Elemi oktatás

Elemi oktatás


„Szól a rege ősi módra…”

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   márc. 07, 2017  |  Elemi oktatás, Hírek

Regemondó vetélkedő, megyei szakasz

Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely, 2017. március 3.

 

Tudtad, hogy már a régi korokban is ábrándoztak szuperhősökről az emberek?

S hogy kik voltak a szuperhősök? Hát az istenek, a mítoszok hősei. A fantáziában nem volt hiány.

A mese, a monda és a mítosz között csak árnyalatnyi különbség van. Míg a mesétől és a mítosztól nem várunk hitelességet, nem várjuk el, hogy legalábbis részben igaz legyen, addig a mondától elvárjuk, hogy vagy a történet, vagy a helyszínek, vagy a szereplők részben valóságosak legyenek.

A III. osztályosok monda- és regemondó versenye hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni úgy, hogy anyanyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet.

A hagyomány megőrzése, mint többen is valljuk, elsősorban nem tudást, de érzékenységet jelent.

S hogy mi ez az örökség?

„Őseink vagyona, múltja, öröme, bánata, szenvedése, kivirágzása, nemzeti büszkesége, halálmegvető félelme, gyászos napjainak megszámlálhatatlansága, s valamennyi csokorba kötve, melynek neve legenda, monda, rege.

Hagyományainkban megszólalnak a siratók, a kövek, a hágók, a szakadékok, a Duna és a Tisza, a Maros és az Olt, a fenyvesek és a tavak. Minden, minden mesél nekünk, ha megértjük a szavát.”

A vetélkedő egyik célja volt újra felfedeztetni kicsikkel és nagyokkal a regéket, mondákat, mint nyelvi és történelmi hagyományaink nélkülözhetetlen kincseit.

Regemondó vetélkedőnk megyei szakaszán nyolc kisdiák vett részt Udvarhely és Keresztúr körzetből. A verseny háromtagú zsűrije, Dr. Ozsváth Imola magyar szakos tanárnő, Szabó Zsuzsa alsó tagozatos tanár, valamint Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő és a zsűri elnöke egyben, meghozta döntését. És bár I. helyezéssel nem is gazdagodhattunk mindannyian, de kaptunk egy nagy ajándékot: nyolc csodálatosan elmesélt mondát. Köszönjük szépen nektek, gyerekek!

 

                                                           Fancsali Adélka – Leilla

alsó tagozatos tanár

a verseny helyi szervezője

 


Szabó Magda-év

„Gyerekek! Én tudom, hogy TANULNI irtózat! De vigasztalásul mondom, hogy TUDNI viszont nagyon jó! Ahhoz, hogy az ember valamit TUDJON, először mégis muszáj TANULNI!” Szabó Magda

A ki­len­ce­dik nem­zet­kö­zi fel­ol­va­só ma­ra­to­non Székely Emőke, Fancsali Adélka-Leilla, Szabó Zsuzsa, Nyárádi Izabella és Verestóy Nóra elemi tagozatos tanárok, valamit 141 elemi tagozatos kisdiák is örömmel olvasta Szabó Magda színes történeteit 2017. feb­ru­ár 21-én.

   

Köszönjük szépen a szervezőknek a maratoni munkát és a könyvjelzőket. Erdélyi jelenünkben kapaszkodó ez a rendezvény!

Szabó Zsuzsa tanító

 


Eltemettük a telet

Ősrégi szokás vidékünkön a nagyböjt előtti farsangtemetés.

A kereszténység előtti hitvilág továbbélése ez a hagyomány. A tél elmúltának, szimbolikus “eltemetésének” sok vidámsággal, álarcos felvonulással és tréfás jelenetekkel tűzdelt ünnepe.

Az ősi pogány hit késői megnyilvánulásai a telet elűző tűzgyújtás, a maszkok és mondókák valamint a nagy zajjal és felfokozott vidámsággal lefolytatott ceremónia is.

Minden évben, annak rendje s módja szerint iskolánk legkisebbjei Húshagyókedden „eltemetik” a telet. A farsangtemetés főszereplője Illyés, a szalmabábú, amelyet előzőleg a mindenkori I. osztályosok készítenek. Idén is így volt ez. Majd a negyedik osztályosok „sirató asszonyainak népes serege” el is siratta.

” Meghótt már a vén Dobai.

Nem is volt ő már korai

Italos, de jó ember vót

Mikor meghótt, egyet se szólt. “

Pillanatok alatt égett el Illyés, egy szót sem szólt, de a 131 kisdiák teljes szívéből és lelkéből énekelte a farsangi dalokat. Végül már csak hamu jelezte, hogy volt tél, de már vége. Itt a tavasz!

Fancsali Adélka – Leilla, alsó tagozatos tanár

Kö­szö­net a fel­vé­te­lért a Ko­váts Fény­ké­pé­szet-nek.


Mesék világa

„A kisgyermek soha nem rajzol fölöslegesen, fölöslegeset, csak úgy, oka kell legyen a firkáján a formának és a színnek is.” – Molnár V. József

A gyerekek számára az egyik legfontosabb kifejezési eszköz a rajz. Kicsi elemistáink nagy szeretettel rajzolnak mesék, irodalmi művek elolvasása után, színházi előadások megélését követően. Rendszeresen beküldjük munkáikat a határon innen és határon túl meghirdetett versenyekre.

Bencze Mátyás IV. osztályos tanulónk csodálatos munkájával elkápráztatta a zsűrit, és értékes második díjat nyert az országos Mesék világa című rajzversenyen, ahová 40 megyéből érkeztek pályamunkák. A versenyt szervező székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola bizottsága elismerte kis elemistáink csodás munkáit.

Gratulálunk a díjazottnak, és további fantáziadús alkotásokra biztatjuk!

Székely Emőke-Katalin tanító néni


Pontszerző Matematikaverseny

„A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben, …csak fel kell serkenteni.” 

Bolyai Farkas matematikus

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Maros Megyei Tanfelügyelőség immár tizenhatodik alkalommal hirdeti meg a Pontszerző Matematikaversenyt az alsó tagozatos 3-4. osztályosok számára.

A verseny célja:

A verseny fő célja az átlag feletti teljesítményre való adottságok felismerése és az adottságok képességekké fejlődésének ösztönzése, az igényes, logikus gondolkodás mérése és serkentése, a kitartás, a küzdeni tudás, az akaraterő fejlesztése, és nem utolsósorban a matematika népszerűsítése.

A verseny szakaszai:

Négy alkalommal küldtük be a feladatsorok megoldásait a ditrói Siklódi Lőrincz Általános Iskolába. Február 18-án került sor a megyei fordulóra, melyet a fent említett iskola szervezett Hargita megyében. Iskolánkat négy IV.-es kisdiák képviselte, név szerint: Antonya Zsombor, Bencze Mátyás, Kovács Máté és Sándor Dániel. Diákjaink az első öt helyen végeztek, és március 18-án a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban Bencze Mátyás, mint megyei első díjazott, részt vesz az országos versenyen.

Gratulálok a kitartó, hónapokon át tartó munkával elért eredményhez, és lelkes felkészülést kívánok az első helyezettnek!

Székely Emőke-Katalin tanító néni


Napsugár-köszöntő Gimis módra

Szűcs-Olcsváry Melinda  |   jan. 30, 2017  |  Elemi oktatás, Hírek

Napsugaras víg perceket élhettünk át hétfőn, január 30-án, déli 12 órától  az ország több száz meg száz kisdiákjával együtt.

 

Egyszerre zengett mindenhol a Napsugár-induló tiszta szívből, jókedvvel. Gyerekek és felnőttek énekeltek, furulyáztak, gitároztak, csörögtek, zörögtek, szállt a dal iskolánk 130 előkészítő – IV. osztályos gyereke és tanítóik szájából, hogy talán még Kolozsváron a Napsugár Szerkesztőségében is hallották. Így köszöntöttük a 60 éves NAPSUGARAT! ISTEN ÉLTESSE MÉG NAGYON SOKÁIG!

„Hatvan éve süt ránk kedves Napsugárunk,

Kit minden hónapban szívrepesve várunk!

Ünnepeljük együtt, apraja és nagyja,

Őt a jószerencse soha el ne hagyja!”

Köszönet a felvételért a Kováts Fényképészet-nek.

Fancsali Adélka-Leilla, tanító


Ügyeskedő elemistáink

Szerző: Bartus Emőke  |   jan. 18, 2017  |  Elemi oktatás, Hírek

Bemutatkoznak a legkisebbjeink

Szeptemberben a gyerekekkel együtt mi, tanító nénik is izgalommal vártuk az új tanévet.

A tanévkezdő szentmise után, amely megnyitotta számunkra a 2016 – 2017-es tanév kapuit, már nagy szeretettel vártak bennünket Nyárádi Izabella tanító nénivel az első osztályosok.

Nagy meglepetésben volt részünk, hiszen ,,aranykapuval” fogadtak minket, amin mi, a templomból kijövet átbújtunk, de előtte magunkban még egy kívánságot is megfogalmazhattunk. Így nemcsak gyönyörű, hanem varázslatos is volt ez a kapu, hiszen aki átbújt alatta, rögtön kisiskolássá változott.

Ezután következett az osztályban való köszöntés. A szülők is bekísértek az osztályba, és közösen ismerkedtünk a termekkel, majd egymással is a különböző ismerkedős játékok által.

Hamar lejárt az első nap, és a második héten megismerkedtünk a betanító tanárokkal is.

Az első hetek az ismerkedésről szóltak, és hamarosan sikerült belevetni magunkat az iskolai életbe.

,,Azt hiszem, fontos közel maradni a gyerekkorunkhoz. A gyerekkor az ember legfontosabb időszaka.’’ (Margaux Fragoso)

A gyerekek érdeklődési körét figyelembe véve állítom össze a témákat és a programokat.

Nagy a mozgásigényük, szeretik a zenét, ezért nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ezek a mindennapjainkban megjelenjenek. Az ének- zene, a népdal naponta része életünknek.

Szívesen veszünk részt a körjátékokban is, és sok népi gyermekjátékot szoktunk játszani.

Emellett a többi tevékenységformát is kedveljük.

Nagyon szeretjük a népmeséket, verseket. A mesék varázslatos világába, ,,Meseországba”

mindig más-más módon érkezünk. Szellők szárnyán forgószéllel, varázslattal vagy hétmérföldes csizmában, de tudunk vonattal, sítalppal, szánon is közlekedni a mesék birodalmában. Amikor ott vagyunk, minden mesét feldolgozunk, dramatikus eszközökkel, bábokkal.

A magyar nyelven kívül egy kicsit románul és angolul is tudunk: ismerünk mondókát, éneket, számokat, színeket, állatok nevét, mindezt játékos formában sajátítjuk el. Kiemelt feladatnak tartjuk a szűkebb és tágabb környezetünk megismerését és védelmét. Amikor tehetjük, természetes környezetünkben figyeljük meg az évszakok természetre gyakorolt hatását.

Lehetőségük van a gyerekeknek naponta a különféle kézműves technikák elsajátítására, illetve saját elképzeléseik megvalósítására. A kuckós Bencze Ilike tanár néni is segít a különféle kézműves technikák megismerésében.

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választhassanak. Amikor csak szeretnének ábrázolhassanak, építhessenek, mesélhessenek, ezzel is fejlesztve kreativiásukat, önkifejező készségüket. Tevékenységeink tapasztalatszerzésen alapulnak és minden tapasztalatszerzés játékos tanulás.

A gyerekekjáték közben sokat tanulnak egymástól az eszközök használatában, ötletekben, társas kapcsolatokban, viselkedésben, egymáshoz való alkalmazkodásban. A játék a gyermekek napi tevékenységében nélkülözhetetlen, fontos szerepet tölt be személyiségük fejlődésében.

                           

A hagyományokat figyelembe véve különböző programok szervezésével kedveskedünk a gyerekeknek.

Az ősz számunkra a termésekben való gazdagságot jelenti. Tartottunk gyümölcs- és zöldségnapokat, amelyet végül a töklámpások elkészítésével zártunk le.

 

Márton napján megismerkedtünk a Márton-napi népszokásokkal. Meghallgattuk Szent Márton legendáját, ebben segített nekünk Hajnika vallás szakos tanár néni. Libás verseket, énekeket tanultunk, és elkészítettük a ,,Márton- napi” libánkat.

Az adventi időszak várakozást jelent számunkra. Várakozunk, és készülődünk karácsonyra.

Az első meggyújtott gyertya mellett hangzottak el a szebbnél szebb karácsonyváró énekek, és együtt fogyasztottuk el az örömasztalról az előkészített gyümölcsöket.

Karácsony előtt rövid műsorral kedveskedtünk a szülőknek. A műsorunk után kézműveskedéssel próbáltuk hangulatossabbá varázsolni az ünnep előtti napokat. A szülőkkel közösen készítettük el a karácsonyi mécseseket és az ajtódíszt. Ez az együtt töltött délután nagyon jó hangulatban zajlott, és örömünket leltük egymásban, ami éppen a karácsonynak a lényege.

   

 

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.

Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.

Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy

ők is éppolyan jól tudják.

Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

 (Richard Bach)

Sok tanulnivalónk van még, és rengeteg felfedeznivaló áll előttünk!

Szeretnénk egy igazi jó kis összetartó közösséget kovácsolni.

Verestói Nóra tanító


Elemi oktatás