Székely Emőke tanító néni és osztálya

Székely Emőke tanító néni és osztálya


Forog az esztendő kereke

Forog az esztendő kereke, egyszerre kettő is. Forog egy évkerék, a vallási ünnepeinkkel és forog egy évkerék a népi hagyományainkkal. Néha összeér a kettő, mint most, az év végén: Szent Miklós, napján. Ilyenkor minden osztályban ott van már az adventi koszorú, minden gyermek adventi éneket tanul, minden tanító díszbe vonja az osztálytermeket és a lassan lecsendesíti kisdiákjait adventi mesékkel.

Ebben a varázslatos időszakban a Gimi legkisebb diákjai minden évben közös asztalt terítenek, roskadásig tele gyümölccsel: almával, naranccsal, fahéjas körtével, mézes dióval és mogyoróval.

Asztal közepén adventi koszorú és már ég az első gyertya! Körbe állják és közösen énekelnek, muzsikálnak az osztálytanítókkal, vallástanáraikkal.

December 5-én a frissen felújított iskola tereit töltötte be a gyümölcsillat és a hálatelt énekszó. Tiszta és csengő gyermekhangok szóltak az adventről, a várakozásról. Öröméneküket meghallgatta az igazgató bácsi, a főesperes úr és a tanáraik.

Márton József plébános áldást osztott a gyerekekre és tanáraikra majd szőttes tarisznyájából elővarázsolt finomságokkal jutalmazta a gyermekeket. Isten fizesse!

Székely Emőke, László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Fancsali Adélka tanítók

Köszönet a fotókért Nagy Hajnal vallástanárnőnek.


Látom, amit mondanak

 

Rekordszámú résztvevővel zajlott a XX. FÁTÓL FÁIG, VERSTŐL VERSIG ORSZÁGOS KÁNYÁDI SÁNDOR VERSMONDÓ VETÉLKEDŐ.

541 diák jelentkezett az ország tizenhárom megyéjéből, de magyarországi, sőt tengerentúli versenyzők is voltak. Az online térben szervezett vetélkedő értékes anyagát vissza lehet nézni bármikor. A verseny fővédnöke idén László Noémi költő, a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapok főszerkesztője, a zsűri elnöke Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő, az ügyvezető elnök Nagy Apollónia minisztériumi tanácsos.

 Iskolánk díjazottjai:

II. díj Albert Anna Júlia, I osztályos tanuló

Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

II. díj Mihály Boróka, II. osztályos tanuló
Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

Dicséret Sata Balázs, IV. osztályos tanuló

Versét az alábbi linken lehet meghallgatni.
 

Tanítványaink úgy mondanak verset, hogy látjuk is Kányádi sorait, mintha képkockákat nézegetnénk, mert életre kelnek.

Szeretettel gratulálunk verselőinknek és azt kívánjuk, még sok szöveget keltsetek életre!

Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Székely Emőke elemi tagozatos tanárok
Székelyudvarhely, 2022. június

 


Tüzet viszek

 

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatos tanulóinak évzáró műsora
2022. június 8.

„Tüzet viszek – kezdi a jól ismert énekes körjáték. A tűz az élet lényegével azonos, az emberi életben és az emberi történelemben fontos szerepet tölt be. A tűz melegít, fényt ad, oltalmaz, tisztít. Lángja, melege a szeretet. Gyakran Isten lelke jelenik meg benne. A szerelem és a forradalom jelképe. Ünnepeinken örömtüzet, tűzijátékot rendezünk.

A Tamási Áron Gimnázium elemi tagozatán heti rendszerességgel történő néptáncoktatás révén a népi értékeket próbáljuk átmenteni. A parázs továbbadása a cél, mert amíg parázs van, addig tűz is lesz.
A hagyomány olyan híd, melyen keresztül kapcsolatba kerülhetünk gyökereinkkel, mely a hosszú évszázadok alatt letisztult tudást őrzi.
A kisiskolások életkori sajátosságaik folytán nagyon is közel érzik magukhoz a néphagyomány által közvetített világot; természetesnek érzik annak jelképekkel teli rendjét. A mesében, énekben, táncban, játékban megfogalmazódó világkép ezért is olyan könnyen befogadható számukra.
„A közös táncos bemutatók örömteli napok, megállópontok életünkben, melyekre különös figyelemmel, nagy odaadással készülődünk.” Boros Hilda és Boros Béla táncoktatók

A 2021-2022-es tanév évzáró műsorát a Kicsi Gereben kezdte, bukovinai táncokat bemutatva. A 18. század közepe táján többezer székely menekült a Kárpátokon túlra. A túlnépesedés miatt a 19. század utolsó évtizedeitől több hullámban települtek vissza a Hunyad megyei Déva környékére és a Bánságba, a második világháború alatt a Bácskába, majd innen a dél-dunántúli Völgység falvaiba. Útjuk során sok fajta tánccal megismerkedtek. A koreográfiában polgári eredetű táncok és a régi stílusú silladri jelenik meg.

A tánc a kisiskolás korban nem válik külön a játéktól, hanem annak szerves részét képezi. Csak a tánctudás bizonyos fokán különül el és válik önálló szórakoztató elemmé. Az előkészítő osztály népi gyermekjáték fűzére különös élményt jelentett, ugyanis együtt járták vidám táncukat az oktatóikkal.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább És gondozd híven.” (Reményik Sándor) Az idei előkészítő osztályosok is megkapták a lángot, amelyet népi gyermekjátékokon keresztül loptak a szívükbe Boros Béla és Hilda, a gimnázium táncoktatói. A „Tüzet viszek” című táncelőadás legfiatalabb résztvevőiként örömtáncot jártak a színpadon, lelkesedésük magával ragadta az igencsak népes közönség apraját-nagyját. Türelemmel és elragadtatással követték nagyobb társaik előadásait, azzal a meggyőződéssel, hogy hamarosan ők is pontosan úgy fogják cifrázni, ahogy tőlük látták.” Marika tanító néni

 

 

Az I. osztály felcsíki táncos gyermekjátékokat adott elő.

 

 

„Hála van bennem. Isten áldása kísért ebben a tanévben. Két év megállás, csend után újra megélni azt, hogy tanítványaink, a táncos lábú elemisek megdobogtatják a városunk nagy színpadát, és vele együtt a szívünket is, felemelő érzés volt. Köszönet a táncoktatóknak. Külön köszönet Szabó Ilka volt tanítványomnak, aki szép beszédével színezte az ünnepségünket. Idézve Kányádi Terasz című verséből. „A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan…”. Igen a szalag végtelen, emlékképek sorozata jelent meg előttem, ahogyan néztem a színpadon felkonferáló gyönyörű lánnyá cseperedett Ilkát. Így bámulni csak egy tanító tud a volt tanítványra. Az elsőseimnek most először adatott meg ez az élmény, de nem utoljára. Visszatérünk még a színpadra. Megismételjük fegyelemmel, szeretettel, hagyományainkat őrizve, örömmel, jó kedvvel, ahogyan most is tették ügyes kis elemiseink.” Bella tanító néni

 

 

A II. osztály következik eszközös kanásztáncokkal. Részben a pásztorfoglalkozásra, részben a tánctípus egyes formai sajátosságaira, jellegzetes eszközhasználatra vezethető vissza. A nyugati táncdialektus területén, így elsősorban a Dunántúlon a legáltalánosabb.
“Az elemi tagozat derekán ezek a kicsiny legényecskék úgy megtáncoltatták a botokat, hogy bottal üthettük a nyomukat. És az ügyes leányocskák! A tele üvegpalackokban meg se’ moccant a jó piros lé! Nem ömlött ki, dehogy, csak a jókedvünk csordult túl a Művelődési Ház falain és öntötte el aznap a várost. Adja a Jó Isten, hogy jövőre ismét együtt táncolhasson ez a sok apró gimis a két táncoktatójával!” Zsuzsa tanító néni

 

 

A moldvai csángómagyarság kör-, sor- és páros táncaiból hozott egy kis ízelítőt a III. osztály.
„Mindenkinek kellemes, pihentető, élményekben és kalandokban gazdag vakációt kívánok!” Fancsali Adélka tanító néni

 

 

A IV. osztály felcsíki táncokat mutatott be: héjszát, zsukát, gyorscsárdást és ceppert.
“Búcsúzik egy újabb generáció az elemi tagozattól. Hosszú utat tettek meg, hiszen a kis óvodások lassan serdülővé cseperedtek. A világ titkaira rácsodálkozó kisgyermekek lassan elmerültek a Tudás tengerébe. A kis búvárok találkoztak okos delfinekkel, akiktől szeretetet, empátiát, helyes viselkedésformákat tanultak, és elsajátították a magasabb szintű stratégiai gondolkodás alapjait. Érett, összetartó, egymást szerető közösségként, indulnak tovább az úton, amely még sok titkot rejt. Isten áldását kérve életükre, Reményik Sándor szavaival búcsúzom tőlük: Egy lángot adok, ápold, add tovább;/ Csillaggal álmodik az éjszaka, / És lidércfénnyel álmodik a láp / És öröktűzzel álmodik a szívem. / Egy lángot adok, ápold, add tovább, / És gondozd híven.”

 

 

Ma már egyre többen felismerik a néptánc jótékony hatását, amelyet gyakorol a gyerekek mindennapi életére, az élet minden területén. Azt is megtapasztaltuk, hogy az a jó, ha a gyerekek lépésről lépésre, az ábécével egyszerre tanulják a táncot is. Így egyszerre vetjük el a magot, azaz a dallamot a fülükbe, lábukba, együtt fonjuk élő szövetté népi gyermekjátékainkkal az elemi tagozat minden tanulóját, tanítóját, táncoktatóját és a diákjaink családjait.

 

Köszönjük, Hilda és Béla, a kö-zösségformáló munkátokat, jövőre szeretettel várunk: László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa, Fancsali Adélka és Székely Emőke elemi tagozatos tanárok

 

 

 


Versíró pályázat

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 18, 2022  |  Székely Emőke tanító néni és osztálya, Hírek

A Szatmár megyei Lázári Község Polgármesteri Hivatala, a Hármashatár Egyesület, valamint a LiterArt Egyesület támogatásának köszönhetően immár ötödik alkalommal hirdethettek meg a magyar költészet napja alkalmából versíró pályázatot az ifjú tollforgatóknak, amely évről évre népszerűbb a diákok körében.

Több mint 200 tollforgató küldött verset a Megyeközi Versíró Pályázatra  a romániai megyék (Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Arad, Kolozs, Szilágy és Szatmár) mellett Magyarországról, Hollandiából és Kanadából is.

Iskolánk néhány negyedikes diákja megosztotta belső utazását. Két tollforgató díjazottal büszkélkedhetünk:

Szabó Bencző Anna II. helyezést kapott, Gergely Etele István dicséretben részesült.

Kedves diákjaim, nagy bátorságra vall, hogy verseiteket olvasásra közzétettétek. Köszönjük nektek az elgondolkodtató sorokat! Írjatok még sokat mások és önmagatok örömére!
              

Székely Emőke – Katalin tanító néni

 

Szabó Bencző Anna versei

A trombita dala

Egyszer egy kis Attilácska
belefújt a trombitába.
Erre a szép muzsikára
leesett a világ álla.

Fúvós hangszer a trombita,
játszik rajta Hannácska.
Játszik rajta Ádám, Petra,
de játszhat még Andriska.

Játszik rajta az iskola,
lehet, hogy ez egy csoda?
Szép hangszer a trombita,
nem kell hozzá nagy csoda.

Játszik, játszik, játszik a,
nem unja meg senki ma.
Játszik, játszik, játszik a,
táncol rá a paripa.

Indul a felvonulás is,
mindenki megy arra is.
Boldog ember muzsikál,
boldog asszony táncikál.

Járták, fújták, amíg tudták,
táncolt már az egész világ.
Mindenki figyelt a trombitára,
s azok szép muzsikájára.

Popkornt, popkornt pattogtatnak,
jön-e már a trobita dal?
Megjött végre, ide ért,
meghallgatta mind ki élt.

Táncolhatnánk, míg meghalunk,
úgysincs semmi nagy programunk.
De az ember tovább lép,
a trombita már nem lesz szép.

 


A félelem útja

Mindig is féltem,
rettegésben éltem.
Bármerre is néztem,
csak sötétben léptem.

Nem láttam szépet,
csak gépet, és gépet.
Ha lesz egy kis szeretet,
talán még szebb lehet.

Volt valami, mi segített
szép szavakkal repített.
Egy barát volt csupán,
kisegített talán.

A szívem újra dobban,
lobog már a láng.
A félelem útját,
többé nem járom már.

 

Gergely Etele versei

Tavasz

Itt van a tavasz, elment a tél,
most már csak szelíden fúj a szél,
Hóvirág az udvaron,
rég elolvadt a hó halom.

Gólyák jönnek, gólyák mennek,
kukacot esznek, építkeznek.
Felébredt a barnamedve,
éhesen, ételt keresve.

Rügyeznek a fák, rügyeznek a bokrok,
boldog vagyok, mert a természet is boldog.
Madarak hangját hallom,
csicseregnek minden dombon.

 

Találmányok, híres honfitársak

Rubik kocka: Rubik Ernő,
De jó volna oly lenni, mint ő!
Űrhajó: Farkas Bertalan,
Bátorsága határtalan.

Viccelődés: Hofi Géza,
Humorizál az ő szája.
Versírás: Petőfi Sándor,
Ő a példaképem mától.

C-vitamin: Szent-Györgyi Albert,
Szerencse, hogy életre kelt.
Golyóstoll: Bíró József,
Írni tudok, hála ennek.

 

 

 


Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   máj. 19, 2022  |  Székely Emőke tanító néni és osztálya, Hírek

„Sok kis téglából épül fel a matematika épülete, vannak…akik nagyobb téglát raknak a falba, vannak akik egy kicsit kisebbet, de a kicsik nélkül sem működne ez a rendszer.”  Stipsicz András

A Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny országos szakaszát XXI. alkalommal rendezték meg Marosvásárhelyen.  Május 13-15 között a 11 megyét a legeredményesebb 3. osztályos és a legeredményesebb 4. osztályos gyerekek képviselték.

A verseny Kecskemétről indult Brenyó Mihály matematikus vezetésével, akinek feltett szándéka az volt, hogy a matematikai tehetségeket felismerjék, fejlődésüket motiválják, kutatásra és kitartásra neveljék.
A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban tartott országos döntőn a III-IV. osztályosok lehetőséget kaptak a kibontakozásra.

Mátyás Áron, IV. osztályos tanuló Dicsérő Oklevelet kapott, V. helyezést ért el.

Gratulálok a díjazott diákomnak! Kívánom, hogy mindig érezze jól magát a számok világában!

Székely Emőke-Katalin, tanító néni

  

Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny

 

„A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben, ...csak fel kell serkenteni.” Bolyai Farkas matematikus

 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum immár huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaversenyt 3-4. osztályosok számára. A verseny fő célja az átlag feletti teljesítményre való adottság felismerése, logikus gondolkodás mérése, a kitartás, akaraterő fejlesztése, és a matematika népszerűsítése.

A verseny 3 levelezős fordulóból, egy megyei jelenléti fordulóból, és egy országos fordulóból áll, melyre Marosvásárhelyen kerül sor májusban.

3-4. osztályos diákjaink kitartóan dolgoztak a levelezős fordulókban. Az eredményeik alapján 7 harmadikos és 2 negyedikes diák vehetett részt a pénteken Gyergyóditróban megrendezett megyei fordulón. Az eredményhirdetés öröm volt kis csapatunk számára.

 

Harmadikos díjazottjaink:

Bálint Bence IV. díj

Balázs Barna Lehel  VI. díj

 

Negyedikes díjazottjaink:

Mátyás Áron I. díj

Sándor Csongor IV. díj

  

Gratulálunk a díjazottaknak!

Áronkának kitartást, sok sikert kívánunk a májusban megrendezésre kerülő országos szakaszon!

Fancsali Adélka-Leilla, Székely Emőke-Katalin tanítónők


„A vers az amit mondani kell! ”

A Kányádi Sándor megyei szintű szavalóversenyt idén is online térben szervezték meg a „Benedek Elek” Padagógiai Líceum pedagógusai.

A vetélkedőre egy választott Kányádi verssel lehetett benevezni. Előkészítő – IV. osztályos tanulók vehettek részt  a tanítók által beküldött videókkal. A felvételeket korosztályonként értékelte a zsűri az előre meghatározott szempontok alapján.

Iskolánkból mindhárom jelentkező kisdiákot jutalmazták: Albert Anna Júlia I. osztályos tanuló I. díjban részesült, Mihály Boróka II. osztályos és Lőrincz Eszter IV. osztályos tanulók a II. díj boldog tulajdonosai.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Sok sikert kívánunk Albert Anna-Júliának az országos szakaszon!

 

Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa és Székely Emőke tanító nénik

 

 

Mesemondó verseny

Gimi  |   jan. 05, 2022  |  Székely Emőke tanító néni és osztálya, Hírek

„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is.”  Csukás István

 

A Kriza János Mesemondó Versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) és a Napsugár gyermeklap szervezte a megyei tanfelügyelőségek, a megyékben lévő iskolák, AESZ-tagok, tanárok, tanítók és szülők segítségével.

Ebben a tanévben is a járványügyi helyzet miatt online térben sikerült megszervezni. A kisdiákok legtöbb 3 percben kellett elmeséljék a szabadon választott mesét. A felvételt a tanítók továbbították a körzeti felelősöknek. A szervezők által felkért zsűri értékelte a felvételben elhangzottakat. Iskolánk negyedik osztályos tanulóját, Lőrincz Esztert a zsűri első díjjal jutalmazta a megyei szakaszon.

 

 

Szívből gratulálunk a díjazottnak!

Székely Emőke-Katalin, tanítónő