Elemi oktatás

Elemi oktatás


A negyedik gyertyaláng fellobbanása

Egy gyermek érkezése a családba szeretetkapukat nyitogat.

Valahogy hirtelen szebb és jobb lesz a világ tőlük, fényesebben ragyognak a csillagok is.

Nem véletlenül lett a szeretetet jelképező negyedik gyertya meggyújtása a legkisebbek kiváltsága. Ők tiszta lélekkel, gyermeki őszinteséggel, megrendíthetetlen hittel lobbantották lángra a szeretet fényét nemcsak családjaikban, hanem az egész ünneplő közösség szívében.

Kis lámpásaikkal bevonulva lélektől-lélekig adták a lángot. A sok apró lángocska és a csillogó szempárok fénnyel töltötték meg a sötétséget, és melegség áradt a cudar, szeles időből megérkezett szülők, nagyszülők, rokonok lelkébe.
Lehel papbácsi ünnepi, gyerekközpontú gondolatai, a közös éneklések Hajnalka vallás tanárnővel, a lelkesen mondott versek, a karácsonyi ünnep kapujában segítettek, hogy közelebb kerüljünk Isten titkához.

 

     

 

A negyedik gyertyaláng fellobbanása a kis Jézus születésének közeledtét hirdeti, melyre nap mint nap készítettük a lelkünket az adventi szent időszak idején. Fogadjuk őt tiszta szívvel, és szeressünk Isten közelében lenni, hogy megtapasztalhassuk jóságát.

Jöjj el, Uram Jézus!

Székely Emőke és László Mária tanítónők

 


Forog az esztendő kereke

Forog az esztendő kereke, egyszerre kettő is. Forog egy évkerék, a vallási ünnepeinkkel és forog egy évkerék a népi hagyományainkkal. Néha összeér a kettő, mint most, az év végén: Szent Miklós, napján. Ilyenkor minden osztályban ott van már az adventi koszorú, minden gyermek adventi éneket tanul, minden tanító díszbe vonja az osztálytermeket és a lassan lecsendesíti kisdiákjait adventi mesékkel.

Ebben a varázslatos időszakban a Gimi legkisebb diákjai minden évben közös asztalt terítenek, roskadásig tele gyümölccsel: almával, naranccsal, fahéjas körtével, mézes dióval és mogyoróval.

Asztal közepén adventi koszorú és már ég az első gyertya! Körbe állják és közösen énekelnek, muzsikálnak az osztálytanítókkal, vallástanáraikkal.

December 5-én a frissen felújított iskola tereit töltötte be a gyümölcsillat és a hálatelt énekszó. Tiszta és csengő gyermekhangok szóltak az adventről, a várakozásról. Öröméneküket meghallgatta az igazgató bácsi, a főesperes úr és a tanáraik.

Márton József plébános áldást osztott a gyerekekre és tanáraikra majd szőttes tarisznyájából elővarázsolt finomságokkal jutalmazta a gyermekeket. Isten fizesse!

Székely Emőke, László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Fancsali Adélka tanítók

Köszönet a fotókért Nagy Hajnal vallástanárnőnek.


„S amerre ment, Világosság támadt a nyomdokán”


Az adventi szentidőben, egy-egy advent vasárnapot megelőző szombat este a Gimi szomszédságában magasodó Szent Miklós Hegyen, a plébániatemplomban az adventi vasárnapokat megelőző szombat esti szentmisék keretében ünnepélyes gyertyagyújtásokra kerül sor.

Az advent harmadik vasárnapját megelőző előesti szentmise keretében a Tamási Áron Gimnázium II.  és III. osztályos tanulói közösen karöltve igyekeztek szebbé varázsolni közreműködésükkel az Úrjövet időszakának ezen magával ragadó pillanatait.

Akkor születnek időtlen pillanatok, amikor besűrűsödnek az események, összeérnek a lelkek és a csoda csöndben beterít két osztálynyi elemistát, azok tanítóit, hitoktatóját, iskolalelkészét, kántorát és egy templomnyi szülőt és nagyszülőt.

Ilyen pillanatot éltünk át advent harmadik szombatján a Szent Miklós Plébániatemplomban. Körültekintően és hosszasan készülődés előzte meg az eseményt. A Gimi II. és III. osztálya meghívókat küldött a családoknak, alkalomhoz illő verseket és énekeket válogattak, próbáltak.
Amikor megszólalt a nagyharang, bevonult a sötét templomba 54 lámpás. Az orgona kísérte csilingelő gyermekének maga volt a tisztavizű hangfürdő.

Annus, Csanád, Aba , András, Patrik, Ferencz Ákos, Dávid, Hunor, Kincső, Lakó Bence, Lőrincz Eszter, Péter, Mátyás, Júlia, Marosi Bence, Tas , Boglárka , Mihály Eszter Nagy Viola, Attila, Pakot- Andorkó Ákos, Tamás, Kata, Krystiana a II osztályból, Kende, Mátyás, Annácska, Anna, Zsani, Gergely, Krisztián, Bence, Ádám, Benci, Magyari Zalán, Zsuzsika, Mester Zalán, Boróka, András, Katinka, Eszter, Sára, Gréta, Endre, Eszter, Máté, Mincsi, Huba, Ábel, Viktor, Mátyás a III. osztályból. Őket követték: Bella tanító néni, Zsuzsa tanító néni, Hajnika tanár néni, Mózes kántor úr és Lehel papbácsi énekelve, muzsikálva, verselve, prédikálva és áldást mondva gyújtotta meg a harmadik adventi gyertyát, az öröm gyertyáját.

Ilyenkor értelmet nyer az egész évi fáradozás, az olvasás gyakorlása, az énekek szerepe, a kis- és nagyközösségek összetartó ereje. A csöndesen pislákoló mécsesek mellett szívekig hatol a költészet és az együtt muzsikálás semmihez sem hasonlítható öröme.
Az Olvasmány, a Szentlecke, az Evangélium, az Egyetemes könyörgések, e gyermekek verse, éneke megannyi fényes igazgyöngyként sorjázott és vált adventi várakozásunk legszebb estéjévé.

Hálával és szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak a családoknak, akik osztoztak ebben az örömben. Márton József főesperesnek és Ilyés Lehel papbácsinak a mise utáni vendégségért. Isten fizesse!

Nyárádi Izabella és Szabó Zsuzsa tanítók

 


Az adventi szentidőben

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   nov. 29, 2022  |  Elemi oktatás, Fancsali Adélka Leilla tanító néni és osztálya, Hírek


Az adventi szentidőben, egy-egy advent vasárnapot megelőző szombat este a Gimi szomszédságában magasodó Szent Miklós Hegyen, a plébániatemplomban az adventi vasárnapokat megelőző szombat esti szentmisék keretében ünnepélyes gyertyagyújtásokra kerül sor.

Az advent első vasárnapját megelőző előesti szentmise keretében a Tamási Áron Gimnázium IV. osztályos tanulói és az épp idén végzős teológiai osztály tanulói közösen karöltve igyekeztek szebbé varázsolni közreműködésükkel az Úrjövet időszakának ezen magával ragadó pillanatait.


Fényt gyújtottunk a sötétben - mert elkezdődött az év legmisztikusabb időszaka…

Advent első vasárnapja előtti szombaton sok kis mécses lángja világította meg a Szent Miklós Római Katolikus Templomot. Kíváncsi szemek, áhítatra összegyűlt szülők, nagyszülők és hívek várták a gyerekek bevonulását. Felcsendültek az ismert adventi énekek, versek és imák. A szívünkben már ott motoszkált az a várakozással teli érzés, amely az elcsendesedésről, a belső béke megtalálásáról és az örömszerzésről szól. Egyre többen vágyunk a lelki nyugalomra és békére, amely megtalálásában a hit tud segíteni. Az interaktív mise feloldotta a gyerekeket, kellemes, barátságos beszélgetés vette kezdetét Lehel pap bácsi és a gyerekek között.
Az adventi koszorú első gyertyája a hitet szimbolizálja. Amikor családunk körében meggyújtjuk az első gyertyát, annak fényessége nemcsak Isten világosságát, közelségét jelentheti számunkra, hanem azt is, hogy a nehéz időkben is meg lehet találni a fényességet. Meg lehet találni azt a békét, amelyet a hit révén nyerhetünk el. Ezt az első gyertyát a gyerekek most egy nagyon nagy család körében gyújtották meg.

                        Fancsali Adélka-Leilla tanító néni

 

„Az a legszebb gyertyaláng, amely elsőnek meggyúl az adventi koszorún. Ennek lehettünk részesei szombaton este, amikor összegyűltünk, hogy megünnepeljük az adventi első gyertya gyújtását. Hisz ez a gyertya a hitet szimbolizálja, és mi hiszünk a jóban és a szeretet erejében.”
                          

 Pakot - Andorkó Ágota, IV. A

 

„Csodálatos volt, hogy a sok emberrel együtt mi is adventre hangolódtunk. Elénekeltünk néhány éneket, verseket mondtunk, felolvastunk és könyörgéseket mondtunk. Égő mécsesekkel a kezünkben világítottuk meg a templomot. Mesés volt az az érzés, ami megmelengette a szívemet.”
                            

Dávid Zsolna, IV. A

 

„Olyan volt, mint a mesében, amikor a sötétben világítottak a mécsesek kicsiny lángjai, mutatva az utat az oltárig. Szépek voltak az énekek és a versek, de nagyon tetszettek Lehel pap bácsi kérdései is. Jó volt együtt ünnepelni az emberekkel a templomból, a szüleinkkel, a barátainkkal, a tanító nénivel, Tarzícia nővérrel és Hajnika tanár nénivel.”
                            

Ferenczy Júlia, IV. A

 

 


Közlekedési kígyó játék a gimiben

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   okt. 10, 2022  |  Elemi oktatás, Hírek
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
Teréz anya

Iskolánk alsó tagozata több ízben csatlakozott az országos Közlekedési Kígyó kampányhoz, nem volt ez másképp  idén sem. Mind az 5 osztály résztvett a játékban, tanítójuk irányításával.

A Közlekedési Kígyó egy szemléletformáló, szórakoztató és egyben hatékony játék, amelynek a célja a környezetkímélés. Jutalompontban részesül minden olyan gyerek, aki gyalog, rollerrel vagy biciklivel érkezik az iskolába, illetve az a gyerek, akit autóval hoznak, ellenben távolabb parkolnak az iskolától, és a táv egy részét így gyalog teszi meg. Szintén jutalompont jár a más gyerekkel megosztott autózásért is.

Az osztályok a pontokat a kampány minden napján összegyűjtik és a négy méter hosszú, Közlekedési Kígyót ábrázoló molinóra ragasztják. Az iskolák akkor érik el a céljaikat, ha a kígyó megtelik pontokkal.

Hatalmas lelkesedéssel, egymást biztatva vettek részt a gyerekek a játékban. Sokan meggyőzték a szüleiket, hogy környezetkímélő módon jöjjenek iskolába, ki a mozgás öröméért, ki a pontgyűjtésért. Ha pedig néhányan meg is tartják hosszú távon a jó szokást, akkor nem volt hiábavaló a befektetett munka.

Fancsali Adélka-Leilla, László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Székely Emőke-Katalin
elemi tagozatos tanárok

 


Újra Kenguru Angol Nyelvi Verseny!

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 23, 2022  |  Elemi oktatás, Hírek


Minden verseny egy izgalmas tudásfelmérés, ugyanakkor lehetőség a fejlődésre és a tudás gyarapítására.

Így volt ez az I-XII. osztályosokat célzó Kenguru Angol Nyelvi Verseny esetében is, amelyre 2022. március 4-én került sort a Tamási Áron Gimnáziumban.

87 elemi, általános és középiskolás diák nevezett be a versenyre, és próbálhatta ki tudását a választott nyelvi szinten. Az írásbeli feladatok sorában voltak szókincset, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, szövegértést mérők, ugyanakkor logikai és általános műveltségi kérdéskört felölelőek is.

Bár az eredményekre jó ideig várni kellett, megérte a türelmet, hisz a résztvevő diákok nagyon szép pontszámokat értek el. A versenyszervezők által megállapított ponthatáros értékelő alapján dobogós helyezéseket értek el a következő tanulók:

Elemi tagozat:

Sawaya Aisha Kim  – I. díj (tanára: Máté Imola)
Ivácsony Hanna Zsófia – II. díj (tanára: Máté Imola)
Dávid Zsolna – II. díj (tanára: Máté Imola)
Nagy Samu – III. díj (tanára: Máté Imola)
Gedő Levente-Örs – III. díj (tanára: Máté Imola)

Általános tagozat:

Balázs Attila – III. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)
Székely Ágnes –II. díj (tanára: Szűcs-Olcsváry Melinda)

Középiskolai tagozat:

Bencze Mátyás – III. díj (tanára: Máté Imola)
Fülöp Orsolya-Jácinta I. díj (tanára: Tankó Edith)
Duda Martin II. díj (tanára: Szűcs-Olcsváry Melinda)
Hadnagy Lóránt – II. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)
Tankó Csaba – III. díj (tanára: András Ágnes-Krisztina)

Az ünnepélyes díjazás keretében a résztvevő versenyzők emléklapjuk mellé ajándékokat kaptak, a díjazottak pedig értékes angol nyelvű olvasmányokkal gazdagodtak.

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek a kiváló helytállásért!

Máté Imola

 


Sakksuli

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 19, 2022  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek
Kreatív gondolkodás fejlesztése sakkal az elemi osztályokban - A sakk, mint oktatási eszköz és innovatív módszer

 

A Tamási Áron Gimnáziumban 2016-ban indítottam el a Polgár Judit Sakkpalota programját, Ma már 3 évfolyamon tanulják a gyerekek, órarendi keretek között, mint innovatív módszert alkalmazva. A kezdő csomagot a KELLO Tankönyvellátó biztosította, a jelenleg használt eszköztárunk szülői adakozásból került ki. A 2021-222-es tanévben Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékozott az elemi tagozatnak egy Sakkpalota program alapcsomagot. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közvetítésével online képzésben részesült három elemi tagozatos tanár.

 

 

Miről szól a Sakkpalota program?

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni.

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket már az Előkészítő osztályban, az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális fejlődésére tudományosan is kimutatott.

A sakk haszna a közoktatásban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző műveltségi területek ismereteinek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére és az új információk beépítésére, vagyis egészében a jövőre készít elő.

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.
 a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, önálló döntéshozás kialakítása, összefüggések, globális folyamatok felismerése, önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, gyakorlatias szemlélet kialakítása, a kreativitás növelése, viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben, memóriafejlesztés.

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.

Sakkozás közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási folyamathoz szükséges gondolkodást. A játék szabályrendszere pedig számos, módszertanilag gazdagon használható lehetőséget rejt magában.

Sakk a másodikosokkal

 

 

Előkészítő osztályban a sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. Első osztályban az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése – olvasás és szövegértéshez nyújtott stabil alapot.

Második osztályban a szorzás-osztás különleges módszere a sakkszorzó. Ugyanakkor képességfejlesztő és a szellemi horizontot tágító, remek keretet biztosít karácsonyi műsorhoz, vagy a szülőkkel való közös foglalkozáshoz.

Az információs társadalomban nélkülözhetetlen a digitális írástudást fejleszti, arra nevel, hogy a tanuló egyszerre „két fejjel” – a sajátjával és az ellenfelével – gondolkodjon, Sakkozás közben a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik.

A sakk, mint sport

A 2021-2022-es tanévben szerződést kötött iskolánk az Iskolás Sportklubbal, így a másodikosok Rendi Éva edzővel sakkoztak hetente két órát. Beneveztük az osztály tanulóit a Segesváron megrendezett Sakk az iskolában, amatőr, svájci típusú bajnokságra, 6-14 éves korig. A versenyt a Victor Jinga Gimnázium rendezte, május 23-án, ahol 160 diák versenyzett szabadtéren, hat fordulóban.

Diákjaink a korosztályukban remek eredményeket értek el: Simon Mínea II. hely, Marosfői Zsuzsanna III. hely, Dicséretben részesült: Bartha Mátyás, Vitus Mátyás, Bálint-Major Kende, Simó Máté, Ivácsony Bence, Dumitrescu Ana, Székely Viktor, Farkas Gergely, Silló Gréta és Székely Ábel.

Összefoglalás

A sakk, mint oktatási eszköz alkalmazása kialakítja a tanulókban az önfejlesztés igényét, a hatékony, önálló tanulás iránti motivációt, a logikus gondolkodás képességét, a problémaérzékenységet és a lehető legjobb megoldás igényét, kreativitást, eredetiséget, amely szükséges minden tantárgy tanulásakor és a mindennapi életben. Azok a gyerekek, akik megszeretik a sakkot, már korán önállóan kezdik elemezni a játszmáikat, mestereik játszmáit, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Az már csak bónusz, hogy a tömegsport “kitermeli” az élsportolóinkat is!

 

Szabó Zsuzsa elemi tagozatos tanár
Székelyudvarhely, 2022. június

 


Tüzet viszek

 

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatos tanulóinak évzáró műsora
2022. június 8.

„Tüzet viszek – kezdi a jól ismert énekes körjáték. A tűz az élet lényegével azonos, az emberi életben és az emberi történelemben fontos szerepet tölt be. A tűz melegít, fényt ad, oltalmaz, tisztít. Lángja, melege a szeretet. Gyakran Isten lelke jelenik meg benne. A szerelem és a forradalom jelképe. Ünnepeinken örömtüzet, tűzijátékot rendezünk.

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatán heti rendszerességgel történő néptáncoktatás révén a népi értékeket próbáljuk átmenteni. A parázs továbbadása a cél, mert amíg parázs van, addig tűz is lesz.
A hagyomány olyan híd, melyen keresztül kapcsolatba kerülhetünk gyökereinkkel, mely a hosszú évszázadok alatt letisztult tudást őrzi.
A kisiskolások életkori sajátosságaik folytán nagyon is közel érzik magukhoz a néphagyomány által közvetített világot; természetesnek érzik annak jelképekkel teli rendjét. A mesében, énekben, táncban, játékban megfogalmazódó világkép ezért is olyan könnyen befogadható számukra.
„A közös táncos bemutatók örömteli napok, megállópontok életünkben, melyekre különös figyelemmel, nagy odaadással készülődünk.” Boros Hilda és Boros Béla táncoktatók

A 2021-2022-es tanév évzáró műsorát a Kicsi Gereben kezdte, bukovinai táncokat bemutatva. A 18. század közepe táján többezer székely menekült a Kárpátokon túlra. A túlnépesedés miatt a 19. század utolsó évtizedeitől több hullámban települtek vissza a Hunyad megyei Déva környékére és a Bánságba, a második világháború alatt a Bácskába, majd innen a dél-dunántúli Völgység falvaiba. Útjuk során sok fajta tánccal megismerkedtek. A koreográfiában polgári eredetű táncok és a régi stílusú silladri jelenik meg.

A tánc a kisiskolás korban nem válik külön a játéktól, hanem annak szerves részét képezi. Csak a tánctudás bizonyos fokán különül el és válik önálló szórakoztató elemmé. Az előkészítő osztály népi gyermekjáték fűzére különös élményt jelentett, ugyanis együtt járták vidám táncukat az oktatóikkal.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább És gondozd híven.” (Reményik Sándor) Az idei előkészítő osztályosok is megkapták a lángot, amelyet népi gyermekjátékokon keresztül loptak a szívükbe Boros Béla és Hilda, a gimnázium táncoktatói. A „Tüzet viszek” című táncelőadás legfiatalabb résztvevőiként örömtáncot jártak a színpadon, lelkesedésük magával ragadta az igencsak népes közönség apraját-nagyját. Türelemmel és elragadtatással követték nagyobb társaik előadásait, azzal a meggyőződéssel, hogy hamarosan ők is pontosan úgy fogják cifrázni, ahogy tőlük látták.” Marika tanító néni

 

 

Az I. osztály felcsíki táncos gyermekjátékokat adott elő.

 

 

„Hála van bennem. Isten áldása kísért ebben a tanévben. Két év megállás, csend után újra megélni azt, hogy tanítványaink, a táncos lábú elemisek megdobogtatják a városunk nagy színpadát, és vele együtt a szívünket is, felemelő érzés volt. Köszönet a táncoktatóknak. Külön köszönet Szabó Ilka volt tanítványomnak, aki szép beszédével színezte az ünnepségünket. Idézve Kányádi Terasz című verséből. „A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan…”. Igen a szalag végtelen, emlékképek sorozata jelent meg előttem, ahogyan néztem a színpadon felkonferáló gyönyörű lánnyá cseperedett Ilkát. Így bámulni csak egy tanító tud a volt tanítványra. Az elsőseimnek most először adatott meg ez az élmény, de nem utoljára. Visszatérünk még a színpadra. Megismételjük fegyelemmel, szeretettel, hagyományainkat őrizve, örömmel, jó kedvvel, ahogyan most is tették ügyes kis elemiseink.” Bella tanító néni

 

 

A II. osztály következik eszközös kanásztáncokkal. Részben a pásztorfoglalkozásra, részben a tánctípus egyes formai sajátosságaira, jellegzetes eszközhasználatra vezethető vissza. A nyugati táncdialektus területén, így elsősorban a Dunántúlon a legáltalánosabb.
“Az elemi tagozat derekán ezek a kicsiny legényecskék úgy megtáncoltatták a botokat, hogy bottal üthettük a nyomukat. És az ügyes leányocskák! A tele üvegpalackokban meg se’ moccant a jó piros lé! Nem ömlött ki, dehogy, csak a jókedvünk csordult túl a Művelődési Ház falain és öntötte el aznap a várost. Adja a Jó Isten, hogy jövőre ismét együtt táncolhasson ez a sok apró gimis a két táncoktatójával!” Zsuzsa tanító néni

 

 

A moldvai csángómagyarság kör-, sor- és páros táncaiból hozott egy kis ízelítőt a III. osztály.
„Mindenkinek kellemes, pihentető, élményekben és kalandokban gazdag vakációt kívánok!” Fancsali Adélka tanító néni

 

 

A IV. osztály felcsíki táncokat mutatott be: héjszát, zsukát, gyorscsárdást és ceppert.
“Búcsúzik egy újabb generáció az elemi tagozattól. Hosszú utat tettek meg, hiszen a kis óvodások lassan serdülővé cseperedtek. A világ titkaira rácsodálkozó kisgyermekek lassan elmerültek a Tudás tengerébe. A kis búvárok találkoztak okos delfinekkel, akiktől szeretetet, empátiát, helyes viselkedésformákat tanultak, és elsajátították a magasabb szintű stratégiai gondolkodás alapjait. Érett, összetartó, egymást szerető közösségként, indulnak tovább az úton, amely még sok titkot rejt. Isten áldását kérve életükre, Reményik Sándor szavaival búcsúzom tőlük: Egy lángot adok, ápold, add tovább;/ Csillaggal álmodik az éjszaka, / És lidércfénnyel álmodik a láp / És öröktűzzel álmodik a szívem. / Egy lángot adok, ápold, add tovább, / És gondozd híven.”

 

 

Ma már egyre többen felismerik a néptánc jótékony hatását, amelyet gyakorol a gyerekek mindennapi életére, az élet minden területén. Azt is megtapasztaltuk, hogy az a jó, ha a gyerekek lépésről lépésre, az ábécével egyszerre tanulják a táncot is. Így egyszerre vetjük el a magot, azaz a dallamot a fülükbe, lábukba, együtt fonjuk élő szövetté népi gyermekjátékainkkal az elemi tagozat minden tanulóját, tanítóját, táncoktatóját és a diákjaink családjait.

 

Köszönjük, Hilda és Béla, a kö-zösségformáló munkátokat, jövőre szeretettel várunk: László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa, Fancsali Adélka és Székely Emőke elemi tagozatos tanárok

 

 

 


Elemi oktatás