Őseinkről, hőseinkről ősi szavaink segítségével

Őseinkről, hőseinkről ősi szavaink segítségével


A III. osztályosok monda- és regemondó versenye - Megyei szakasz

A III. osztályosok monda- és regemondó versenye hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni úgy, hogy anyanyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet.

Hagyományainkban megszólalnak a siratók, a kövek, a szakadékok, a Duna és a Tisza, a Maros és az Olt, a fenyvesek és a tavak.

Minden mesél nekünk, ha megértjük a szavát.

A vetélkedő célja:
•    Újra felfedeztetni kicsikkel és nagyokkal a regéket, mondákat, mint nyelvi és történelmi hagyományaink nélkülözhetetlen kincseit.
•    Felfedeztetni a bennük rejlő nyelvi ősvagyont: ősi szavainkat, a történelmi igazságokat, a történelmi személyiségeket, történelmi helyeket.
•    Ismerjék meg a gyerekek a népi nyelv alkotó erejét.
•    Vegye észre minden mesélő, hogy a nyelvnek mindenre van szava.
•    A mondák olvasása megalapozza történelmi szókincsünket, történelmi kultúránkat, alapja és kiteljesítője lehet a történelem tanulásának, segít eligazodni mindennapjainkban és újraalkotni képzeletünkben a régmúlt időket.

Erre a nem kis feladatra vállalkozott az Udvarhely körzet hét iskolájából továbbjutott kisdiák február 15-én. Szárnyaltak az ősi szavak, zengtek a regék és velük együtt a lelkünk is.

Díjazottak:

I.díj:  Albert Anna – Júlia – Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
II. díj: Mátéffy Atilla - Petőfi  Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr
III. díj: Tamás-Szóra Botond - Tompa László Általános Iskola, Székelyudvarhely
            Sebestyén Sára - Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola, Zetelaka
Dicséret: Kassay Zágon - Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely
                 Bereczi Réka - Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely
                 Kovács Hunor - Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely

Hálás köszönet a zsűri tagjainak: Biró Sára iskolánk magyar szakos tanárnőjének, Szabó Zsuzsa és László Mária tanító néniknek. Mindhármuknak szívügye a tiszta, érthető, szép beszéd, a helyes kiejtés, az ősi, ízes magyar szavak megtartása.

Gratulálunk minden versenyzőnek, és szurkolunk Annának az áprilisban Marosvásárhelyen megrendezésre kerülő regionális szakaszhoz.
 
 

Fancsali Adélka-Leilla és Nyárádi Izabella, elemi tagozatos tanárok