Elballagtak a nagyok

Szerkesztő: | 2018. május 28. | Hírek, Hírek

A Tamási Áron Gimnázium Ballagási Ünnepére

 

Dr. Bekő István Márton szülőbízottsági elnök szavaival búcsúzunk tőletek, kedves ballagóink. Adja Isten, hogy sokszoros termést hozzatok és sok telet megéljetek! Viszontlátásra 2028-ban!

Kedves Ballagó Diákok!

Kedves Szülők!

Kedves Tanárok!

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a 4,25 évszázados nagyhírű iskola ünnepi esztendejében a szülők nevében szólhatok ezen a gyönyörű ünnepnapon.

Örömmel látom, hogy nagyon sok nagyszülő van itt. Nélkülük elképzelhetetlen ez az ünnep. Ők azért hálásak ma Istennek, hogy ezt a napot is megérhették, és gyermekeik után az unokákat is látják ballagni. Szülőként tudom, hogy rájuk mily nagy szükség van. Hozzájuk mindig lehet fordulni, ők a biztos háttér voltak, akikhez mi, elfoglalt szülők benneteket oly sokszor át tudtunk adni. Nagy szeretettel neveltek benneteket és gondoskodtak rólatok. Tartsa meg őket Isten, hogy még sokáig örvendhessenek az unokáknak!

Kedves Tanárok!

A szülők nevében fordulok most hozzátok. Megköszönöm a tudást, amit gyermekeinknek átadtatok. Köszönet a nevelésért, amellyel őket naponta körülvettétek. A nevelés olyan, mint a kertészkedés. Tudjuk, hogy a fű nem rágja le önmagát, hanem valaki le kell nyírja, hogy jól nézzen ki. Ti levagdostátok a rossz hajtásokat, a kinővéseket, hogy gyermekeink rendesen fejlődhessenek. Köszönet a gondoskodásért! A kertészkedés területén maradva, amiképpen a növényeket öntözni kell, mert magától egyik sem képes önmagáról gondoskodni, ezt tettétek gyermekeinkkel. Köszönet a példáért, amit nyújtottatok! Annyi rossz példa van, de ti a jó és követnivaló példát adtátok számukra.

Még egy gondolat erejéig a Tanárokhoz szólok. Gondoljunk régi szép épületekre, amelyekben oly nemesek a lépcsők. Ezeken lehetett fel és le lépkedni, hosszú időn keresztül. Néhányuk megkopott, de annál nemesebb és értékesebb lett. A Tanár olyan, mint egy lépcső. Nemzedékek jönnek lentről, jutnak segítségükkel egyre feljebb, majd rajtuk lépkedve kiballagnak az iskolából. A lépcső rendeltetése, hogy a helyén legyen. Hogy lehessen rajta fel és le lépkedni. Van, aki még nem tanulta meg, hogy a lépcső nem arra van, hogy belerúgjanak. Nem azért van, hogy a sáros cipőt beletöröljék. Erre van a lábtörlő. A lépcsőnek a helyén kell lennie. Ti, Tanárok, ilyen lépcsőfokok vagytok. Nemzedékek lépkedtek általatok fel, és ballagtak ki az iskolából. Köszönjük, hogy mindig a helyeteken voltatok, bírtátok a terhet. Nemes, becses lépcsők vagytok!

Kedves Gyermekek!

Mi mindig a legjobbat akartuk nektek nyújtani!

Büszkék vagyunk reátok! Szeretünk benneteket! Féltünk és aggódunk érettetek! Azt szeretnénk, hogy boldogok legyetek!

Eddig az itthon, az iskola, a város és a szülőföld védelmében és biztonságában éltetek. Mostantól egyre inkább azon lesz a hangsúly, hogy hogyan döntötök? Hogyan álljátok meg a helyeteket? Hogyan oldjátok meg a napi házi feladatot? Megtanultátok az iskolában, hogy minden napra el kell készülni? Feladatokat meg kell oldani? Ez vár az életben is reátok!

Kívánjuk, hogy maradjatok meg embernek, becsületesnek, őszintének és egyenesnek!

Tudjuk, az eredmény rajtatok múlik! Azon, hogy mennyit dolgoztok, tanultok, milyen komolyan készültök a megmérettetésekre. De mindezen túl mi imáinkban hordozunk benneteket, mert hisszük, hogy a munkára az áldás az Istentől jön. Tanuljatok szorgosan, és Isten áldása nem marad el! Ezt kívánjuk nektek szívből, őszintén, szeretettel!

Székelyudvarhely, 2018. május 25.

Dr. Bekő István Márton

szülőbízottsági elnök

 

Hálás köszönet a fotókért Dávid Attilának.

Kapcsolódó tartalmak