Tehetségpont

tehetsegpontok-logo

Regisztrált Tehetségpont logója

A Gimnáziumban működő Hebe Alapítvány a magyarországi Géniuszprogram keretében regisztrált Tehetségpont.

Azonosítója: TP 190 000 866

Elérhető itt.

A Tamási Áron Gimnázium Udvarhelyszék legnevesebb iskolája, több mint 400 éves múltra tekint vissza, és az udvarhelyszéki elméleti tehetséggondozás fellegvára. Diákjaink számos országos és nemzetközi tantárgyverseny díjazottjai. Az említett eredmények tanári szakértelem és lelkiismeretes, állandó önkéntes munka hiányában elképzelhetetlenek lennének.

Íme pár jelentősebb eredmény az elmúlt néhány évből:

Versenyek 2008-ból,
Versenyek 2009-ből,
Versenyek 2010-ból,
Matekversenyek.

A tehetségpont Udvarhelyszékre szeretné kiterjeszteni tevékenységi területét, szorosan együttműködve a környező iskolák tanáraival a tehetséges diákok felfedezésében és felkészítésében. Iskolánk több tanára is a megyei tanfelügyelőség megbízásából körzeti módszertani felelős és ezen munkájából fakadóan állandó kapcsolatban áll a környék iskoláival, szakos tanáraival. Gyakran fordultunk anyagi segítségért helyi vállalkozókhoz rendezvényeink, versenyeink lebonyolításához és az utazási költségek fedezéséhez.

Szorosan működünk együtt a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem matematika-informatika, fizika és pedagógia-pszichológia karával valamint a régió tehetségkuckóival. Ugyanakkor állandó kapcsolatban állunk Erdély nagymúltú (csíkszeredai, kolozsvári, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi stb.) iskoláinak tehetséggondozóival: közösen vállalunk munkát különböző kárpát-medencei versenyek lebonyolításában, felkészítő táborok szervezésében.A matematikában és a természettudományok terén jeleskedő diákokkal kívánunk különösen foglalkozni.

Legfontosabb terveink között szerepel a diákok szervezett, rendszeres felkészítése az alábbi versenyekre:

– Alexandru Papiu Ilarian Maematikaverseny
– Bolyai János Matematikaverseny
– a matematika tantárgyverseny körzeti, megyei és országos szakasza
– Erdélyi Magyar Matematikaverseny
– Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
– Zrínyi Ilona Matematikaverseny
– Gordiusz Matematikaverseny
– Kenguru Matematikaverseny
– A fizika tantárgyverseny körzeti, megyei és országos szakasza
– Öveges– Vermes fizikaverseny körzeti és erdélyi szakasza
– Az Augustin Maior fizikaverseny megyei szakasza…

A versenyek természetszerűen csak egy-egy folyamat végét jelentik, felmérő, értékelő szerepük van. Az eredmények mellett nagy jelentősége van annak az „útnak” is, amit a felkészülés érdekében bejárunk.

E munkaformák változatai:

– Kiscsoportos foglalkozások
– Kistérségi szinten táborok szervezése
– Szabadidős, lazító programok szervezése, amelyek biztosítják a feltöltődést
– Nyári kurzusok szervezése
– A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok számára biztosítani a konferenciákon, továbbképzésen való részvételt.

Tanáraink már sok ízben bizonyították, hogy nagyfokú pedagógiai és módszertani tapasztalattal rendelkeznek. Erről tanúskodik az a számtalan eredmény, amit diákjaink elértek. Szakértők bevonásával végezzük a tehetségek azonosítását, a gazdagító tananyagok kidolgozását és a fejlesztések utáni tesztelését.

Munkánk során felhasználjuk a kiemelkedő, helyi tehetséggondozók tapasztalatait -oktatóként és tananyagfejlesztőként. Alapítványunk elsőrendű kiválasztási kritériumnak tekinti a hatékony tehetségformáló múltat.

A következő szakemberek ajánlották fel segítségüket:

Ferencz Noémi, iskolapszichológus,
Dr. András Szilárd, egyetemi tanár a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Matematika Kar módszertanosa,
Dr. Néda Zoltán, egyetemi tanár a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen.

 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com