Oglinda școlii

Oglinda școlii


 

1. Scurt istoric al unității de învățământ:

Liceul a fost fondat în 1593 de către iezuiţi care promovau cultivarea ştiinţelor şi exercitarea pietăţii. Tradiţia l-a reţinut ca prim-fondator pe călugărul Gergely Vásárhelyi, unul dintre cel mai instruit şi educat membru al ordinului. La început una sau două odăi ale parohiei romano-catolice erau folosite în scopuri educaţionale. Din cauza  situaţiei precare de la sfârşitul secolului al XVI-lea, activitatea de educare şi  predare în liceu a încetat. În 1651 ordinul iezuit a reuşit să reorganizeze mănăstirea din Odorheiu Secuiesc şi astfel s-a reluat şi activitatea educativă în liceu. În acest sens, al doilea fondator al şcolii a fost preotul iezuit Mátyás Sámbár, un reprezentant de seamă al literaturii polemice baroce. De asemenea, el a iniţiat construirea  primei clădiri independente a liceului și a internatului. În 1666, şcoala iezuiţilor funcţiona deja într-o clădire separată.

„Lăcaşul de învăţătură” - a fost construit în anii 1660. Era o clădire cu un singur etaj, cu opt săli de clasă şi o odaie a pedelului. Clădirea era acoperită cu şindrilă, decorată cu un mic turn în mijloc. O scară acoperită, aşa-numita „scară a  iezuiţilor” o lega de parohie, care însă a fost demolată în 1909.

Din cauza lipsei de spaţiu, în 1871, lângă această clădire, pe strada Şcolii a fost construit „lăcaşul de învăţătură supliment”, cu trei săli de clasă. Acesta însă a fost demolat în 1990 deoarece construcţia era destul de ruinată. În locul său a fost construită casa de tineret Márton Áron de astăzi. Iezuiţii au condus şcoala până în 1773, când ordinul a fost dizolvat. Întreţinătorul şcolii din 1773 până la naţionalizarea ei din 1948 a fost Biserica Romano-Catolică şi Statusul Romano-catolic.  În locul clădirii liceului de astăzi a fost construită în 1735 o şcoală de băieţi ( un convict ) care era de fapt un internat pentru elevii fundaţiei, sau „Nutriţia” aşa cum se numea odinioară. Aceasta a fost demolată în 1909.

Construirea  unei alte clădiri şcolare ( internatul de astăzi) a început în 1890 şi a fost predată în 1892.
La cheltuielile bisericii romano-catolice din Transilvania privind construcţiile, care depăşeau 100.000 HUF, au contribuit şi satele catolice din zona oraşului Odorheiu Secuiesc. Clădirea neoclasică acoperită cu tablă cuprindea 24 de camere, 8 săli de clasă cu preparatoare, 2 cancelarii, o bibliotecă, o sală de conferinţe, o locuinţă de director cu 4 camere, o sală de sport şi o sală festivă. Vechiul „Lăcaş de învăţătură”  respectiv şcoala de băieţi  au fost demolate în 1909. În locul celei  de a doua, între anii  1909 -1910 a fost construită, pe cheltuiala Statusului Romano-Catolic din Transilvania  impozanta clădire a şcolii cu 3 etaje care cuprindea şi o sală de sport şi o locuinţă de director.  Sándor Pápai, faimosul arhitect al epocii, a fost însărcinat să construiască clădirea în stil eclectic - Art Nouveau.
Noua clădire a şcolii a fost sfinţită în data de 20 noiembrie 1910 de  contele Gusztáv Károly Majláth, episcopul romano-catolic al Transilvaniei.

Perioada dintre cele două războaie mondiale a însemnat o serie de încercări grele  pentru şcolile minorităţii maghiare. Statusul Romano-Catolic, care întreţinea şi  finanţa  liceul, şi-a pierdut cea mai mare parte a resurselor financiare, aşa că foştii elevi ai şcolii au înfiinţat o asociaţie de ajutorare pentru a sprijini întreţinerea şcolii. Între 1940-1944, liceul a purtat  numele fostului său elev, celebrul Dávid Baróti Szabó şi astfel, cu multă însufleţire şi-a continuat activitatea, stabilind relaţii de înfrăţire cu mai multe şcoli din patria-mamă.  După cel de-al doilea război mondial, în 1948, şcolile bisericeşti au fost naţionalizate, iar cultura şi instituţiile minorităţii maghiare au fost încet-încet atrofiate, distruse. Măsurile de austeritate au demontat treptat sistemul instituţional maghiar.
Numele Colegiului Naţional Romano-Catolic din Odorheiu Secuiesc, fondat de iezuiţi a fost schimbat în data de 9 ianuarie 1948 prin ordinul Ministerului Educaţiei  în Liceu Teoretic cu predare în limba maghiară, apoi între 1958 şi 1990 a fost denumit  cu numele liderului comunist român „Dr. Liceul Industrial Petru Groza ”. Conducerea comunistă a comasat şcolile, astfel în şcolile maghiare au fost incluse clase cu predare în limba română, ceea ce face din ce în ce mai dificilă formarea elitei intelectuale maghiare minoritare. Între 1960 şi 1977, liceul a funcţionat ca un liceu real-uman, iar din 1977 până în 1984 ca un liceu cu profil de  matematică-fizică. În 1984 a fost declarat liceu industrial. Ca urmare a măsurilor de austeritate, în anul şcolar 1985-86, clasele cu profilul matematică-fizică aveau ca  limbă de  predare  limba română. A devenit clar că scopul statului comunist român era desfiinţarea  şi asimilarea completă a minorităţii naţionale maghiare.

În 1990, a luat numele fostului său elev, Tamási Áron. Astăzi, denumirea sa oficială este „Liceul Teoretic Tamási Áron”, dar în limba maghiară folosim denumirea „Liceul Tamási Áron”. În anii de după schimbarea regimului comunist, viaţa şcolii a fost reorganizată, din nou au fost înfiinţate doar clase teoretice cu predare în limba maghiară şi a fost înfiinţată câte o clasă romano-catolică la fiecare nivel de studiu. În 2004 au fost retrocedate Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia cele trei proprietăţi imobiliare: clădirea principală a şcolii de pe Dealul Sf. Nicolae, clădirea veche a şcolii din piaţa Márton Áron, care azi este internatul şcolii şi clădirea veche a mănăstirii de pe strada Şcolii, unde actualmente funcţionează ciclul primar şi gimnazial.  

În aceste trei clădiri îşi desfăşoară şcoala activitatea educativă. În  registrul oficial al judeţului Harghita toate cele trei edificii sunt înregistrate ca monumente istorice.  Clădirile au intrat  în administrarea Fundaţiei Statusului Romano - Catolic din Cluj-Napoca, relansată în 1990.

 

2.    Situația actuală a unităţii şcolare: nr. de formațiuni, nr. de elevi, nr. de  cadre, baza materială, starea clădirilor:

 

 

În anul şcolar 2023-2024 liceul nostru este frecventat de 929 elevi, după cum urmează:

•    127 de elevi în ciclul primar,
•    112 elevi în ciclul gimnazial,
•    iar în ciclul liceal sunt 561 elevi.
•    Şcoala postliceală sanitară este frecventată de 129 de cursanți.

La profilurile ciclului liceal distribuţia elevilor este următoarea:


•    113 matematică-informatică (informatică intensiv)
•    113 științe ale naturii (engleză intensiv)
•    114 științe ale naturii
•    113 filologie (engleză-bilingv)
•    108 teologie

În unitatea noastră şcolară îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă 68 de cadre didactice.

 


3.    Specificul unității şcolare:

Unitatea noastră are 2 entități:


1.    În Liceul Teoretic „Tamási Áron” activitatea instructiv-educativă se desfăşoară pe mai multe niveluri, astfel  există învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Învăţământul liceal este cu  filieră teoretică, având  profilurile  real, uman și teologic cu  următoarele specializări: matematică-informatică intensiv, științe ale naturii intensiv-engleză, științe ale naturii, filologie-bilingv-engleză și teologie romano-catolică.
2.    Școală postliceală sanitară cu durata de 3 ani. Calificare profesională: Asistent medical generalist.

 

4.    Rezultatele elevilor ( la învățătură, la integrarea copiilor, la proiecte, etc.):

Rezultatele obținute în unitatea noastră în anul școlar 2022-2023:


•    Media generală la admitere a clasei a VIII-a era:   7.98
•    Media generală la BAC:    7.89    
•    În procente exprimat acest rezultat înseamnă: 97.35% admişi la BAC.    
•    87.8% dintre absolvenţii Liceului Teoretic „Tamási Áron” au fost  admişi la diferite instituţii postliceale/universitare.
•    Un singur elev a avut dosar CES care reprezintă 0,103% din totalul elevilor liceului nostru.

Participăm la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale, dintre care amintim:


•    Proiecte internaționale ERASMUS+
•    Proiecte internaționale
•    Proiecte naționale de colaborare
•    Proiectele organizate în parteneriat cu Programul Regional de Dezvoltare IT

Elevii au participat la foarte multe concursuri, la unele discipline chiar și la fazele naționale sau internaționale. Dintre ele amintim cele la care elevii noştri participă în fiecare an şcolar:


•    Olimpiade naţionale, fazele judeţene şi naţionale
•    Olimpiade internaţionale
•    Diferite concursuri de matematică: Olimpiada Naţională de Matematică, Concursul de Matematică „Bolyai János”
•    Concursul de Informatică „Nemes Tihamér”
•    Concursul de Ortografie „Implom József”
•    Diferite concursuri de fizică: Concursul de fizică „Fizikavalkád” ( „În vârtejul fizicii” ), Concursul de fizică „Ez gáz” ( „E gaz” )
•    Concursul profesional de chimie „CandinLiteanu”
•    Concursul  de admitere la  biologie „Apáthy István”
•    Diferite concursuri de economie, etapele naţionale şi internaţionale ca: „Pénzsztár” ( Vedeta banilor” ), „Álmom a vállalkozásom” ( Visul meu- afacerea mea) , Concurs de studiu de caz „Pegazus” ( „Pegas” )
•    Diferite concursuri de istorie: CivitasFortissima, Gimittud, etc.

Unității noastre şcolare i-a fost acordată de către Ministerul Educației și Cercetării de 10 ori Diplomă de excelență/ Diplomă de onoare pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale.


5.    Personalităţi marcante care au fost absolvenţii şcolii:

Zöld Péter scriitor, preot romano-catolic, erou secui, unul dintre conducătorii oponenţei de la Siculeni  
Keserű Mózes episcop, stareţ-canon, astrolog
Baróti Szabó Dávid poet şi traducător literar, promotorul versificaţiei antice în literatura maghiară
Orbán Balázs scriitor, etnograf, membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţe,
Demeter Endre prepost
Boros Fortunát scriitor şi istoric
Kadicsfalvi Török Ferenc preot
Nyírő József scriitor
Tamási Áron scriitor
Tomcsa Sándor scriitor, caricaturist, personalitate marcantă a vieţii culturale a oraşului Odorheiu Secuiesc
Mihály László poet, scriitor, jurnalist
Szemlér Ferenc poet
Ugron Gábor, politician, publicist
Jodál Gábor compozitor
Márton János actor
Tompa Miklós regizor, director de teatru
Balogh Ferenc  violonist, profesor de muzică
Petelei István scriitor


6.    Păreri despre unitate:

Director:
Conducerea deja de două decenii a uneia dintre cele mai prestigioase instituții din județul Harghita este o sarcină onorabilă. Trecutul școlii, prezentul, pregătirea elevilor îi obligă pe toți cei care lucrează aici să muncească  cu dăruire şi profesionalism. Să înveţi într-o clădire impozantă, recent renovată, să porţi cu mândrie uniforma şcolii, cred că pentru fiecare elev este o onoare şi sunt mândri că sunt liceenii acestei şcoli.

Laczkó Gheorghe, director

Elev:
De ce iubesc această şcoală?
Principalul motiv pentru care îmi iubesc şcoala este prezenţa simultană a învăţării şi a unei bune companii. Pot obţine răspunsuri la aproape toate întrebările mele de la profesorii mei, pot vorbi cu ei despre orice deoarece mulţi dintre ei sunt deschişi cu noi, elevii.  Îi pot mulţumi şcolii mele  prietenii adevărate  şi sincere pe care le-am legat aici, îi sunt recunoscător pentru  multele activităţi organizate în şcoală. În anii petrecuţi acolo   am reuşit să aprofundez aceste relaţii, am putut cunoaşte oameni noi, şi toate acestea între  pereţii unei clădiri care este în continuă dezvoltare, creştere şi  evoluţie.

Boglárka Andrészek
 


 

Cadru didactic activ:
La fel ca pe mulţi oameni din Odorheiu Secuiesc, mă leagă mai multe de liceul „Tamási Áron”, iar această legătură multiplă mă face, ca pe mulţi alţii  din Odorheiu Secuiesc, să simt că  această şcoală este o importantă şi simbolică piatră de hotar în viaţa mea. Tatăl meu, unchii, fraţii mei, eu însămi am fost elevii acestei instituţii prestigioase şi minunate,  dar aici lucrez de când am terminat facultatea.  Aici am putut să fiu profesor debutant ceea ce însemna aceea binecuvântare că am avut multe satisfacţii, mulţumită elevilor deosebiţi cu care lucram şi toate acestea mi-au dat putere să fiu perseverentă şi devotată meseriei.Am fost aici pentru prima dată diriginte şi astfel am putut experimenta acel sentiment când nu doar copii se uită la mine cu încredere, ci şi părinţii mă însărcinează cu acea credinţă responsabilă, dar şi înălţătoare că voi avea grijă maximă  de copii lor. Acum şi  copilul meu este elevul acestei şcoli, şi pot vedea prin ochii unui părinte  viaţa complicată de zi cu zi a instituţiei.
Indiferent din ce perspectivă privesc liceul Tamási Áron, ca fost elev, ca profesor sau ca părinte, pot afirma că mă gândesc la ea cu mândrie, dragoste și recunoştinţă.

András Ágnes Krisztina, profesor de engleză la Liceul Teoretic „Tamási Áron”


Cadru didactic pensionat:
Liceul Tamási Áron, Odorheiu Secuiesc. Simbolistica acestei clădirii indică cu precizie esența instituției. Masivitatea clădirii, care este o combinație de multe elemente interesante Art Nouveau, proclamă puterea cunoașterii solide formată din multe şi mici detalii. Liceul încununează dealul care se ridică deasupra orașului, este un efort să ajungi acolo, sus, dar priveliştea  este uluitoare, la fel de impresionantă ca și puterea  cunoştinţelor dobândite prin muncă grea. Forţa inexplicabilă cu care clădirea atrage atenţia, este asigurată de coeziunea  comunităţii care lucrează în ea. Ca profesor care s-a retras după zeci de ani de muncă, pot afirma că oricine a fost al liceului, indiferent în ce calitate, va fi al liceului mereu.

Sándor Mária, profesor de limba engleză pensionat

Părinte:
Opinia părinților despre Liceul Tamási Áron

Subsemnatul Csaba Andrészek, locuitor al oraşului Odorheiu Secuiesc, îmi exprim opinia în calitate de părinte despre Liceul Tamási Áron.
Consider că activitatea educaţională din şcoală este excelentă. Profesorii sunt bine-pregătiţi şi lucrează cu devotament.
Consiliul de administraţie conduce şi dezvoltă şcoala cu pricepere şi dăruire. profesionalism. Şcoala sus-numită are secole de tradiţii şi de experienţă în domeniul educaţiei, pe care profesorii, împreună cu direcţiunea şi cu  părinţii o valorifică în beneficiul elevilor.
Comunitatea părinţilor sprijină activitatea direcţiunii şi sprijină activitatea instructiv-educativă.
Afirm cu tărie că Liceul Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc este o şcoală remarcabilă a oraşului, a  judeţului şi a ţării.

Dr. Andrészek Csaba Zoltán
părinte, vicepreşedintele Comitetului de Părinţi

 


Odorheiu Secuiesc, 11 martie 2024