít majd benneteket. Legyetek tisztelet-tudók, jólneveltek, szorgalmasok!

Kedves VIII-osok!

Ez az esztendő az utolsó évetek az általános iskolában. Első naptól kezdve nagyon komolyan kell készülnötök az év végi vizsgákra. Közben, ne feledjetek el vidámnak lenni és fiatalnak, de ez ne menjen a tanulás rovására!

Kedves Tanulók, az I., II, III., VI., VII. osztályokból!

Már ismeritek ezt a csodálatos iskolát! Ismerősek a lépcsők és folyósók, sarkok és udvar, focipálya és kapus nénik, takarító nénik és osztálytársak. Tudjátok, büszkék vagyunk rátok, örülünk a jó tanulmányi eredményeiteknek. Azt szeretnénk, hogy itt jól érezzétek magatokat, és sikeres tanévetek legyen! Külön, mindenki figyelmébe ajánlom az iskola egyenruháját! Viseljétek büszkén!

Kedves Szülők! Kedves Nagyszülők!

Arra kérjük Önöket, támogassanak a gyermekek nevelésében! Vigyázzunk együtt rájuk! Karöltve segítsük őket előre haladni a sikerek útján. Mi megteszünk minden lehetségeset pedagógiai és emberi szempontból. Kérjük Önöket, biztosítsák a szeretet és békesség légkörét a családban! A gyermekeiknek a legfontosabb, hogy mindig számíthassanak a családra, hogy mellettük legyenek! Kérdezzék meg naponta a gyermekeket, mi történt az iskolában, ellenőrizzék a házi feladatokat, győződjenek meg, hogy felkészültek a feladatokra, szeressék őket, legyenek türelmesek hozzájuk, üljenek le melléjük, étkezzenek együtt!

Kedves Tanító nénik, Osztályfőnökök, Tanárok!

Ezeket a csodálatos gyermekeket újra rátok bízzuk. Tanítsatok és neveljetek, szeressetek és mutassatok mindig jó példát! Lelkesedéseteket őrizzétek meg, mert kezetek alatt nő fel a jövendő. Ti vagytok a családokkal karöltve a biztonság a kiszámíthatatlan világban!

És, még két kedves gondolat nektek, kedves kisdiákjaink:


-    az egyik: otthon reggelizzetek, és hozzatok magatokkal tízórait!
-    a másik:

legyetek előre boldogok, hogy ez a tanév egy nappal hosszabb, mert a február 29 napos lesz, és ebben a nagyszerű iskolában egy teljes nappal többet tölthettek!

Sok sikert mindenkinek! Áldott tanévet kívánok!

 

 

 

Hálás köszönet a fotókért Sükösd Györgynek!


Gerebeneseink az erdélyi seregszemlén

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 11, 2023  |  Gereben Néptánccsoport, Hírek

Az eredményes edzőtábor után Gerebeneseink a táborban tanult kükülőmenti koreográfiával az Erdélyi Táncháztalálkozón léptek fel.

 


Kezdődik az iskola! :)

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 07, 2023  |  Hírek

Kedves Gimisek!

 

Bizony lejárt a hosszú nyári szünet, ki kell vasalni az egyenruhákat, és élesíteni kell a reggeli ébresztőt a telefonokon.

Reméljük, kipihentétek magatokat, és újúlt erővel, jókedvvel találkozhatunk az új tanév első napján, szeptember 11-én.

 

8:00 – 9:00

Veni Sancte szentmise és tanévnyitó a Szent Miklós-plébániatemplomban elsősorban a  9. osztályoknak  

9:00 – 9:30

Veni Sancte szentmise az elemi és 5-8. osztályoknak

10:00 – 11:00   

Tanévnyitó a posztlíceumnak a kicsi gimi Tamási Áron előadójában

9:00 – 11:30

Osztályfőnöki órák a középiskolásoknak

9:30 – 11:30

Osztályfőnöki órák az elemi és 5-8. osztályoknak

11:30 – 13:00

Tantestületi megbeszélés

Gyertek, találkozzunk, mi már nagyon várunk benneteket!

 


Edzőtáborban a Gereben

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   szept. 05, 2023  |  Gereben Néptánccsoport, Hírek

 

Vasárnap (szeptember 3-án) a „kicsik” megnyitották a Gereben hagyományos őszi edzőtáborát, sorban a 13 –kat.

A táborban a „kicsik” felcsíki táncokat, a „nagyok” küküllőmenti táncokat és népdalokat tanulnak.

A hétvégén kezdődő Táncháztalálkozó miatt, péntek délig tart a tábor. Szombaton délután az itt elsajátított táncokkal a Gereben fellép az Erdélyi Táncháztalálkozón.

Táncoktatók: Boros Béla és Boros Hilda, Tamás Szilárd. Zenél az Üver zenekar.

A tábort hagyományosan a zeteváraljai Zeta panzióban tartjuk, házigazdánk Szőke Domokos.

Támogatóink: Hargita Megye Tanácsa, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány. Természetesen köszönet a szülőknek is!

Laczkó György együttesvezető

 


Aki kíváncsi…

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   júl. 31, 2023  |  Hírek
Beszámoló egy felejthetetlen táborról

A Budapesti Természettudományi Kutatóközpont 2023. július 9-15 között szervezte meg középiskolások számára az „AKI Kíváncsi Kémikus” nyári tábort. Ugye, izgalmasnak tűnik? Szerintem is, viszont kezdetben úgy gondoltam, hogy a megkérdőjelezhetetlen kíváncsiságom nem lesz elég a pályázat elnyeréséhez. Horváth Rozália kémia tanárnő biztatására vettem a bátorságot és végül benyújtottam a jelentkezésemet.

Olyan témakörökben ajánlott fel a központ kutatási lehetőséget, mint tüzelőanyag cellák, polimer gélek kémiája, az extracelluláris vezikulák vizsgálata, rákterápiás gyógyszercélpont, szerves molekulák vizsgálata spektroszkópiával vagy áramlásos akkumulátor elektrolitjának előállítása és elektrokémiai vizsgálata, ugráló gének és hasonló különlegességek. Meglehetősen nehéz volt kiválasztani, melyik területre kérjek betekintést, hiszen mindegyik érdekes. Tűnődések után a mérnöki alkalmazásokhoz használt polimer keverékek és kompozitok 3D nyomtatását választottam. Jó döntésnek bizonyult!

A Budapesti Műszaki Egyetemen a műanyagipar egyik innovatív feldolgozási technológiáját mutatták be a kutatók és betekintést nyújtottak a műanyagtermékek előállításával és vizsgálatával kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekbe. Gyakorlaton biodegradálható polimer keverék alapanyagot állítottunk elő, amelyeken szakító, illetve termikus vizsgálatokat végeztünk, a termék szerkezetét pedig elektronmikroszkópos felvételek segítségével jellemeztük. A belső keverőben előállított alapanyag fennmaradó részéből filamentet gyártottunk, amelyből 3D nyomtatóval saját,digitális tervezésű alakzatot állítottunk elő. Tetszett, hogy komolyan vették a tanításunkat, de nagyon jó hangulat uralkodott a munka során, mentoraim nagyon közvetlenek és segítőkészek voltak.

Természetesen a táborban egyéb programokat is szerveztek: csapatépítő játékok, improvizációs tréning, az ELTE TTK és a Természetrajzi Múzeum látogatása, sporttevékenységek, séta a Gellért-hegyre és a Richter Gedeon Gyógyszergyár látogatása. Mondanom sem kell, hogy esténként senki sem igényelt altatódalt a jól megérdemelt pihenés előtt. A közös tevékenységek alatt megismertük egymást és jó barátságok alakultak ki, én azóta is tartom velük a kapcsolatot.

Utolsó nap mindannyian miniszimpóziumon mutattuk be munkánk eredményét, majd kiértékelték a tevékenységünket. Számomra különleges élmény volt, hogy elismert egyetemi oktatók, kiváló kutatók előtt kellett beszámoljak a heti munkámról és megtiszteltek figyelmükkel.

Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni Horváth Rozália tanárnőnek, aki bízott bennem és támogatott.

Olyan tanár, aki azt mutatja meg, merre nézz és nem azt, hogy mit láss.

                                                                                                 Bencze Mátyás, XI.B osztály
                                                                                                 

 

 


Gyimesi tánctábor

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   júl. 24, 2023  |  Gereben Néptánccsoport, Hírek

Gyimesbükkben, az Aranyos panzióban táborozott a Gereben egy kisebb, de lelkes csapata.


Gimis sikerek az Oeconomicus Napocensis versenyen

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   júl. 07, 2023  |  Hírek

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara az idén két fordulóban is megszervezte az Oeconomicus Napocensis versenyt, amelyen iskolánk diákjai közgazdaságtanból és matematikából kiemelkedő helyen végeztek.


A közgazdaságtan szekcióban Kozma Krisztina (XII. B) II. helyezést ért el, ami számára egyben azt is jelenti, hogy egyetemi felvételin 10-es jeggyel már bejutott bármelyik szakra a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán. Ugyanebben a szekcióban Hadnagy Magor (XII. D) III. helyezést ért el.

A matematika szekcióban Verzár Zsófia (XII. A) dicséretben részesült, továbbá Hajdó Boglárka (XII. A), Lukács Szilárd (XII. A) és Kelemen Tas (XII. B) matematikából, valamint Gál Tamás (XII.B) és Ilyés Tamás (XII. D) közgazdaságtanból olyan eredményeket értek el, amelyek többletpontokat jelentenek majd az egyetemi felvételin, így az érettségi után a legjobbak között juthatnak be a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar által meghirdetett szakok ingyenes helyeire.

Az elért eredményekhez nagyban hozzájárult Dávid Géza és Bálint Csaba kollégák befektetett munkája is. Köszönet érte!


    Dimén-Varga László
    társadalomtudomány szakos tanár

 

Íme, néhány gondolat a diákok beszámolójából:

„A verseny közgazdaságtan szekciója két részből állt: az első részben az elméleti tudásunkat mérték, a másodikban ezt feladatok megoldásával kellett bizonyítanunk. A sikeres eredmények beigazolták, hogy megérte időt szánni a felkészülésre,  visszaigazolást adtak arra, hogy jó irányba haladunk. ” 

Kozma Krisztina XII.B

 

 

„Számomra a versenyen való részvétel nemcsak egy plusz pont lehetőségét jelentette, hanem egyfajta elköteleződést a közgazdasági tanulmányok irányába. Érdekes élmény volt először belépni az egyetem épületébe, látni azt a sok száz fiatalt, akiket ugyanaz a cél hajt, mint engem. Nagyon barátságos fogadtatásban volt részünk, önkéntes egyetemisták segítettek eligazodni, illetve a vizsgáztató tanárok is nagyon kedvesek voltak. Az itt eltöltött pár óra és a sikeres vizsga is lelkesedéssel tölt el a jövővel kapcsolatban, és azt hiszem, tartalmas kirándulás vár ránk.” 

Verzár Zsófia XII.A

 

„A versenyre való felkészülés volt számomra a legnagyobb kihívás, mivel végzős diákként az érettségi is egy jelentős befolyásoló tényező volt, így a felkészülés hatékony munkabeosztást követelt meg. A matematikai számításokat igénylő feladatoktól féltem a legjobban, mivel a matek nem tartozik az erősségeim közé, de folyamatosan, ahogy a felkészítőkön oldottuk a feladatokat ez a félelem egyre jobban elhalványult. Nem ez volt a legnehezebb teszt, amit életem során megoldottam, viszont az egyórás időkeret véleményem szerint komoly stresszfaktor és hamar ki lehetett futni az időből. Amint kiléptem a teremből, megkönnyebbülés fogott el és próbáltam megjegyezni a feladatokat, hogy tudjam majd azokat leellenőrizni.  Összességében, a verseny nagyon hasznos volt nekem, mivel plusz pontot adott a felvételi átlaghoz, de emellett alaposan elmélyítettem az ismereteimet közgazdaságtanból.”

Hadnagy Magor XII.D

 

 


Különbözeti vizsgák

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   júl. 04, 2023  |  Felvételi, Hírek

 

Értesíteni szeretnénk az érdekelteket a különbözeti vizsgák időpontjairól.

 

Informatika:

- szeptember 01., 9:00 óra; vizsgáztató tanárok: Szélyes Emőke és Dénes Ildikó

Matematika:

- belsősöknek: szeptember 04., 9:00 óra
- külsősöknek: szeptember 05., 9:00 óra
vizsgáztató tanárok: Dávid Géza és András Ibolya

Magyar:

- külsősöknek (Marin Preda): szeptember 04., 9:00 óra
vizsgáztató tanárok: Marosfősi Katalin, Ozsváth Imola és Dané Hedvig

Vallás:

- külsősöknek: szeptember 01., 9:00 óra; vizsgáztató tanárok: Török Edith Tarzícia és Nagy Hajnal