Fotó: Erdély Bálint Előd

Újból beindult a gépezet

Szerkesztő: | 2016. szeptember 12. | Hírek, Hírek

Ma, 2016. szeptember 12-én 971 tanulóval újból beindult a Gimi gépezete

Igazgatói köszöntő a tanévkezdő Veni Sancte-n

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk tanévnyitójának minden résztvevőjét!

Kedves tanulók!

Amikor Szent-Györgyi Albert megkapta a Nobel –díjat, úgy gondolta, hogy a vele járó nagy pénzösszegtől úgy tud legegyszerűbben megszabadulni, ha befekteti, részvényeket vásárol. Tudta, hogy közeledik a II. világháború, félt, hogy ha olyan részvényeket vásárol, melyeknek értéke növekszik háború esetén, ő is kívánni fogja az öldöklést. Így arra kérte ügynökét, hogy olyan részvényeket vásároljon, melynek értéke esni fog a háborúban. Így vesztette el a pénzét, és mentette meg a lelkiismeretét. A történelemnek talán a legnagyobb hatása volt az értékrendszerünk alakításában.

1593-ból van az iskolánkra vonatkozó első írásbeli tudósítás, amely arról számol be, hogy a jezsuita kisgimnáziumban mintegy 100 diák tanult, nem több mint 4-5 tanár irányításával.

Ma, 423 évvel később 971 tanulót várunk iskolába, ebből 131 elemista, 116 gimnazista, 571 középiskolás, 154 tanuló pedig posztlíceális tagozaton tanul. Ma 62 tanár tanít iskolánkban.

Annak idején 30 év alatt három épületet is építettek elődeink, 1880-ban a régi „zárdát” , a mai Iskola utcai épületet, itt működik ma az elemi és gimnáziumi tagozat, 1892-ben a mai bentlakást, 1910-ben a főépületet. Most, 26 évvel a változások után, ezeket kell megmentenünk az összeomlástól.

Az intézmény 345 évig volt katolikus gimnázium, 1948-ban államosították, és felszámolták a felekezeti oktatást.

2004-ben, 56 évvel később visszaszolgáltatták az egyháznak az iskolát. Ez lehetőséget nyújt a cselekvésre. A leglényegesebb tényező, ami a cselekedeteinket meghatározza, az az értékrendszer, amelynek legnagyobb része fiatalkorban alakul ki. Ennek kialakításában van sorsdöntő szerepe a Szent-Györgyi Albert-féle lelkiismeretnek.

A Veni Sancte tanévnyitó szentmisén hívtuk a Szentlelket. Hívtuk az éves munkánkhoz. Hívtuk a tanuláshoz, a felkészüléshez. Hívtuk álmaink és vágyaink valóra váltásához.

Kedves kicsi előkészítő évesek!

Ebben a tanévben is új kisdiákok érkeztek hozzánk. A legügyesebb és legokosabb gyerekek jöttek el az óvodákból, hogy ők is megtanuljanak írni, olvasni és számolni. Lassan ti is megismerkedhettek mindazokkal a szép és érdekes dolgokkal, amit most a nagyobbak tanulnak. Nektek is lesz majd térképetek, hogy kikeressétek rajta a folyókat, hegyeket és tengereket, számítógépetek, amelyeken nemcsak játékprogramokkal fogtok ismerkedni. Iskolába járni nem könnyű. Reggel mindig időben felkelni, délután a leckét pontosan meg kell írni. De higgyétek el, megéri. A tanulásban, a beilleszkedésben sokat segít majd a tanító néni, Nóra tanító néni, de az idősebb diákok is.

Tisztelt Szülők!

Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ahol először megy a gyermek, „a család szeme fénye” iskolába. Biztosan tele vannak most félelemmel, aggodalommal, de azt hiszem, ez természetes velejárója a mai napnak. Egyre viszont megkérem Önöket: bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk tenni azért, hogy a ránk bízott féltett kincseik – gyermekeik – ügyes, okos és intelligens fiatalokká váljanak.

Bízzanak tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy együttműködésükkel segítsék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében!

Szeretettel köszöntöm kis ötödikeseinket, reményeink szerint továbbra sem fognak csalódni iskolánkban, jól fogják érezni magukat nálunk, és lélekben gazdagodva zárják az első tanévüket immár a „nagyok között”.

Ugyanezt kívánom kilencedikeseinknek, akik iskolánkat választották, reményeink szerint azért is, hogy belső igényszintjükhöz méltó tanulmányi eredményeikkel igazolják iskolánk hírnevét. Kemény munka vár rátok, de jövőtök megalapozásához egyet tehettek, hogy tanultok. Hinnetek kell abban, hogy részetekről ez a legjobb befektetés. És már holnaptól úgy tanuljatok, hogy majd 4-év múlva ti legyetek, akikre irigykedve néz fel a város.

Kedves végzőseink, VIII. és XII. osztályosok: tudjátok, hogy ez lesz a legnehezebb, de egyben a legemlékezetesebb év számotokra. Csak magatokra számíthattok, csak megalapozott tudással haladhattok tovább. A jövőtök a tét. És ez nem kevés! Ebben az évben is kiváló érettségi eredménye volt iskolánknak. A komoly munkának meglett a gyümölcse. Ezt várjuk idén tőletek is, saját érdeketekben. Lehet, ha keményebbek lesznek tanáraitok, de fogadjátok el, hisz értetek küzdenek. A VIII.-nak magasra van állítva a léc: elvárjuk, hogy Ti legyetek a megye legjobban teljesítő osztálya, és mind itt legyetek a Gimiben jövőre!

A legnagyobbak, az egészségügyi nővérképző diákjainak kitartást és nagy alázatot kívánok e nemes, de nehéz szakma elsajátításában. Az itt végzett nővérek szakmai tudásukkal és emberi kitartásukkal e képzésnek hírnevet szereztek nemcsak itt Székelyföldön, hanem elmondhatjuk, hogy egész Európában.

Kedves Kollégák!

Nem könnyű hívatást választottunk, munkánk során nagy felelősséggel tartozunk tanítványaink iránt. Nevelni és tanítani nem kis feladat. Olyan értékeket kell közvetíteni, melyek biztos alapokat nyújtanak egy majdani felnőtt élet elindításához. Kívánom, hogy az idei tanév sok örömet hozzon munkátokban, sok sikeres tanítványotok öregbítse iskolánk hírnevét, és szeressétek diákjaitokat!

Hamvas Béla üzenetét szeretném tolmácsolni: „A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle… Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.” Közel ezer gyermek, majd kilencszáz család bízik bennünk. Ne okozzunk nekik csalódást! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a 2016/2017-es tanév is mindenki számára sikeres legyen!

Szent-Györgyi Alberttel valljuk, hogy: „Az a sok adat, amit az ember fejébe belepréselnek, úgyis elpárolog… Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. A probléma megoldásának vágya, a tettrekészség, ezek az egyéni kvalitások fontosak. A szellemi éhség, az a fontos, ez azután megmarad az egész életben.”

Több új kolléga is érkezett iskolánkhoz, Verestói Nóra tanítónő, aki az előkészítősöket  fogja tanítani. Boca Adriana romántanár, aki az ötödikesek osztályfőnöke is, Pap Shuller Beáta angol szakos, Szőcs Annamária informatika szakos  kolléganők. Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat a Gimiben! Ugyanakkor szeretettel köszöntöm Bajkó Norbert tisztelendő urat, ő lesz a katolikus osztályok lelki vezetője, de vallásórákat is fog tartani iskolánkban.

Új reményekkel kezdjük ezt a tanévet, és azért van okunk reménykedni, mert új városvezetése van Udvarhelynek, aki eddigi jelzései alapján szakít a gimiellenes magatartással, és megpróbálja rangjához méltón segíteni az intézményünket. Az elmúlt 8 év tanévnyitóin arról számoltam be, hogy gyakorlatilag semmilyen segítséget nem kaptunk városunktól, hogy évről évre elmaradtak a beígért támogatások, pályázatok, nos most máris elég konkrét segítség van kilátásba helyezve a Magyar Kormány részéről. Elindult az építő jellegű tárgyalás a Római Katolikus egyházzal, megállapodás született a bérekről, és körvonalazódik egyféle elképzelés az épületek felújításáról is.

Nem csodákat várunk, hanem azt, hogy segítőkészen az iskola mellé áll a város, és mindent megtesz, hogy további évszázadokig fennmaradjon ez az intézmény. Azt, hogy lássuk a jószándékot, ami igencsak hiányzott az elmúlt években.

Ha a régi városvezetés nem is, de a város és Önök, tisztelt szülők mellénk álltak, így szép termekkel várjuk a előkészítősöket, elsőseinket, ötödikeseinket, és a bentlakásban is sikerült minden hálótermet felújítani. A kisépületünk tetőszerkezetét megerősítettük és nagyrész újrafödtük, az úgynevezett félemeletet pedig mondhatni újraépítettük.

Az egymás munkája iránti tisztelet és felelősségtudat nevében kívánok sikerekben és elégtételekben gazdag tanévet tanárainknak és diákjainknak egyaránt! Ehhez kérem –Himnuszunk szavait idézve – Isten áldását minden oktatónkra, hallgatónkra és Alma Materünkre.

 

 

                                                                                             Laczkó György, igazgató

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó tartalmak