Örökségünk a rovásírás

Szerző: | 2015. április 28. | Elemi oktatás

A rovásírás gazdag jelképvilág, mely népünk nyelvével együtt alakulhatott ki. Jelképrendszere őstörténelmünkkel, ősi hitvilágunkkal egy tőről fakad. Székelyudvarhelytől egynapi járásra találhatunk rovásemlékeket, az epigráfiai emlékek közül a legismertebbet is, a székelyderzsi rovásemléket, 1431-ből.

Erdély területén egyre több rovásemlék kerül elő.  Bár rovásírásunk eredetével kapcsolatosan több hipotézis látott napvilágot, számomra az a döntő, hogy birtokosai vagyunk egy olyan tudásnak, amit át kell örökíteni. Hajdanában, ahogy erre a tanítótábla a bizonyíték, a táltosok iskolában tanították őseinket a rovásírásra. Valószínű, hogy mindenki ismerte, mert a régészeti leletek szerint különböző társadalmi rétegek rótták jeleiket kőbe, fába. Annak ellenére, hogy évszázadokon át tiltott volt a rovásjelek használata, elődeink mégis megőrizték nekünk.