Igaz szívvel - Csak tiszta forrásból

Igaz szívvel - Csak tiszta forrásból


SZŰCS-OLCSVÁRY MELINDA  |   jún. 04, 2023  |  Elemi oktatás, Fancsali Adélka Leilla tanító néni és osztálya, Hírek

 

Hogy mi a népdal, már sokan, sokféleképpen megfogalmazták. Én is megpróbálkozok vele, mint jó pár éve igyekvő, kutató, cselekvő, népdalt (és nem csak) tanító pedagógus.

Érzéseket, hitet, érzelmeket, tetteket, gondolatokat, bánatot, örömöt, szeretet, gyűlöletet, szerelmet… mindent kiénekelhetünk magunkból. Szívünkből szól, szívvel énekeljük. Nem voltak másképp őseink sem, hátrahagyva így egy óriási értéket, amit a mai világunkban, hogy ne vesszenek el, ne merüljenek feledésbe, visszatanulunk és visszatanítunk.

Hálásan emlékezünk Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vargyas Lajos, Vikár Béla, Kallós Zoltán és még sok-sok népzenegyűjtőre, hogy összegyűjtötték, rendszerezték, így megmentették, átmentették, továbbadták ezt a nagy kincset.

De azért hadd idézzem  Vargyas Lajost, aki A magyarság népzenéje című könyvében sokkal pontosabban megfogalmazta: 

"Mit jelent a népdal az emberiségnek, a nemzeteknek? Azt a művészetet, amelyet emberek sokasága közösen teremtett meg; tehát a közösségi művészetet... Az a lényeg benne, hogy sok ember együttes alkotása, nem egy magányosé, nem egyé. Ezért vannak szűk határai, de azokon belül nagy mélységei. S ezért van felismerhető hangja, akármelyik nép akármelyik stílusáról van szó... Ezért jelent külön színt, ami akkor is érték lesz, amikor már a múlté lesz az az életforma, amely létrehozta..." Kodály Zoltán szerint pedig  „A magyar népdal ... az egész magyar lélek tükre”.

Szívvel-lélekkel énekeltek dalos pacsirtáim: Ivácsony Hanna Zsófia, Pakot Andorkó Ágota és Várday Lilla öt éven keresztül minden népdalversenyen. Kitartó munkátok eredménye: két II. helyezés, öt III. helyezés és hat dicséret a Csak tiszta forrásból népdalverseny megyei szakaszairól.

Szívemből kívánom, hogy folytassátok, ne hagyjátok abba az elkövetkező években sem az éneklést, így könnyebb lesz a szívetek, tovább száll a hangotok, nyugodtabb lesz a lelketek.

 

Köszönöm nektek Zsófi, Ágota és Lilla, az áténekelt csodálatos órákat, a versenyek izgalmát, a sikerek örömét!


Fancsali Adélka – Leilla

alsó tagozatos tanár