Hírek

Hírek


Sikereink a Vermes Miklós Fizikaverseny nemzetközi szakaszán

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   júl. 01, 2022  |  Hírek

 

Miközben a diákok nagy részét már a nyári vakáció bódító közelsége kerítette hatalmába, iskolánk két tanulója, Sándor Kincső (X.A) és Bencze Mátyás (IX. B) lázasan készült az idei tanév utolsó fizika versenyére.

Június 14-17 között tartották  a  Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumában  a Vermes Miklós Fizikaverseny nemzetközi szakaszát, amelyen a Kárpát-medence 35 középiskolása mérte össze tudását.

Kincső és Mátyás előzőleg egyaránt megnyerte itthon a vetélkedő megyei szakaszát a kilencedikesek és tizedikesek korosztályában, majd áprilisban, Kolozsváron, az országos döntőn elért eredményük alapján továbbjutottak a nemzetközi szakaszra, Sopronba. 

Itt nagyon szépen teljesítettek, megkoronázva egész évi kitartó munkájukat:

Kincső a Hőtan kategóriában 4. helyezett lett, és dicséretet kapott, Mátyás pedig a Mechanika kategóriában II. helyezést ért el.

Szívből gratulálunk nekik, büszkék vagyunk rájuk!
  

Székely Zoltán
felkészítő tanár

 


Tanulás, játék, öröm: egyszóval KupakMozaik!

Gimi  |   jún. 23, 2022  |  Hírek

 

Végtelen odaszánás, páratlan összefogás és lelkesedés fémjelezte azt az utat, amelyet a Tamási Áron Gimnázium három V. osztályos, egyenként tízfős csapata járt be a KupakMozaikra való felkészülés és a verseny során.

A KupakMozaik környezetvédelmi versenyt, környezettudatos játékot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány partnerségben az RDE Hargita Kft-vel hirdette meg.

Nem kevesebb, mint többhónapos környezetvédelmi munka előzte meg a versenyt, hisz csapatonként legkevesebb 5000 színes kupakot kellett gyűjteniük a versenyzőknek; gyűjtés, amibe lelkesen kapcsolódott be iskolánk pedagógusi közössége, az iskola diákjai, a versenyzők és családjaik.

A célirányosan összegyűjtött kupakokból egy legkisebb 2x2 méteres mozaikot kellett megtervezniük az egyes csapatoknak, továbbá ötletes leírást csatolni a tervhez. A gondolkodásban való környezettudatos felelősségvállalást és a környezet iránti elköteleződett attitűdött tükrözte a csapatok mozaikjainak leírásai.

Jó volt látni a gyerekek aktív felelősségvállalásának gyakorlatát, amely a környezeti értékek iránti megbecsülésben gyökerezett.

A versenyhez kapcsolódó kupakgyűjtési feladatokba, a próbakirakási tevékenységekbe, azok koordinálásába és megszervezésébe az V. osztályos szülői közösség is odaadóan segített, és szervesen részt vállalt.

A versenyre való felkészülés, az odavezető út ugyanolyan fontossággal bírt, mint a verseny, hisz közösségformáló, csapatépítő jellege volt. A jó hangulatú tervezések kihozták a gyerekekből a kreativitást: csodás művészi alkotások születtek. A próbakirakások sok kedves emléket fémjeleztek, azontúl pedig közösségformáló erőként szolgáltak.

És elérkezett június 1-je, a verseny napja. Izgatottan, ám módszeres stratégiával és töretlen munkamorállal vágott neki a három csapat, hogy „megalkossák” a mozaikot.
Szemet gyönyörködtető alkotások születtek, amelyeket a zsűri egyen-egyenként élménydíjjal jutalmazott.  Két csapat tagjai a Balu Parkban gyűjtik az élményeket, a harmadik pedig paintball csatában vesz részt.

Gratulálunk minden versenyzőnek a kitartásért, szorgalomért és a megtett útért!

Máté Imola, osztályfőnök

 


Újra Kenguru Angol Nyelvi Verseny!

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 23, 2022  |  Elemi oktatás, Hírek


Minden verseny egy izgalmas tudásfelmérés, ugyanakkor lehetőség a fejlődésre és a tudás gyarapítására.

Így volt ez az I-XII. osztályosokat célzó Kenguru Angol Nyelvi Verseny esetében is, amelyre 2022. március 4-én került sort a Tamási Áron Gimnáziumban.

87 elemi, általános és középiskolás diák nevezett be a versenyre, és próbálhatta ki tudását a választott nyelvi szinten. Az írásbeli feladatok sorában voltak szókincset, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, szövegértést mérők, ugyanakkor logikai és általános műveltségi kérdéskört felölelőek is.

Bár az eredményekre jó ideig várni kellett, megérte a türelmet, hisz a résztvevő diákok nagyon szép pontszámokat értek el. A versenyszervezők által megállapított ponthatáros értékelő alapján dobogós helyezéseket értek el a következő tanulók:

Elemi tagozat:

Sawaya Aisha Kim  – I. díj (tanára: Máté Imola)
Ivácsony Hanna Zsófia – II. díj (tanára: Máté Imola)
Dávid Zsolna – II. díj (tanára: Máté Imola)
Nagy Samu – III. díj (tanára: Máté Imola)
Gedő Levente-Örs – III. díj (tanára: Máté Imola)

Általános tagozat:

Balázs Attila – III. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)
Székely Ágnes –II. díj (tanára: Szűcs-Olcsváry Melinda)

Középiskolai tagozat:

Bencze Mátyás – III. díj (tanára: Máté Imola)
Fülöp Orsolya-Jácinta I. díj (tanára: Tankó Edith)
Duda Martin II. díj (tanára: Szűcs-Olcsváry Melinda)
Hadnagy Lóránt – II. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)
Tankó Csaba – III. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)

Az ünnepélyes díjazás keretében a résztvevő versenyzők emléklapjuk mellé ajándékokat kaptak, a díjazottak pedig értékes angol nyelvű olvasmányokkal gazdagodtak.

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek a kiváló helytállásért!

Máté Imola

 


Látom, amit mondanak

 

Rekordszámú résztvevővel zajlott a XX. FÁTÓL FÁIG, VERSTŐL VERSIG ORSZÁGOS KÁNYÁDI SÁNDOR VERSMONDÓ VETÉLKEDŐ.

541 diák jelentkezett az ország tizenhárom megyéjéből, de magyarországi, sőt tengerentúli versenyzők is voltak. Az online térben szervezett vetélkedő értékes anyagát vissza lehet nézni bármikor. A verseny fővédnöke idén László Noémi költő, a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapok főszerkesztője, a zsűri elnöke Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő, az ügyvezető elnök Nagy Apollónia minisztériumi tanácsos.

 Iskolánk díjazottjai:

II. díj Albert Anna Júlia, I osztályos tanuló

Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

II. díj Mihály Boróka, II. osztályos tanuló
Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

Dicséret Sata Balázs, IV. osztályos tanuló

Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

Tanítványaink úgy mondanak verset, hogy látjuk is Kányádi sorait, mintha képkockákat nézegetnénk, mert életre kelnek.

Szeretettel gratulálunk verselőinknek és azt kívánjuk, még sok szöveget keltsetek életre!

Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Székely Emőke elemi tagozatos tanárok
Székelyudvarhely, 2022. június

 


Sakksuli

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 19, 2022  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek
Kreatív gondolkodás fejlesztése sakkal az elemi osztályokban - A sakk, mint oktatási eszköz és innovatív módszer

 

A Tamási Áron Gimnáziumban 2016-ban indítottam el a Polgár Judit Sakkpalota programját, Ma már 3 évfolyamon tanulják a gyerekek, órarendi keretek között, mint innovatív módszert alkalmazva. A kezdő csomagot a KELLO Tankönyvellátó biztosította, a jelenleg használt eszköztárunk szülői adakozásból került ki. A 2021-222-es tanévben Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékozott az elemi tagozatnak egy Sakkpalota program alapcsomagot. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közvetítésével online képzésben részesült három elemi tagozatos tanár.

 

 

Miről szól a Sakkpalota program?

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni.

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket már az Előkészítő osztályban, az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális fejlődésére tudományosan is kimutatott.

A sakk haszna a közoktatásban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző műveltségi területek ismereteinek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére és az új információk beépítésére, vagyis egészében a jövőre készít elő.

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.
 a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, önálló döntéshozás kialakítása, összefüggések, globális folyamatok felismerése, önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, gyakorlatias szemlélet kialakítása, a kreativitás növelése, viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben, memóriafejlesztés.

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.

Sakkozás közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási folyamathoz szükséges gondolkodást. A játék szabályrendszere pedig számos, módszertanilag gazdagon használható lehetőséget rejt magában.

Sakk a másodikosokkal

 

 

Előkészítő osztályban a sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. Első osztályban az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése – olvasás és szövegértéshez nyújtott stabil alapot.

Második osztályban a szorzás-osztás különleges módszere a sakkszorzó. Ugyanakkor képességfejlesztő és a szellemi horizontot tágító, remek keretet biztosít karácsonyi műsorhoz, vagy a szülőkkel való közös foglalkozáshoz.

Az információs társadalomban nélkülözhetetlen a digitális írástudást fejleszti, arra nevel, hogy a tanuló egyszerre „két fejjel” – a sajátjával és az ellenfelével – gondolkodjon, Sakkozás közben a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik.

A sakk, mint sport

A 2021-2022-es tanévben szerződést kötött iskolánk az Iskolás Sportklubbal, így a másodikosok Rendi Éva edzővel sakkoztak hetente két órát. Beneveztük az osztály tanulóit a Segesváron megrendezett Sakk az iskolában, amatőr, svájci típusú bajnokságra, 6-14 éves korig. A versenyt a Victor Jinga Gimnázium rendezte, május 23-án, ahol 160 diák versenyzett szabadtéren, hat fordulóban.

Diákjaink a korosztályukban remek eredményeket értek el: Simon Mínea II. hely, Marosfői Zsuzsanna III. hely, Dicséretben részesült: Bartha Mátyás, Vitus Mátyás, Bálint-Major Kende, Simó Máté, Ivácsony Bence, Dumitrescu Ana, Székely Viktor, Farkas Gergely, Silló Gréta és Székely Ábel.

Összefoglalás

A sakk, mint oktatási eszköz alkalmazása kialakítja a tanulókban az önfejlesztés igényét, a hatékony, önálló tanulás iránti motivációt, a logikus gondolkodás képességét, a problémaérzékenységet és a lehető legjobb megoldás igényét, kreativitást, eredetiséget, amely szükséges minden tantárgy tanulásakor és a mindennapi életben. Azok a gyerekek, akik megszeretik a sakkot, már korán önállóan kezdik elemezni a játszmáikat, mestereik játszmáit, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Az már csak bónusz, hogy a tömegsport “kitermeli” az élsportolóinkat is!

 

Szabó Zsuzsa elemi tagozatos tanár
Székelyudvarhely, 2022. június

 


Tüzet viszek

 

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatos tanulóinak évzáró műsora
2022. június 8.

„Tüzet viszek – kezdi a jól ismert énekes körjáték. A tűz az élet lényegével azonos, az emberi életben és az emberi történelemben fontos szerepet tölt be. A tűz melegít, fényt ad, oltalmaz, tisztít. Lángja, melege a szeretet. Gyakran Isten lelke jelenik meg benne. A szerelem és a forradalom jelképe. Ünnepeinken örömtüzet, tűzijátékot rendezünk.

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatán heti rendszerességgel történő néptáncoktatás révén a népi értékeket próbáljuk átmenteni. A parázs továbbadása a cél, mert amíg parázs van, addig tűz is lesz.
A hagyomány olyan híd, melyen keresztül kapcsolatba kerülhetünk gyökereinkkel, mely a hosszú évszázadok alatt letisztult tudást őrzi.
A kisiskolások életkori sajátosságaik folytán nagyon is közel érzik magukhoz a néphagyomány által közvetített világot; természetesnek érzik annak jelképekkel teli rendjét. A mesében, énekben, táncban, játékban megfogalmazódó világkép ezért is olyan könnyen befogadható számukra.
„A közös táncos bemutatók örömteli napok, megállópontok életünkben, melyekre különös figyelemmel, nagy odaadással készülődünk.” Boros Hilda és Boros Béla táncoktatók

A 2021-2022-es tanév évzáró műsorát a Kicsi Gereben kezdte, bukovinai táncokat bemutatva. A 18. század közepe táján többezer székely menekült a Kárpátokon túlra. A túlnépesedés miatt a 19. század utolsó évtizedeitől több hullámban települtek vissza a Hunyad megyei Déva környékére és a Bánságba, a második világháború alatt a Bácskába, majd innen a dél-dunántúli Völgység falvaiba. Útjuk során sok fajta tánccal megismerkedtek. A koreográfiában polgári eredetű táncok és a régi stílusú silladri jelenik meg.

A tánc a kisiskolás korban nem válik külön a játéktól, hanem annak szerves részét képezi. Csak a tánctudás bizonyos fokán különül el és válik önálló szórakoztató elemmé. Az előkészítő osztály népi gyermekjáték fűzére különös élményt jelentett, ugyanis együtt járták vidám táncukat az oktatóikkal.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább És gondozd híven.” (Reményik Sándor) Az idei előkészítő osztályosok is megkapták a lángot, amelyet népi gyermekjátékokon keresztül loptak a szívükbe Boros Béla és Hilda, a gimnázium táncoktatói. A „Tüzet viszek” című táncelőadás legfiatalabb résztvevőiként örömtáncot jártak a színpadon, lelkesedésük magával ragadta az igencsak népes közönség apraját-nagyját. Türelemmel és elragadtatással követték nagyobb társaik előadásait, azzal a meggyőződéssel, hogy hamarosan ők is pontosan úgy fogják cifrázni, ahogy tőlük látták.” Marika tanító néni

 

 

Az I. osztály felcsíki táncos gyermekjátékokat adott elő.

 

 

„Hála van bennem. Isten áldása kísért ebben a tanévben. Két év megállás, csend után újra megélni azt, hogy tanítványaink, a táncos lábú elemisek megdobogtatják a városunk nagy színpadát, és vele együtt a szívünket is, felemelő érzés volt. Köszönet a táncoktatóknak. Külön köszönet Szabó Ilka volt tanítványomnak, aki szép beszédével színezte az ünnepségünket. Idézve Kányádi Terasz című verséből. „A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan…”. Igen a szalag végtelen, emlékképek sorozata jelent meg előttem, ahogyan néztem a színpadon felkonferáló gyönyörű lánnyá cseperedett Ilkát. Így bámulni csak egy tanító tud a volt tanítványra. Az elsőseimnek most először adatott meg ez az élmény, de nem utoljára. Visszatérünk még a színpadra. Megismételjük fegyelemmel, szeretettel, hagyományainkat őrizve, örömmel, jó kedvvel, ahogyan most is tették ügyes kis elemiseink.” Bella tanító néni

 

 

A II. osztály következik eszközös kanásztáncokkal. Részben a pásztorfoglalkozásra, részben a tánctípus egyes formai sajátosságaira, jellegzetes eszközhasználatra vezethető vissza. A nyugati táncdialektus területén, így elsősorban a Dunántúlon a legáltalánosabb.
“Az elemi tagozat derekán ezek a kicsiny legényecskék úgy megtáncoltatták a botokat, hogy bottal üthettük a nyomukat. És az ügyes leányocskák! A tele üvegpalackokban meg se’ moccant a jó piros lé! Nem ömlött ki, dehogy, csak a jókedvünk csordult túl a Művelődési Ház falain és öntötte el aznap a várost. Adja a Jó Isten, hogy jövőre ismét együtt táncolhasson ez a sok apró gimis a két táncoktatójával!” Zsuzsa tanító néni

 

 

A moldvai csángómagyarság kör-, sor- és páros táncaiból hozott egy kis ízelítőt a III. osztály.
„Mindenkinek kellemes, pihentető, élményekben és kalandokban gazdag vakációt kívánok!” Fancsali Adélka tanító néni

 

 

A IV. osztály felcsíki táncokat mutatott be: héjszát, zsukát, gyorscsárdást és ceppert.
“Búcsúzik egy újabb generáció az elemi tagozattól. Hosszú utat tettek meg, hiszen a kis óvodások lassan serdülővé cseperedtek. A világ titkaira rácsodálkozó kisgyermekek lassan elmerültek a Tudás tengerébe. A kis búvárok találkoztak okos delfinekkel, akiktől szeretetet, empátiát, helyes viselkedésformákat tanultak, és elsajátították a magasabb szintű stratégiai gondolkodás alapjait. Érett, összetartó, egymást szerető közösségként, indulnak tovább az úton, amely még sok titkot rejt. Isten áldását kérve életükre, Reményik Sándor szavaival búcsúzom tőlük: Egy lángot adok, ápold, add tovább;/ Csillaggal álmodik az éjszaka, / És lidércfénnyel álmodik a láp / És öröktűzzel álmodik a szívem. / Egy lángot adok, ápold, add tovább, / És gondozd híven.”

 

 

Ma már egyre többen felismerik a néptánc jótékony hatását, amelyet gyakorol a gyerekek mindennapi életére, az élet minden területén. Azt is megtapasztaltuk, hogy az a jó, ha a gyerekek lépésről lépésre, az ábécével egyszerre tanulják a táncot is. Így egyszerre vetjük el a magot, azaz a dallamot a fülükbe, lábukba, együtt fonjuk élő szövetté népi gyermekjátékainkkal az elemi tagozat minden tanulóját, tanítóját, táncoktatóját és a diákjaink családjait.

 

Köszönjük, Hilda és Béla, a kö-zösségformáló munkátokat, jövőre szeretettel várunk: László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa, Fancsali Adélka és Székely Emőke elemi tagozatos tanárok

 

 

 


Versíró pályázat

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 18, 2022  |  Székely Emőke tanító néni és osztálya, Hírek

A Szatmár megyei Lázári Község Polgármesteri Hivatala, a Hármashatár Egyesület, valamint a LiterArt Egyesület támogatásának köszönhetően immár ötödik alkalommal hirdethettek meg a magyar költészet napja alkalmából versíró pályázatot az ifjú tollforgatóknak, amely évről évre népszerűbb a diákok körében.

Több mint 200 tollforgató küldött verset a Megyeközi Versíró Pályázatra  a romániai megyék (Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Arad, Kolozs, Szilágy és Szatmár) mellett Magyarországról, Hollandiából és Kanadából is.

Iskolánk néhány negyedikes diákja megosztotta belső utazását. Két tollforgató díjazottal büszkélkedhetünk:

Szabó Bencző Anna II. helyezést kapott, Gergely Etele István dicséretben részesült.

Kedves diákjaim, nagy bátorságra vall, hogy verseiteket olvasásra közzétettétek. Köszönjük nektek az elgondolkodtató sorokat! Írjatok még sokat mások és önmagatok örömére!
              

Székely Emőke – Katalin tanító néni

 

Szabó Bencző Anna versei

A trombita dala

Egyszer egy kis Attilácska
belefújt a trombitába.
Erre a szép muzsikára
leesett a világ álla.

Fúvós hangszer a trombita,
játszik rajta Hannácska.
Játszik rajta Ádám, Petra,
de játszhat még Andriska.

Játszik rajta az iskola,
lehet, hogy ez egy csoda?
Szép hangszer a trombita,
nem kell hozzá nagy csoda.

Játszik, játszik, játszik a,
nem unja meg senki ma.
Játszik, játszik, játszik a,
táncol rá a paripa.

Indul a felvonulás is,
mindenki megy arra is.
Boldog ember muzsikál,
boldog asszony táncikál.

Járták, fújták, amíg tudták,
táncolt már az egész világ.
Mindenki figyelt a trombitára,
s azok szép muzsikájára.

Popkornt, popkornt pattogtatnak,
jön-e már a trobita dal?
Megjött végre, ide ért,
meghallgatta mind ki élt.

Táncolhatnánk, míg meghalunk,
úgysincs semmi nagy programunk.
De az ember tovább lép,
a trombita már nem lesz szép.

 


A félelem útja

Mindig is féltem,
rettegésben éltem.
Bármerre is néztem,
csak sötétben léptem.

Nem láttam szépet,
csak gépet, és gépet.
Ha lesz egy kis szeretet,
talán még szebb lehet.

Volt valami, mi segített
szép szavakkal repített.
Egy barát volt csupán,
kisegített talán.

A szívem újra dobban,
lobog már a láng.
A félelem útját,
többé nem járom már.

 

Gergely Etele versei

Tavasz

Itt van a tavasz, elment a tél,
most már csak szelíden fúj a szél,
Hóvirág az udvaron,
rég elolvadt a hó halom.

Gólyák jönnek, gólyák mennek,
kukacot esznek, építkeznek.
Felébredt a barnamedve,
éhesen, ételt keresve.

Rügyeznek a fák, rügyeznek a bokrok,
boldog vagyok, mert a természet is boldog.
Madarak hangját hallom,
csicseregnek minden dombon.

 

Találmányok, híres honfitársak

Rubik kocka: Rubik Ernő,
De jó volna oly lenni, mint ő!
Űrhajó: Farkas Bertalan,
Bátorsága határtalan.

Viccelődés: Hofi Géza,
Humorizál az ő szája.
Versírás: Petőfi Sándor,
Ő a példaképem mától.

C-vitamin: Szent-Györgyi Albert,
Szerencse, hogy életre kelt.
Golyóstoll: Bíró József,
Írni tudok, hála ennek.

 

 

 


Könyvelői álláshirdetés

Bartus Emőke  |   jún. 10, 2022  |  Hírek

A Tamási Áron Gimnázium versenyvizsgát szervez könyvelői (administrator financiar II) állás betöltésére.

Követelmények:

Gazdasági felsőfokú végzettségMinimum 4 év régiség szakterületen ( tanügyben könyvelés)A következő programok ismerete: AVANCONT, FOREXEBUG, SIIIR, WORD, EXCELTanügyre vonatkozó törvények ismerete.

 

Jelentkezési periódus: 2022.06.14-16 a Gimnázium titkárságán.

-irásbeli vizsga 2022.06.22

-szóbeli vizsga 2022.06.23

-interjú 2022.06.24

A jelentkezési mappa tartalmazzon kérést, önéletrajzot és igazoló aktákat.

 

LICEUL TEORETIC TAMÁSI ÁRON, cu sediul în ODORHEIU SECUIESC, strada BARÓTI SZABÓ DÁVID, nr. 32, județul HARGHITA, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului – Administrator Financiar II cu Studii Superioare post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii superioare;

- vechime în specialitate necesare ocupării postului - 4 ani.

- cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității: AVANCONT, FOREXEBUG, SIIIR

- cunoștințe privind contabilitatea bugetara, legea educației

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Perioada depunere dosar 14.06-16.06.2022proba scrisă  în data de 22 iunie, la sediul instituției;             proba practică în data de 23 iunie,  la sediul instituției;  proba interviu în data de 24 iunie, , la sediul instituției. 

Dosarul va contine o cerere, cv si acte doveditoare.

Date contact:  telefon 0266-218379, 0742073044