A Gimi épületei régen és ma

1. Tanoda – az 1660-as években épült a Gimnázium első  épülete, addig többnyire a plébánián tanítottak. A zsindellyel fedett, középen kis toronnyal ellátott egyemeletes épület nyolc tanteremmel és egy pedellusi lakással rendelkezett. Az iskolát az ún. „jezsuita lépcső” kötötte össze a plébániával. Az iskolaépületet 1909-ben lebontották.

tanoda_1909

Fotó: Kováts Fényképészet, 1908.

2. A Póttanodának nevezett iskolaépület 1871-ben épült az Iskola (Tanoda utca) utcában a hegynek nekiszorítva. Ez egy kisebb épület volt, mindössze három tanteremmel rendelkezett. 1990-ben romos állapota miatt lebontásra került.

tanoda

3. Az ún. Táplálda vagy Fiúnevelde 1740-ben épült. Bentlakásként működött: több hálószoba, ebédlő, tanulószoba és „kóroda”, mai szóval betegszoba állt a tanulók rendelkezésére. Ez az épület 1909-ben került lebontásra.

fiunevelde_1909

Fotó: Kováts Fényképészet, 1909.

4. A második iskolaépület (a mai bentlakás) 1890 és1892 között épült neoklasszicista stílusban. Lengyel Gergely és fia, Lengyel János illetve Gyertyánffy János vállalkozók végezték a munkálatokat az udvarhelyszéki katolikus falvak segítségével, anyagi hozzájárulásával. Az impozáns épület huszonnégy szobával, nyolc tanteremmel, szertárakkal, két tanári szobával, könyvtárral, tanácskozóteremmel, négyszobás igazgatói lakással, tornahelyiséggel, díszteremmel rendelkezett. Az épület tetőzetét pléhlemez fedte. 18 éven keresztül zajlott benne az oktatás, míg fel nem épült a gimnázium új épülete.

Fotó: Kováts Fényképészet, 1907.

Fotó: Kováts Fényképészet, 1907.

3

Fotó: Kováts Fényképészet, 2014.

5. A Gimnázium mai főépülete: az épület tervét Pápai Sándor műszaki tanácsos készítette, a munkálatokat a kolozsvári Király és Spáda építkezési vállalkozók végezték. Gróf Mikes János székelyudvarhelyi főesperes-plébános kitartásának köszönhetően az Erdélyi Római Katolikus Státus felvállalta az építkezést, amely 500 000 koronába került, ebből a Magyar Állam 300 000 koronát hitelezett. 1909 áprilisában kezdtek hozzá az  építéshez, és 1910 szeptemberére be is fejezték. Az épületet gróf Majláth Gusztáv Károly püspök szentelte fel, 1910. november 20-án.
Az impozáns szecessziós stílusú épületet magyaros majolika díszek ékesítik.

Fotó: Kováts Fényképészet, 1912.

Fotó: Kováts Fényképészet, 1912.

 

Fotó: Kováts Fényképészet, 2014.

Fotó: Kováts Fényképészet, 2014.

6. A Zárda vagy Római Katolikus Leánynevelő Intézet: a Patkó (régen Felső Piactér) keleti oldalán 1879-1880 között épült fel a már 1860-ban, Csató József főesperes-plébános által megalapított Leánynevelő Iskola számára ez az épület. Fogarassy Mihály katolikus püspök építtette az udvarhelyi polgárok adományait is felhasználva.

leanynevelde

Fotó: Kováts Fényképészet, é.n.

4

Fotó: Kováts Fényképészet, 2014.