Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya

Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya


XXI. Fától fáig, verstől versig országos versmondó verseny

„És újra hallod majd a cinegék,
pintyek, rigók kedves kis énekét
s a locska verebet.” Kányádi Sándor: Kakukk

 

Iskolánk elemis tagozatáról három szavaló lánykánk jutott tovább a 2023. március 5-én lezárult XXI. „Fától fáig, verstől versig” Kányádi Sándor versmondó verseny online térben megszervezett megyei szakaszán, melyre az ország tizenhárom megyéjéből 552-en jelentkeztek.

A 90 továbbjutó között szerepelő három versmondónkat az alábbi linkeken tekinthetjük meg:

Albert Anna II. osztályos tanuló:

„Becsületből, akit innen /tarisznyáltak, azt egykönnyen / nem fogja az élet piszka,/ mert itt még a sár is tiszta…”

Kányádi: A mi utcánk
 

https://www.youtube.com/watch?v=mIC1FQQyWyE&t=20s

 

Mihály Boróka III. osztályos tanuló:

„S a földgömbre -/ hát nem igazságtalanság? /-kis folyónkat, a Nagyküküllőt,/ még csak reá sem rajzolták.”

Kányádi Sándor: Nagyküküllő
 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Qm8NolEGQ

 

Várday Lilla IV. osztályos tanuló:

„Szóval, ott a hegy megett/ láttam egy bölcs petymeget./ Pöszmögött és pusmogott,/ pöttyögött, sőt: petymegett/ ott a messzi hegy megett.”

Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx_PGqlgms

 

XXI.,,Fától fáig, verstől versig" versmondó verseny országos szakaszára 2023. május 13-án került sor Nagygalambfalván, a Feleki Miklós Művelődési Házban.

Ezen az ünnepen két korcsoportban értékelt a szakmai zsűri az elemisek körében: előkészítő- II. osztály és III-IV. osztály.

Az első korcsoportban Albert Anna Júlia 2. osztályos tanuló hozta a III. díjat Kányádi Sándor Az okos című versével.

A második korcsoportban Mihály Boróka 3. osztályos tanuló RMPSZ különdíjat nyert Kányádi Sándor Álmodó című versével.

 

„Mi kell még – kérdik -, nem elég?  Örülök persze – szólanék, de csak a fejem ingatom.  Állok némán – és álmodom.” Kányádi Sándor: Álmodó

 

A verseny szervezője a Kányádi Sándor Általános Iskola, Nagygalambfalva.

Gratulálunk versmondóinknak és büszkék vagyunk rájuk!

Fancsali Adélka-Leila, Szabó Zsuzsa és Nyárádi Izabella elemi tagozatos tanárok

 


Kisakkoztuk a matematikát!

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   máj. 21, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek


Harmadik osztályban a matematika tanítás fő kérdéseit elősorjázva, hogy „Mit? Milyen szinten? Hogyan?”, az utóbbi kérdésen töprengtem a legtöbbet.


Életkori sajátosságai révén a kiskamaszaim a ráfigyelésre, beszélgetésre reagálnak. Társadalmi és érzelmi fejlődésük ezen szakaszán lélekben folyamatosan távolodnak a fizikai testük földrajzi koordinátáitól. Erősen vágynak szeretetre és elfogadásra. Ebben a korban egyszerre individualisták és vágynak csoporttagnak, felerősödik a versenysportok iránti érdeklődés, már felelősséget vállalnak a tetteikért, döntéseket hoznak, látják- és megfogalmazzák a felnőttek ellentmondásait, öntudatra ébrednek, mélységesen kötődnek egy legjobb baráthoz.

Értelmi fejlődésükben megszilárdul a konkrét gondolkodási műveletek szakasza, logikusan gondolkodnak és koherensen rendezik gondolataikat. A gondolkodás valós fizikai tárgyak segítségével történik, még nehezen birkóznak meg az elvont gondolkodással. Az elvont gondolkodást igénylő problémákat akkor tudják megoldani, ha azok közvetlenük kapcsolódnak az átélt élményekhez. Az aktív, konkrét tapasztalatokból tanulnak a leghatékonyabban. Mivel képesek erősen koncentrálni és hosszabb ideig olvasni, jó megoldásokat találnak a problémákra. Általában szeretnek memorizálni, szigorúbb az etikai érzékük, mint más korosztálynak, aggódnak a méltányosság miatt. Ez az időszak nagyon rövid, izgalmas, az attitűdök kialakulásának ideje.

A fentiekben összegzett jellemzőkből adódóan a harmadikos matematika talán a legnehezebb fogalomrendszert alakítja az elemi tagozaton: számfogalom bővítése milliósokig, háromjegyű számok összeadása, kivonása, kétjegyű számok szorzása, osztása és szakaszos ábrázolással megoldható feladatok, valamint a mérleg-elv megértése. Mint módszert alkalmaztam a sakkot a matematika tanítás során, a Polgár Judit-féle elképzelés alapján. Ettől a tanévtől kezdődően a Román Tanügyminisztérium és a Sportminisztérium közös programjában-Sakk az iskolában- is részt veszünk, amelynek ugyanaz az alapelve, hogy a tanórákon alkalmazzuk a sakk szabályait, elmeit, lehetőségeit. Jótékony hatása a matematikában is megmutatkozik: diákjaim szívesen és sikeresen oldanak meg matematikai feladványokat és szívesen mérik össze tudásukat.

A harmadikos elmistákkal a 2022-2023-as iskolai tanévben így sakkoztuk ki a matematikát:

 

Verseny neve                                         Bolyai Matematika Csapatverseny                                                    

Résztvevő harmadikosaim száma     8                                        

Erdeményes tanulók neve                   Bálint-Major Kende, Farkas Gergely, Ivácsony Bence, Székely Ábel                                                                                   

Helyezés                                                 Megyei szakasz 6. helyezés

                                                                                                                                         

Verseny neve                                         Zrinyi Ilona Matematika Verseny

Résztvevő harmadikosaim száma    15  

Erdeményes tanulók neve                  Ivácsony Bence

Helyezés                                                Megyei szakasz 6. helyezés

 

Verseny neve                                        XXII Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaverseny 

Résztvevő harmadikosaim száma   11  

Erdeményes tanulók neve                  Simon Mínea

Helyezés                                                Megyei szakasz 3. helyezés/Oszágos Különdíj

 

                                                                                                                                                                                                                          
Verseny neve                                       Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              
Résztvevő harmadikosaim száma    27                                                                                                                                                                  

Erdeményes tanulók neve               Székely Ábel, Ivácsony Bence, Simó Máté, Farkas Gergely, Bálint-Major Kende,

                                                             Simon Mínea, Székely Viktor és Vitus Mátyás

Helyezés                                            1-3 helyezés

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár


Orbán Balázs nyomdokain

„A rajz az embert helyettesíti,  a személy átviszi rá saját tartalmait, érzéseit, fantáziáit.” Hárdi István, 1983

A kreatív tevékenység része a kisgyerekek mindennapjainak. Örömmel alkotnak, rajzolnak, színeznek, fantáziájuk szabadon szárnyal az ilyen tevékenységek során.

Az Orbán Balázs Általános Iskola által meghirdetett rajzverseny témája a szólások és közmondások rajz alapú megelevenítése volt. Igazi kihívásként tekintettek a gyerekek a feladatra. Közmondásokat, szólásokat értelmeztünk közösen. A gyerekek szembesültek sok életigazsággal, amelyek tömören, burkoltan vannak megfogalmazva ősrégi tapasztalatok alapján.

Sok szép alkotás készült, amelyeket szakmai zsűri értékelt.

 

Iskolánk több kisdiákja részesült díjazásban:

Előkészítő osztály díjazottja: Koncz Fanni - III. díj


Első osztály díjazottja: András Annabell -  I. díj


Második osztály díjazottja: András Csanád -  I. díj


Harmadik osztály díjazottja: Simon Mínea -  II. díj


Negyedik osztály díjazottjai, akik ppt bemutatót készítettek: Dávid Zsolna és Makai Alexa -III. díj

 

Gratulálunk a tehetséges, alkotó kedvű diákjainknak!

Fancsali Adélka-Leila, László Mária, Nyárádi Izabella, Szabó Zsuzsa, Székely Emőke-Katalin, elemi tagozatos tanárok

 


Lesz ki rímeket faragjon - VI. Megyeközi Versíró Pályázat

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   ápr. 19, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek

 

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.” Babits

 

Az idén hatodik alkalommal hirdethettek versíró pályázatot az ifjú tollforgatók számára a magyar költészet napja alkalmából, Lázári Község Polgármesteri Hivatala, a Hármashatár Egyesület, valamint a LiterArt Egyesület támogatásának köszönhetően.


A szervezők nagy örömére határon innen és túl is egyre több településsel bővül a versíró vidékek térképe, idén a romániai megyék (Bukarest, Temes, Máramaros, Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Arad, Kolozs, Szilágy, Szatmár) mellett Magyarországról is érkeztek versek, a 2023-as évre megyeközi versennyé nőtte ki magát, országos és nemzetközi résztvevőkkel. Ez azt igazolja, hogy a versírás egyre több fiatal számára öröm, menedék, útkeresés önmaga felé.


A szervezők: Török Enikő Andrea, Mihálka Tünde, Fórizs-Kiss Imola és Micu - Fülöp Kinga, a szatmárnémeti Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, valamint a lázári Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai. A tanfelügyelőség részéről Leiti Mónika szaktanfelügyelő és a LiterArt Egyesület elnöke, Gál Ilona-Gyöngyi szaktanfelügyelő még a tanév elején összefogtak, hogy a diákok ebben a tanévben is keressék a rímeket.


A III-IV. osztályosok próbálkozásait értékelve a zsűri megállapította, hogy az idei év Versíró Pályázatára számos értékes gyerekvers született. Ezek a gyermekszemmel, gyermeki tiszta szívvel átitatott sorok bemutatják, hogyan látják gyermekeink a bennünket körülvevő világot, ugyanakkor arról is olvashattunk, hogy milyenek vagyunk mi felnőttek gyermekszemmel. A kis tollforgatók verseikben örömet, bánatot és természetesen gyermeki vágyakat egyaránt megszólaltattak.

A beküldött pályaművek tematikája változatos volt: évszakok, ünnepek, jeles napok, házi kedvencek, szabadidős tevékenységek, játékok-játékszerek, kapcsolatok és földrajzi helyek is teret kaptak. A témaválasztásban az eredeti, egyedi ötleteket különösképpen értékelte a zsűri, amelyek közül kiemelhetjük azokat az alkotásokat, amelyek egy-egy rossz szokást, jellemvonást, vagy vágyakat, félelmeket verseltek meg. Legtöbb vers játékos, könnyed, humoros hangon szólalt meg, néhány alkotásban azonban kiemelték a gondolatmenet töredezettségét. Akkor igazán érzékletes egy vers, ha szemléletes nyelven szólal meg. A téma és a forma együtt keltik életre a vers világát.

A zsűri tagjai azt üzenik a tollforgatóknak, hogy olvassanak minél többet, próbálkozzanak újabb és újabb alkotásokkal, arra biztatva őket, hogy használják ki a magyar nyelv kincsestárát, amely hangutánzó és hangulatfestő szavakban egyaránt bővelkedik.

Ebben a tanévben a legfiatalabb tollforgatók kategóriájában 64 harmadikos és 77 negyedikes gyermek ragadott tollat, hogy próbára tegye rímfaragó tehetségét.


A Tamási Áron Gimnázium harmadikosai tollából a zsűri szerint érdekes és értékes versek születtek, melyek közül hármat is díjaztak: Orbán Katinka - III. díj, Péter Eszter - Retro Libris Különdíj, Cseke Anna-Boglárka - Dicséret.

 

Orbán Katinka: Három tyúkól meg a farkas

Három tyúkól a pajtában,
nem is lehet máshol.
Benne laknak tyúkjaim,
mind-mind kotkodácsol.

Szól a tyúkom: jön a farkas,
kifutok a házból.
Nekimegy a kiskakasom,
hősiesen bátor.

Jön a kutya ugatva,
átugrik a vályún.
Megijed a disznóság,
össze-vissza táncol.

Áttörik a kerítést,
ó, jaj neked farkas.
Kutya, kakas, disznópapa
elűzik az ordast.

Nyugszanak a kedélyek,
kakas kukorékol.
Disznó röffent, kutya vakkant,
galambpár turbékol.

 

Péter Eszter: Kedvenceim

Sétálgatva hazafele
az jutott eszembe,
hogy kedvenceim ma
futnak-e elémbe?!

Futott a két cica
Gombóc és Virgonc,
dorombolva bújtak
rögtön a lábamhoz.

Nagy kerek szemekkel
vágyakozva lesték,
hogy a friss tejecskét
bajuszukra fessék.

Amikor végre
tele lett a pocak,
kinyúltak a fűbe,
ahogyan ők szoktak.

 

Cseke Anna: Unalom

Unalmas életem, unalmas minden nap.
Összefolynak.
Mint szűk szobát vagy szűrke felhőt, úgy unlak.

Esik a nehéz eső, sehol nincsen hó.
Otthon se jó.
Gyorsan telik az idő, miért rohanó?

Mindennap suli után ötig loholni
csontfárasztó.
Angol, román, tánc, korcsolya, mikor zongora?

Gratulálok legfiatalabb tollforgatóimnak! Olvassatok és írjatok sokat!

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár


A barátságtól lesz otthonos a világ

SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   ápr. 16, 2023  |  Elemi oktatás, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya, Hírek

 

A harmadikosok számára a negyedik modul „barátságbónusza” egy cserediákprogram volt.

Márton Júlia-Katinka két hétig volt vendége az osztálynak, aki az Anglia keleti részén lévő Lincolnshire megye Grantham városában, a St Mary’s Primary Scool-ban 4 évesen kezdte a tanulást. Júlia ma ötödikes.

A diákok izgalmas bemutató keretében hasonlították össze a két intézményt. Megelevenedett az eddig csak J.K. Rowling regényeiben olvasott szervezési forma: az elemi iskola hat évfolyama a négy házba szerveződik és a házak között pontverseny van, amelyből rangsor is alakul a tanévek végére. A házakat Mária- kegyhelyekről nevezték el: Czestochowa, Walsingham, Loreto és Lourdes. Az elemi tagozat 6 éve után gimnazisták lesznek. Egy átlagos iskolai nap 9 órakor kezdődik. A tanulói közösség akkor gyűl össze, amikor közös ima-, éneklés-, vagy diplomaosztó esemény van. Két szünet tagolja a tanítást. Ebéd előtt matek- és angol órák vannak, ebéd után történelmet, természetismeretet és földrajzot tanulnak, amelyet közös imádsággal fejeznek be 15.30-kor.

A Tamási Áron Gimnáziumban Júlia a vele egyidős harmadikosokkal minden tanórán részt vett, gyakorolva a magyar nyelvet. Az Iskola másként hét „Nagy öröm a zene-tánc” programjaiba is bekapcsolódott: bemutatta kedvenc hangszerét, a hegedűt, és előadta A vadászok karát (Weber: A bűvös vadász - részlet).

„Nagyon tetszett a rövid két hét, amit a Tamási Áron Gimnázium harmadik osztályában tölthettem. Szerettem minden órát, főleg a tánc- és a tornaórát. Örülök, hogy új barátokat szereztem. A tanci nagyon kedves volt. Köszönettel: Júlia”

Szabó Zsuzsa, elemi tagozatos tanár

 


„FANTÁZIAMADÁRˮ NEMZETKÖZI PROJEKT

                                                

A „FANTÁZIAMADÁRˮ  nemzetközi projekt keretén belül 2023. április 6-án meghirdetett rajzpályázaton az elemis diákjaink a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, Petőfi Sándornak műveit mutatták be rajzban, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

A projekt szervezői egy Van Gogh idézettel bíztatták tanítványainkat a részvételre:


„Ha hallod belül a hangot, ami azt súgja, nem tudsz festeni, akkor okvetlenül állj neki festeni, és a hang elnémul.”

Ezt a hangot némították el a kis elemisek. Sercegtek a ceruzák a rajzlapon. Sikeres, szép alkotások születtek. Díjakat is hoztak:

Előkészítő osztály - Székely Emőke-Katalin tanító néni

Koncz Fanni I. díj
Jakab Flóra II. díj
Tamás Anna III. díj

I. osztály - László Mária tanító néni

Koszta Zenkő II. díj
Sinka Luca II. díj
Pap Roland dicséret

II. osztály - Nyárádi Izabella tanító néni

Jakab Kincső I. díj
Lőrincz Eszter I. díj
Pakot-Andorkó Ákos I. díj

III. osztály -Szabó Zsuzsa tanító néni

Simon Mínea I.díj
Sebők Sára III.díj
Simó Eszter III. Díj
Erőss Zsanett részvételi oklevél

IV. osztály - Fancsali Adélka-Leilla

Ferenczy Júlia I. díj  
Pakot-Andorkó Ágota II. díj,
Barabás Márton-Mór III. díj

Örömmel gratulálunk nyerteseinknek!

Székely Emőke-Katalin, Fancsali Adélka-Leilla, Szabó Zsuzsa, László Mária és Nyárádi Izabella tanítónők

 


Vidám Versek Versmondó Verseny

A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum  ismét megrendezi a VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENY országos szakaszát az elemi osztályos tanulók számára.

 

A verseny két kategóriában zajlik:


•    előkészítő-I-II. osztályosok kategóriája
•    III-IV. osztályosok kategóriája

Amint a verseny elnevezése is sugallja, a versenyzőknek egy tréfás, humoros verset kell szavalni a magyar irodalomból.

A megyei szakaszra Székelyudvarhelyen a Móra Ferenc Általános Iskolában került sor március 2-án. A vidám versek, humoros szófordulatok jókedvre derítettek.

Iskolánkat két kisdiák képviselte, mindketten díjazásban részesültek:

Fazakas Eszter, előkészítő osztályos tanuló, I. díj
Farkas Gergely, III. osztályos tanuló, II. díj

Nagy szeretettel gratulálunk kis tanítványainknak!

Eszternek vidám felkészülést és sok sikert kívánunk a március 24-26-án megrendezésre kerülő országos szakaszon, Szatmárnémetiben!

Szabó Zsuzsa és Székely Emőke-Katalin tanító nénik

 

 

 


Ismét ősi szavaink zengtek


A III. osztályosok monda- és regemondó versenye hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni úgy, hogy anyanyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet.

A hagyomány megőrzése, mint többen is valljuk, első sorban érzékenységet jelent.

Vért és sebeket, megrendülést vagy vigaszt. Hagyományainkban megszólalnak a siratók, a kövek, a hágók, a szakadékok, a Duna és a Tisza, a Maros és az Olt, a Budvár és Csicser, a fenyvesek és a tavak. Minden, minden mesél nekünk, ha megértjük a szavát.

Február 10-én, a Monda- és regemondó verseny megyei szakaszán, ismét ősi szavaink zengtek. Csodálatos volt újra felfedezni kicsiknek és nagyoknak a regéket, mondákat, mint nyelvi és történelmi hagyományaink nélkülözhetetlen kincseit, a bennük rejlő nyelvi ősvagyont: ősi szavainkat, a történelmi igazságokat, a történelmi személyiségeket, történelmi helyeket.

Gratulálunk Mihály Borókának, iskolánk III. osztályos kisdiákjának, aki az országos szakaszon képviseli megyénket és iskolánkat.

 

Köszönet illeti a szakmai zsűri: Dr. Ozsváth Imola magyar szakos tanár, Nyárádi Izabella és László Mária alsó tagozatos tanárok munkáját és biztató szavait.

Hajrá, Boróka!

 Fancsali Adélka – Leilla, szervező alsó tagozatos tanár

 

Országos szakasz
 

„Gyökér nélkül kidől a fa, gyökér nélkül nincs koronája, hagyományok nélkül nincs termő, dús lombú élet, múlt nélkül nincs jövő, ami érvényes a családra és anyanyelvünkre is. Tanuljunk a csodálatos, érző és beszélő fáktól. Ha nemcsak a koronát, hanem a gyökereinket is erősítjük, és közben az ágak révén az égből, a Teremtő igazságából is kortyolunk, akkor a gyökerek megtartanak bennünket. A regemondók marosvásárhelyi ünnepe gyökereinket, önismeretünket, önbecsülésünket erősíti, s ezzel dúsítja, fényesíti erdélyi magyar közösségünk koronáját” Zsigmond Emese

Marosvásárhely volt a házigazdája április 21–22-én az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban tartott regemondó és képrege-vetélkedő XIII. országos szakaszának, amelynek során 17 megyét és Bukarestet képviselő 31 harmadik osztályos kisdiák kalauzolta el a közönséget regéink, mondáink csodálatos világába (link!).

A harmadik díj nyertese Mihály Boróka, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanulója, Szabó Zsuzsa tanítványa lett, aki az Oktatási Minisztérium által felajánlott díjak mellett átvehette Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának díját is dr. Balogh Attila Márton konzultól.

Mielőtt a szövegmondás újabb ösvényére térnénk Borókával, itt az útelágazásban, előbb szeretettel gratulálok tanítványomnak az elért eredményhez és köszönöm a szülők szelíden támogató, állandó jelenlétét!

Szabó Zsuzsa tanító