Elemi oktatás

Elemi oktatás


Természetre hangolva


„Mi magunk legyünk a változás, amelyet látni szeretnénk a világban.“  Mahatma Gandhi

A Zöld hét keretében iskolánk alsó tagozata osztályonként egy nagyszerű programban vehetett részt Kádár Tibor-Sándor erdész és az osztálytanítók vezetésével. A programot iskolánk Véndiák Egyesülete támogatta, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk.

A programról röviden:

Az osztályteremben  játékos gyakorlatok keretében nyerhettek betekintést a gyermekek az erdei életközösségekbe. Egyedi és saját fejlesztésű szemléltető eszközök segítségével érezhetővé, tapinthatóvá vált az erdő élővilága. Érdekes, új információkkal és tapasztalatokkal gazdagodhattak az alábbi témakörökben:  az erdő fogalma és szerepe, az erdő lakói, az erdő mint élőhely, leggyakoribb fák, jellegzetes növények.

Az elméleti megalapozás után következett a vezetett séta, ahol a korosztályuknak megfelelő szinten, szemléletes példákon keresztül alkothattak fogalmakat az életközösségek működéséről, igazi detektívekként tárhattak fel összefüggéseket élőlények és élőhelyek között. Egy varázslatos érzékszervi utazást tettek, ahol a tapintás, a szaglás és a hangok segítségével fedezhették fel a környezetünk csodáit.

Ha valamit megismerünk, közelebb kerülünk hozzá.

Ezzel a programmal gyerekeink közelebb kerülhettek a természethez, tettek egy újabb lépést, hogy felnőtté válva környezetünk ismerői, óvói, tudatos megtartói legyenek.

 

Emőke tanci és osztálya:

 

    

 

Marika tanci és osztálya:

 

    

 

Bella tanci és osztálya:

 

    

 

Zsuzsa tanci és osztálya:

 

    

 

Adélka tanci és osztálya:

 

       

 


Fancsali Adélka-Leilla, Szabó Zsuzsa, Nyárádi Izabella, László Mária és Székely Emőke-Katalin tanítók

 


Igaz szívvel - Csak tiszta forrásból

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 04, 2023  |  Elemi oktatás, Fancsali Adélka Leilla tanító néni és osztálya, Hírek

 

Hogy mi a népdal, már sokan, sokféleképpen megfogalmazták. Én is megpróbálkozok vele, mint jó pár éve igyekvő, kutató, cselekvő, népdalt (és nem csak) tanító pedagógus.

Érzéseket, hitet, érzelmeket, tetteket, gondolatokat, bánatot, örömöt, szeretet, gyűlöletet, szerelmet… mindent kiénekelhetünk magunkból. Szívünkből szól, szívvel énekeljük. Nem voltak másképp őseink sem, hátrahagyva így egy óriási értéket, amit a mai világunkban, hogy ne vesszenek el, ne merüljenek feledésbe, visszatanulunk és visszatanítunk.

Hálásan emlékezünk Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vargyas Lajos, Vikár Béla, Kallós Zoltán és még sok-sok népzenegyűjtőre, hogy összegyűjtötték, rendszerezték, így megmentették, átmentették, továbbadták ezt a nagy kincset.

De azért hadd idézzem  Vargyas Lajost, aki A magyarság népzenéje című könyvében sokkal pontosabban megfogalmazta: 

"Mit jelent a népdal az emberiségnek, a nemzeteknek? Azt a művészetet, amelyet emberek sokasága közösen teremtett meg; tehát a közösségi művészetet... Az a lényeg benne, hogy sok ember együttes alkotása, nem egy magányosé, nem egyé. Ezért vannak szűk határai, de azokon belül nagy mélységei. S ezért van felismerhető hangja, akármelyik nép akármelyik stílusáról van szó... Ezért jelent külön színt, ami akkor is érték lesz, amikor már a múlté lesz az az életforma, amely létrehozta..." Kodály Zoltán szerint pedig  „A magyar népdal ... az egész magyar lélek tükre”.

Szívvel-lélekkel énekeltek dalos pacsirtáim: Ivácsony Hanna – Zsófia, Pakot – Andorkó Ágota és Várday Lilla öt éven keresztül minden népdalversenyen. Kitartó munkátok eredménye: két II. helyezés, öt III. helyezés és hat dicséret a Csak tiszta forrásból népdalverseny megyei szakaszairól.

Szívemből kívánom, hogy folytassátok, ne hagyjátok abba az elkövetkező években sem az éneklést, így könnyebb lesz a szívetek, tovább száll a hangotok, nyugodtabb lesz a lelketek.

 

Köszönöm nektek Zsófi, Ágota és Lilla, az áténekelt csodálatos órákat, a versenyek izgalmát, a sikerek örömét!


Fancsali Adélka – Leilla

alsó tagozatos tanár

 


MCC FIT KALAND TEHETSÉGVERSENY a IV. osztályban

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 04, 2023  |  Elemi oktatás, Fancsali Adélka Leilla tanító néni és osztálya, Hírek

 

Idén V. alkalommal indult az MCC FIT KALAND tehetségverseny HÓDÍTSÁTOK MEG A VILÁGŰRT!  címmel.

A szervezők olyan háromfős csapatok jelentkezését várták, akik már gondolkoztak azon, hogy milyen lehet a világűr, hogy milyen lehet űrhajósnak lenni és felfedezni más bolygókat. Az idei versenyen tényleg a csillagos ég volt a határ, hiszen egy űrutazáson vehettek részt a gyerekek, ha belevágtak ebbe a felejthetetlen kalandba.

A versenyre való készülés négy részfeladatot ölelt fel:

1. Rejtélyes építészet – űrbáziskészítés

2. Jövőkutatás, űrfizika – rakétakészítés

3. Színház világa – jelmezkészítés

4. Filmkészítés rejtelmei – videókészítés

Osztályunk háromfős csapata, a Szuperhármas: Ferenczy Júlia, Ivácsony Hanna-Zsófia és Péter Zsófia, mint iskolánk legfiatalabb űrhajósai, saját űrbázist terveztek, rakétát építettek és szkafandert öltöttek magukra és elindultak, hogy ők lehessenek az elsők, akik elérik a távoli Marsot.

Köszönjük az MCC FIT Kaland Tehetségverseny szervezőjének a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak, hogy részt vehettünk ezen a felemelő érzéseket nyújtó versenyen, és bár nem voltunk a díjazottak között, mégis sokat nyertünk már a felkészüléssel is.

Köszönöm a lányoknak a lelkes készülődést és a kitartó munkát.

Büszke vagyok rátok!
     

Fancsali Adélka – Leilla
            alsó tagozatos tanár

 

 


XXI. Fától fáig, verstől versig országos versmondó verseny

„És újra hallod majd a cinegék,
pintyek, rigók kedves kis énekét
s a locska verebet.” Kányádi Sándor: Kakukk

 

Iskolánk elemis tagozatáról három szavaló lánykánk jutott tovább a 2023. március 5-én lezárult XXI. „Fától fáig, verstől versig” Kányádi Sándor versmondó verseny online térben megszervezett megyei szakaszán, melyre az ország tizenhárom megyéjéből 552-en jelentkeztek.

A 90 továbbjutó között szerepelő három versmondónkat az alábbi linkeken tekinthetjük meg:

Albert Anna II. osztályos tanuló:

„Becsületből, akit innen /tarisznyáltak, azt egykönnyen / nem fogja az élet piszka,/ mert itt még a sár is tiszta…”

Kányádi: A mi utcánk
 

https://www.youtube.com/watch?v=mIC1FQQyWyE&t=20s

 

Mihály Boróka III. osztályos tanuló:

„S a földgömbre -/ hát nem igazságtalanság? /-kis folyónkat, a Nagyküküllőt,/ még csak reá sem rajzolták.”

Kányádi Sándor: Nagyküküllő
 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Qm8NolEGQ

 

Várday Lilla IV. osztályos tanuló:

„Szóval, ott a hegy megett/ láttam egy bölcs petymeget./ Pöszmögött és pusmogott,/ pöttyögött, sőt: petymegett/ ott a messzi hegy megett.”

Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx_PGqlgms

 

XXI.,,Fától fáig, verstől versig" versmondó verseny országos szakaszára 2023. május 13-án került sor Nagygalambfalván, a Feleki Miklós Művelődési Házban.

Ezen az ünnepen két korcsoportban értékelt a szakmai zsűri az elemisek körében: előkészítő- II. osztály és III-IV. osztály.

Az első korcsoportban Albert Anna Júlia 2. osztályos tanuló hozta a III. díjat Kányádi Sándor Az okos című versével.

A második korcsoportban Mihály Boróka 3. osztályos tanuló RMPSZ különdíjat nyert Kányádi Sándor Álmodó című versével.

 

„Mi kell még – kérdik -, nem elég?  Örülök persze – szólanék, de csak a fejem ingatom.  Állok némán – és álmodom.” Kányádi Sándor: Álmodó

 

A verseny szervezője a Kányádi Sándor Általános Iskola, Nagygalambfalva.

Gratulálunk versmondóinknak és büszkék vagyunk rájuk!

Fancsali Adélka-Leila, Szabó Zsuzsa és Nyárádi Izabella elemi tagozatos tanárok

 


Kisakkoztuk a matematikát!

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   máj. 21, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek


Harmadik osztályban a matematika tanítás fő kérdéseit elősorjázva, hogy „Mit? Milyen szinten? Hogyan?”, az utóbbi kérdésen töprengtem a legtöbbet.


Életkori sajátosságai révén a kiskamaszaim a ráfigyelésre, beszélgetésre reagálnak. Társadalmi és érzelmi fejlődésük ezen szakaszán lélekben folyamatosan távolodnak a fizikai testük földrajzi koordinátáitól. Erősen vágynak szeretetre és elfogadásra. Ebben a korban egyszerre individualisták és vágynak csoporttagnak, felerősödik a versenysportok iránti érdeklődés, már felelősséget vállalnak a tetteikért, döntéseket hoznak, látják- és megfogalmazzák a felnőttek ellentmondásait, öntudatra ébrednek, mélységesen kötődnek egy legjobb baráthoz.

Értelmi fejlődésükben megszilárdul a konkrét gondolkodási műveletek szakasza, logikusan gondolkodnak és koherensen rendezik gondolataikat. A gondolkodás valós fizikai tárgyak segítségével történik, még nehezen birkóznak meg az elvont gondolkodással. Az elvont gondolkodást igénylő problémákat akkor tudják megoldani, ha azok közvetlenük kapcsolódnak az átélt élményekhez. Az aktív, konkrét tapasztalatokból tanulnak a leghatékonyabban. Mivel képesek erősen koncentrálni és hosszabb ideig olvasni, jó megoldásokat találnak a problémákra. Általában szeretnek memorizálni, szigorúbb az etikai érzékük, mint más korosztálynak, aggódnak a méltányosság miatt. Ez az időszak nagyon rövid, izgalmas, az attitűdök kialakulásának ideje.

A fentiekben összegzett jellemzőkből adódóan a harmadikos matematika talán a legnehezebb fogalomrendszert alakítja az elemi tagozaton: számfogalom bővítése milliósokig, háromjegyű számok összeadása, kivonása, kétjegyű számok szorzása, osztása és szakaszos ábrázolással megoldható feladatok, valamint a mérleg-elv megértése. Mint módszert alkalmaztam a sakkot a matematika tanítás során, a Polgár Judit-féle elképzelés alapján. Ettől a tanévtől kezdődően a Román Tanügyminisztérium és a Sportminisztérium közös programjában-Sakk az iskolában- is részt veszünk, amelynek ugyanaz az alapelve, hogy a tanórákon alkalmazzuk a sakk szabályait, elmeit, lehetőségeit. Jótékony hatása a matematikában is megmutatkozik: diákjaim szívesen és sikeresen oldanak meg matematikai feladványokat és szívesen mérik össze tudásukat.

A harmadikos elmistákkal a 2022-2023-as iskolai tanévben így sakkoztuk ki a matematikát:

 

Verseny neve                                         Bolyai Matematika Csapatverseny                                                    

Résztvevő harmadikosaim száma     8                                        

Erdeményes tanulók neve                   Bálint-Major Kende, Farkas Gergely, Ivácsony Bence, Székely Ábel                                                                                   

Helyezés                                                 Megyei szakasz 6. helyezés

                                                                                                                                         

Verseny neve                                         Zrinyi Ilona Matematika Verseny

Résztvevő harmadikosaim száma    15  

Erdeményes tanulók neve                  Ivácsony Bence

Helyezés                                                Megyei szakasz 6. helyezés

 

Verseny neve                                        XXII Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaverseny 

Résztvevő harmadikosaim száma   11  

Erdeményes tanulók neve                  Simon Mínea

Helyezés                                                Megyei szakasz 3. helyezés/Oszágos Különdíj

 

                                                                                                                                                                                                                          
Verseny neve                                       Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              
Résztvevő harmadikosaim száma    27                                                                                                                                                                  

Erdeményes tanulók neve               Székely Ábel, Ivácsony Bence, Simó Máté, Farkas Gergely, Bálint-Major Kende,

                                                             Simon Mínea, Székely Viktor és Vitus Mátyás

Helyezés                                            1-3 helyezés

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár


Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny – KAV

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   ápr. 26, 2023  |  Elemi oktatás, Fancsali Adélka Leilla tanító néni és osztálya, Hírek


A KAV versenyszabályzata szerint a verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása; alapvető követelmény a megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség.

A nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve valamely időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz, de ez a tematika nem igényel kötelező bibliográfia alapján történő, külön felkészülést, hanem az anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki.

A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hét lapszámában (szeptember–március) közölt Szólj, szám! rovat anyanyelvi feladatai megoldásával gyűjthetik össze a megyei szakaszon való részvételhez szükséges pontszámot.

Idén többnyire Petőfi Sándor élete, munkássága és művei volt a téma.

A verseny forgatókönyve 5 írásbeli nyelvi játékot, 1 olvasási és 1 szövegalkotási próbát tartalmazott.

Az iskolánkat képviselő 3 fős csapat: Dávid Zsolna, Makai Alexa és Spierer Léna III. díjat hoztak a megyei szakaszról.

 

Gratulálok, lányok! Büszke vagyok rátok!

Fancsali Adélka – Leilla
elemi tagozatos tanár


Iskolaelőkészítő osztály a 2023-2024-es tanévre

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   ápr. 26, 2023  |  Elemi oktatás, Felvételi, Hírek

 

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY A 2023 – 2024-ES TANÉVRE

 1 OSZTÁLY – 22 HELY

ELEMI TAGOZATOS TANÁR: FANCSALI ADÉLKA-LEILLA

 

BEIRATKOZÁS 

2023. május 3–18., 8:30-14:30 óra között

A beiratkozás előjegyzés alapján történik.

Tel. 0266-218379

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

 – mappa dosszié

 – a gyerek születési bizonyítványának a másolata

 – a szülő személyigazolványának a másolata

 – szülőnek munkahelyi igazolás

 – családorvosi és oltási igazolás

 
BEISKOLÁZÁSI  KRITÉRIUMOK (link!):

– legalább egy testvér már a Gimnázium diákja, sorrendben elemi, gimnáziumi vagy líceumi oktatásban

– előnyben vannak azok a gyerekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 6 évet

– lakhely közelsége

– szülő munkahelyének közelsége

A szülő elfogadja az erkölcsös nevelést, illetve vállalja, hogy a gyerek elemi és gimnáziumi oktatásának idején vallásórákra jár, felekezeti hovatartozástól függtelenül.

 

 


 


Orbán Balázs nyomdokain

„A rajz az embert helyettesíti,  a személy átviszi rá saját tartalmait, érzéseit, fantáziáit.” Hárdi István, 1983

A kreatív tevékenység része a kisgyerekek mindennapjainak. Örömmel alkotnak, rajzolnak, színeznek, fantáziájuk szabadon szárnyal az ilyen tevékenységek során.

Az Orbán Balázs Általános Iskola által meghirdetett rajzverseny témája a szólások és közmondások rajz alapú megelevenítése volt. Igazi kihívásként tekintettek a gyerekek a feladatra. Közmondásokat, szólásokat értelmeztünk közösen. A gyerekek szembesültek sok életigazsággal, amelyek tömören, burkoltan vannak megfogalmazva ősrégi tapasztalatok alapján.

Sok szép alkotás készült, amelyeket szakmai zsűri értékelt.

 

Iskolánk több kisdiákja részesült díjazásban:

Előkészítő osztály díjazottja: Koncz Fanni - III. díj


Első osztály díjazottja: András Annabell -  I. díj


Második osztály díjazottja: András Csanád -  I. díj


Harmadik osztály díjazottja: Simon Mínea -  II. díj


Negyedik osztály díjazottjai, akik ppt bemutatót készítettek: Dávid Zsolna és Makai Alexa -III. díj

 

Gratulálunk a tehetséges, alkotó kedvű diákjainknak!

Fancsali Adélka-Leila, László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa, Székely Emőke-Katalin, elemi tagozatos tanárok

 


Elemi oktatás