Tananyag a vallás képességi vizsgához

Szerző: | 2014. május 17. | Felvételi

Azon diákok jelentkezését várjuk a teológia osztályba,  akik  szeretnének elmélyülni  isten irénti szeretetükben ,  jóakaratúak,  szeretik a nyelveket  és nagyon szeretnek tanulni!!!

Tananyag a képességvizsgához

I .  Katolikus  Egyháztörténelem (VII. osztály)
1. Az első Pünkösd: az Egyház születése
2. Az őskeresztények tanúságtétele
3. István diakónus vértanúsága, Saul megtérése
4. Szent Péter és Szent Pál működése
5. Az első századok keresztényüldözései
6. Szeretet ragyogja be a véres  üldözést
7. Az egyház felszabadulása  – Milánói r endelet
8. Az Egyház gondjai Konstantin birodalmában
9. Szent Benedek „fiai”nevelték az új Európát
10. A magyar nép kereszténnyé lesz
II. „Aki hisz, üdvözül!”(VIII. osztály)
11. A kinyilatkoztatás. A Biblia
12. Az apostoli hitvallás . Hiszek egy Istenben
13. Teremtés , gondviselé s
14. Isten terve az emberrel
15. A Fiúisten érettünk emberré lett
16. Jézus meghirdeti Isten Országát
17. Legyen meg a te akaratod
18. Föltámadt és fölment a mennybe
19. A Szentlélek
20. Jézus Egyháza
21. Az egyház Krisztus Titokzatos Teste
22. A szentek közössége. A végső dolgok.
23. A  kegyelem
24. A keresztség szentsége
25. A krisztusi tanúságtétel szentsége
26. Az Eukarisztia  – Oltáriszentség
27. Hiszem a bűnök bocsánatát  – Az újrakezdés szentsége
Bővebb információért hívható Tarzicia nővér: +40-723-920.283