Elemi oktatás

Elemi oktatás


Iskolaelőkészítő osztály a 2024–2025-ös tanévre

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   márc. 29, 2024  |  Elemi oktatás, Felvételi, Hírek

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY A 2024 – 2025-ÖS TANÉVRE

 1 OSZTÁLY – 22 HELY

ELEMI TAGOZATOS TANÁR: SZABÓ ZSUZSA


BEIRATKOZÁS

2024. április 11 – május 14

 8:30 –14:30 óra között

A beiratkozás előjegyzés alapján történik.

Tel. 0266-218379


BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

 – mappa doszár

 – a gyerek születési bizonyítványának a másolata

 – a szülő személyigazolványának a másolata

 – szülőnek munkahelyi igazolás

 – családorvosi és oltási igazolás

 
BEISKOLÁZÁSI  KRITÉRIUMOK (link!):

– legalább egy testvér már a Gimnázium diákja, sorrendben elemi, gimnáziumi vagy líceumi oktatásban

– előnyben vannak azok a gyerekek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a 6 évet

– lakhely közelsége

– szülő munkahelyének közelsége

A szülő elfogadja az erkölcsös nevelést, illetve vállalja, hogy a gyerek elemi és gimnáziumi oktatásának idején vallásórákra jár, felekezeti hovatartozástól függtelenül.

 

SZÜLŐK FIGYELMÉBE!

Amennyiben a beiratkozási kérést ideiglenes lakcímmel töltik ki, kötelező az iratcsomóhoz a szülő saját felelősségére kitöltött nyilatkozatát csatolni, mely szerint életvitelszerűen a megadott lakcímen laknak. Megértésüket köszönjük!

 

 

 


FIT Kaland Tehetségverseny

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   márc. 27, 2024  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek

 

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának kooperációs és készségfejlesztő tanulmányi versenyét az idén VI. alkalommal rendezték meg.

A FIT Kaland Tehetségverseny  egy olyan ingyenes csapatverseny, amellyel a teljes Kárpát-medencei magyar negyedik osztályos diákságot szólítják meg a szervezők. A FIT Kaland egy izgalmas, több tudományterületet átfogó projektfeladat megoldását várja a jelentkező csapatoktól. A verseny során a gyerekeknek lehetőségük nyílik egymással kooperálva, egy pedagógus segítségével, gyakorlati tapasztalat és élmény útján megalkotni egy produktumot.

Az idei verseny fókuszában Mátyás király udvarának témaköre állt.

A feladathoz négy részterület kapcsolódott:

Rejtélyes építészet – palota tervrajz és makett készítése (https://drive.google.com/file/d/1oyQLLRrNZVvCYzmZ767V_Fe7ldXV7q5F/view?usp=sharing)

Pénzügyi tudatosság – üzleti terv kidolgozása (https://drive.google.com/file/d/1wUFDmIhQdh5hH8rVOMezoxBIj9c0adtV/view?usp=sharing)

Színház világa – korhű jelmezek megtervezése, elkészítése (https://drive.google.com/file/d/1SU6id8wSJcpVbcIlF4eTJfdeq78AbGKy/view?usp=sharing)

Kreatív írás – meseírás népmesei elemekkel (https://drive.google.com/file/d/1kcdJOmtq9eq7Yer7x797YPKk2xjpka1V/view?usp=sharing)

Mivel a közoktatásban kevésbé hangsúlyos területek játékos feldolgozásán túl, a versenyben való részvétel a felsőbb évfolyamok tanulmányi versenyeire is kiváló tapasztalatszerzési lehetőség, örömmel neveztem be diákjaimat a versenyre. A versenyre való felkészítés változatosságot jelentett és kihívást. Ráadásul A FIT Kaland versenyre Hargita Megye Tanfelügyelősége hívta fel a figyelmet, és Mátyás reneszánsz udvara elbűvöl bennünket.

A feladatoknak úgy fogtunk neki, mintha lovagi korok próbatételei lettek volna.

Simon Mínea a csapat legügyesebb kézművese, ő készítette a legtöbb rajzot, a látványtervet, a tűzzománc reneszánszrózsát, és magát a várpalotát is. Mivel sakkbajnokunk, ezért a mese keretét is ő találta ki.
Székely Ábel ír a legszebben és a leghelyesebben, így a csapat krónikása is egyben. A szövegek szerkesztését is ő végezte, valamint a makett várrészét ő tervezte és készítette el. Erőssége a zene.
Ivácsony Bence a legrátermettebb matematikusunk, így ő gondolta végig a pénzügyi szolgáltatást, a találmányt is az ő ötlete alapján dolgoztuk ki.

Bár mindenik feladatot közösen készítettük elő, a feladatok megoldása közben jól érvényesültek az egyéni képességek. Abban egyetértettünk, hogy a legizgalmasabb és a legkomplexebb verseny, amin részt vettünk.
A feladatok megoldása közben folyamatosan olvastunk, figyelembe vettük a felhasznált anyagok minőségét. Tudatosan figyeltünk arra, hogy újrahasznosított anyagokkal dolgozzunk: kartondobozokat használtunk, már meglévő ruhákat szabtunk át és a felújítás előtt álló iskolaépület sötétítőit használtuk fel. Adományokból szereztük be az akrilfestéket, fehér enyvet, valamint segítséget kértünk a címerek nyomtatásában.

Az első fordulóban 174 csapat nezezett be, amelyből 10 csapatot hívtak Budapestre a döntőre, amelyre március 22-én került sor Budapesten, az MCC központban.

10 napunk volt felkészülni az 5 perces bemutatóra (https://www.canva.com/design/DAF_gpdEGME/bA2EUehv-rDi5Znaeknv-w/edit?utm_content=DAF_gpdEGME&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton), a 3 perces mesejelenetre és a 70 perces interaktív standra, ahol a zsűri tagjainak bizonyítani kellett a tudásunkat, jártsságunkat, kreatív csapatszellemünket és meg kellett győznünk őket arról, hogy valóban helytálló a találmányunk.

Óriási öröm a dobogós II. Helyezés!

Nemcsak értékes nyereménnyel járt, hanem azzal a lehetőséggel is, hogy diákjaim bekerülnek a Fiatal Tehetség Program 2024. szeptembertől induló évfolyamába.

“Nagyon tetszett az MCC verseny, mert megismertük a versenytársainkat és sok kihívás adódott a verseny közben például a makettkészítés, a ruhatervezés és a bemutató. A versenyen másodikok lettünk, és ez nekünk nagyon sokat jelent. A tanító nénink és a szüleink is velünk jöttek ezért amikor lejárt a verseny akkor körbe néztünk a városban. Felmentünk a Halászbástyához és megcsodáltuk a kivilágított Budapestet. Felejthetetlen!” Mínea, Bence és Ábel

Szabó Zsuzsa tanító

 


ZÁSZLÓK, HA LENGENEK…

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett „Magyar zászló és címer” rajzpályázatra az idén rekordszámú pályamű érkezett.

Jankovics Marcellre emlékezve az idei téma a Magyar népmesék, illetve az magyar űrkutatás 75. évfordulójára emlékezve Magyar űrhajós a világűrben volt a választható téma.


A beérkezett hétezer rajz közül iskolánk két diákjának pályamunkája került díjazásra:

                                                       

                                                        Kálmán Anna-Borbála: A világűrben, előkészítő osztály

 

                                                           Mihály Boróka: Pelikánmadár, IV. osztály

 

A díjátdó pompás ceremóniájára Március 15-én került sor a Nemzeti Múzeumban. A szakmai zsűri döntése alapján mindkettő különdíjban részesült, melyhez szívből gratulálunk!

Fancsali Adélka-Leilla és Szabó Zsuzsa tanítók

 

 


XVI. Nemzetközi felolvasómaraton - Lázár Ervin

 

„Most már, idők múltával, azt is tudom, hogy arról szólt a mese, hogy a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.” Lázár Ervin

2024. március 5-én ismét együtt járt az Üveghegy várában az elemi tagozat 128 diákja és tanítói. Tiszta szívvel fejtegették, hogy kire mi van rábízva.

16. éve kutatják együtt az élet titkát az olvasni szeretők, az idén közel 37 500 felolvasóval. A közös felolvasás szervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár és Hargita Megye Tanácsa.

Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Babits Mihály művei után, a 88 éve született Lázár Ervin (1936–2006) alkotásait szólaltatták meg.

A felolvasómaraton célja továbbra is ráirányítani a figyelmet, érdeklődést a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő személyiségére, életművére, azokra az emberi, erkölcsi, művészi értékekre, melyek ma is aktuálisak és felfedezni benne mindazt, amit magunkénak érzünk.

Klasszikusokat olvasni fontos és együtt olvasni jó.

Fancsali Adélka-Leilla, Székely Emőke-Katalin, László Mária, Nyárádi Izabella és Szabó Zsuzsa


Sakkolimpiász

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   feb. 28, 2024  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek


“Az sokkal inkább motiváló, ha azt mondjuk: ezt és ezt remekül megcsináltad!” Polgár Judit

A diákjaink és mi magunk is folyamatosan multitasking módban pörgünk. Ez az elmélyülés ellensége. A tanítási délelőtt is folyamatos “átmenetelés” egyik tantárgyról a másikra. Időnként projektekkel “fékezünk”. Így tudunk alaposan elmélyülni egy-egy témában. Ilyen projektünk a sakk.

Rendi Éva sakkmester segít eligazodni ebben a feket-fehér világban. Minden héten gyakoroljuk, hogy a vereség éppolyan tudást nyújt, mint a győzelem. Polgár Judit szerint

“az elhibázott lépés, akárcsak a jó lépés, alapvetően önmagáról szól”.

A negyedikesekkel a 2023-2024-es tanévben is rendszeresen foglalkozunk a sakkal: választott tantárgyként, a Pedagógusok napján szervezett sakkversennyel, benevezve a Napsugár Sakkpalota játékába és hat diák a Sakkolimpiászon is megküzdött dobogós helyekért.

A legsikeresebb negyedikes kisdiákunk ebben a tanévben Marosfői Zsuzsanna, aki

elnyerte a Napsugár Sakkpalota Nagydíját,

második díjat szerzett a Sakk az iskolában versenyen és

harmadik helyezett lett a Sakkolimpiász megyei szakaszán.

 

Mivel a Tanügyminisztérium által jóváhagyott versenykalendárium szerint elemi tagozatos diák nem vehet részt a meghirdetett versenyek, olimpiászok országos szakaszain, ebben az iskolai tanévben befejeztük a sikergyöngysort. Remekeltél, Zsuzsi!

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár

 


Őseinkről, hőseinkről ősi szavaink segítségével

A III. osztályosok monda- és regemondó versenye - Megyei szakasz

A III. osztályosok monda- és regemondó versenye hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni úgy, hogy anyanyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet.

Hagyományainkban megszólalnak a siratók, a kövek, a szakadékok, a Duna és a Tisza, a Maros és az Olt, a fenyvesek és a tavak.

Minden mesél nekünk, ha megértjük a szavát.

A vetélkedő célja:
•    Újra felfedeztetni kicsikkel és nagyokkal a regéket, mondákat, mint nyelvi és történelmi hagyományaink nélkülözhetetlen kincseit.
•    Felfedeztetni a bennük rejlő nyelvi ősvagyont: ősi szavainkat, a történelmi igazságokat, a történelmi személyiségeket, történelmi helyeket.
•    Ismerjék meg a gyerekek a népi nyelv alkotó erejét.
•    Vegye észre minden mesélő, hogy a nyelvnek mindenre van szava.
•    A mondák olvasása megalapozza történelmi szókincsünket, történelmi kultúránkat, alapja és kiteljesítője lehet a történelem tanulásának, segít eligazodni mindennapjainkban és újraalkotni képzeletünkben a régmúlt időket.

Erre a nem kis feladatra vállalkozott az Udvarhely körzet hét iskolájából továbbjutott kisdiák február 15-én. Szárnyaltak az ősi szavak, zengtek a regék és velük együtt a lelkünk is.

Díjazottak:

I.díj:  Albert Anna – Júlia – Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
II. díj: Mátéffy Atilla - Petőfi  Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr
III. díj: Tamás-Szóra Botond - Tompa László Általános Iskola, Székelyudvarhely
            Sebestyén Sára - Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola, Zetelaka
Dicséret: Kassay Zágon - Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely
                 Bereczi Réka - Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely
                 Kovács Hunor - Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely

Hálás köszönet a zsűri tagjainak: Biró Sára iskolánk magyar szakos tanárnőjének, Szabó Zsuzsa és László Mária tanító néniknek. Mindhármuknak szívügye a tiszta, érthető, szép beszéd, a helyes kiejtés, az ősi, ízes magyar szavak megtartása.

Gratulálunk minden versenyzőnek, és szurkolunk Annának az áprilisban Marosvásárhelyen megrendezésre kerülő regionális szakaszhoz.
 
 

Fancsali Adélka-Leilla és Nyárádi Izabella, elemi tagozatos tanárok

 

 


XXV. Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő


 

Hogyan énekeljünk magyar népdalt?

„Mindig a magyar beszédnek a módját kell követni; a hangsúly mindig az első szótagon van. Nem kell a hangszeres változat után menni, mert attól magyartalan lesz a hangsúlyozás. Természetesem meg kell tanulni jól a stílust, az előadásmódot, vigye bele az egyéniségét, és ahányszor, annyiféleképpen énekelje.” Kallós Zoltán


2024. február 3-án zajlott Tamási Áron Gimnázium, a Tiszta Forrás Alapítvány és a csíkszeredai Gyermekek Háza szervezésében a XXV. Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő megyei szakasza , valamint az Őszirózsák  népdalvetélkedő megyei szakasza.
A 65 versenyzőt a zsűri öt korcsoportban hallgatta meg és értékelte. A zsűri tagjai népzenével, népdallal foglalkozó szakemberek: Antal Rozália, Dr. Szalay Zoltán, László Mária, Nemes Annamária, Györfi Erzsébet, Nyárádi Izabella, Kászoniné Fejős Gabriella, Csáki Enikő és Fancsali Adélka-Leilla.

Díjazottak:

Előkészítő-II. osztály

Különdíjban részesült minden előkészítős kisdiák: Széll Nimród, Vass Aba-Attila, Száva Viola, Józsa Vince és Imecs Zselyke.
Dicséret: Ban Zalán
3. díj: Kovács Ilka-Gréta, Lukács Bori-Virág
2. díj: Tőkés Ágnes és Sipos Bíborka
1. díj: Bálint Hanga és Waum Emese-Villő

III.-IV. osztály

Dicséret: El Jaouhari Sidi Hamza Ádám, Bálint Bence, Mihály Boglárka
3. díj: Nagy Veronika
2. díj: László Krisztina, Ilyés-Hadnagy Jázmin
1. díj: Marthi -Buzogány Flóra

V – VI osztály

Dicséret: Hegyi Zsanett
3.díj: Szombatfalvi Julianna
2.díj: Nagy Tímea, Boldizsár Zsófia
1. díj: Bardóczi Nóra, Ágoston Anna

VII– VIII osztály

Dicséret: Deák Alexandra, Elekes Csenge, Lakatos Réka, Venczel Dániel, Kovács Sarolta,
3. díj: Lakó Csenge, Szilveszter László, Kászoni Kata
2.díj: Waum Réka-Gyopár
1.díj: Nagy Fanni, Elekes András

IX-XII osztály

1.díj: Nagy Nikolett

 

A rendezvény szervezője: Hargita Megye Tanfelügyelősége, a Tamási Áron Gimnázium, és a Tiszta Forrás Alapítvány.

Támogatók: Páva Étterem, Gyermekünkért Egyesület, NSKI, Concentus Consult. A fotókat K. Szabó Sámuel készítette.

Isten fizesse az önzetlen segítséget és örömmel gratulálunk iskolánk népdalszólistájának, Péter Eszternek!

 

Záró gondolatok

Városunkban a népdalvetélkedők hagyománya a ’80-as években a Süss fel, nap!, Kapuállítók, majd a ’90-es években a Megéneklünk, Románia mozgalomhoz kötődik. A ’89-es változásokat követően Erdélyben a Hajnal akar lenni vetélkedő vette át a népdaléneklők seregszemléjét. Városunkban László Judit zenetanár nevéhez kötődik a vetélkedők újraszervezése, 2008-tól 2016-ig. 2016-ban adta át a szervezést, Szabó Zsuzsa tanítónak. A népszerű Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő ma huszonöt éves, megálmodói Antal Rozália, Dr. Szalay Zoltán, ma is töretlen kitartással és lelkesedéssel zsűriznek, továbbképzést tartanak és gyűjteményekbe rendszerezik hatalmas népdalkincsünket. A rendezvényeinken díjazott diákok képviselik megyénket az Őszirózsák népdalvetélkedő országos szakaszán, valamint a Székelyföldi népdalvetélkedő regionális szakaszán is.

A népdaléneklés pedagógusi munkánk kedves pillanata. Mindannyian tudjuk, hogy a tanítványaink szívesen énekelnek. Gyakran használjuk módszerként, a gyerekek megnyugtatására. Minden iskolai eseményünk szerves része a közös éneklés, mert az ének azonnal, zsigeri szinten hat. Ezen túlmenően, ha tehetséget érzünk diákjaink valamelyikében, megéri megmutatni, megmérettetni, kimozdítani a megszokott környezetéből.
Az ifjú népdalkedvelő diák fogékony az új hatásokra, megismeri a hasonló érdeklődésű korosztályát és könnyen tanul. A legjobb helyen van, ahol új népdallal, vagy új előadásmóddal ismerkedhet és azonnali visszajelzést kap arról, hogy mennyit fejlődött rendezvényről rendezvényre.
Mi, pedagógusok és szülők, pontosan tudjuk, hogy nem lesz diákunk minden vetélkedőn díjazott, de egész biztosan mindeniknek a nyertese lesz.

Szabó Zsuzsa, Székely Emőke – Katalin, szervezők

 


Tarisznyába tett ősz

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   okt. 17, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek

Isten ajándéka a gyermek.

Ötödik éve tanítom a 28 „ajándékot”. Azon túl, hogy együtt lélegzünk, gondolkodunk, ünneplünk, búsulunk, civakodunk, büszkélkedünk, örvendünk és gyarapodunk, nagy igyekezettel tarisznyálom őket szellemi táplálékkal is.

Katolikus diákjaink harmadik osztály végén elsőáldoztak. Ennek örömére a negyedik osztályt csöndes és meghitt ünnepléssel indítottuk egy osztálykirándulás keretében.

 

 

Első állomásunk Perkő, Felső-Háromszék oltárhegye. A 13. századi Szent István kápolna csodálatos helyszín elmélkedni azon, hogy mit is jelent „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” János evangéliuma 3, 16

   

 

A csodaszép természeti környezetben fekvő Esztelnek gyöngyszeme a felújított ferences templom és kolostor. Szilveszter atya bemutatta a kolostor történetét, a kápolnát és a kiállítást. Az 1921-es tűzvészből csodával határos módon megmenekült Esztelneki Madonna ma Futásfalván van, de hű másolata betölti a templom terét. A tűzvész után épült „iskola-templom” hétköznap iskolaként, vasárnap templomként szolgálta a közösséget egészen a nyolcvanas évekig. A ma már templomként működő épület különös varázsa a diákokat is megérintette.

Előzetes kérésünkre Szilveszter atya hálaadó szentmisét mutatott be a negyedikes diákok részvételével. Tiszta öröm és békesség ülte meg a templom falait és a szíveket. A felolvasó gyermekhangok és a felcsendülő énekek egész iskolaévnyi erőt adtak útravalónak. Áldoztunk és megáldott bennünket az atya. Vándortarisznyánkba ezúttal ez került bele: „Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.” Mózes negyedik könyve, 21. fejezet

A kolostorkert látványa a különös állat- és növényvilágával reményt ébreszt a látogatóban, hogy szorgalmas és áldozatos munkával, a legreménytelenebb helyzetben is megélhetést lehet teremteni.

 

A kétnapos kirándulást a Szent Anna-tó partján található kis római katolikus kápolnánál zártuk, mely a tó névadó szentjének tiszteletére épült 1977-ben, a XII. századi kis fakápolna helyére. A népszerű zarándokhelyhez kötődik az a hiedelem, miszerint, Szent Anna segíti a fiatalokat párjuk megtalálásában, és az asszonyok gyerekek utáni vágyát is beteljesíti.

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” /Zsoltárok könyve 127:3/

Isten fizesse Szilveszter atyának az útravalót!

 

 

Szabó Zsuzsa tanító, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
2023. ősze

 


Elemi oktatás