Fotó: Modern Iskola

Magyarból Jeles – Kárpát-medencei Pedagógusok Fóruma

Szerkesztő: | 2018. szeptember 30. | Hírek, Hírek, Szabó Zsuzsa tanító néni és osztálya

Egy gyakran emlegetett idézett szerint “A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.”.

Mi most abban a szerencsében részesülhetünk, hogy kiváló tanárokkal találkozhatunk, akik tapasztalataik megosztásával kivételesen nem csak diákjaikat, hanem egymást, minket is inspirálnak.

 

A mai összejövetel célja tulajdonképpen ez, tanulni egymástól, megosztani a szakmai tudást és termékenyen fórumot létrehozni a szakmai diskurzusnak. Mindezt pedig nem csak határon innen, hanem határon túlról is, hiszen rengeteg jó gyakorlat a tágabb értelemben vett hazából érkezik.

 

A mai programért sokakat köszönet illet. Elsőként köszönjük a Bethlen Gábor alap támogatását és a Könyvtár Ellátó szorgalmas és lelkes részvételét, Bakos Erika, a könyvtárellátó szakmai vezetőjének nagyszerű ötleteit, melyek meghatározóak voltak abban, hogy ma itt lehetünk. A munkából mi is igyekeztünk kivenni a részünket, a Modern Iskola online pedagógiai szaklap dolgozói, Somoskői Gábor vezérigazgató és Fülöp Hajnalka főszerkesztő társaságában. De a legnagyobb köszönet a pedagógusoknak szól, mindazoknak akik eljöttek ma készen arra, hogy egy új szakmai beszélgetés indulhasson nyitottan.

Erikson Zsófia, Modern iskola

 

Edukációs tereink a Tamási Áron Gimnáziumban

Szabó Zsuzsa, Székelyudvarhely

(az előadás forgatókönyve)

 

  1. Felvezetés (palatábla és táblagép)

Az iskolai környezet nemcsak az oktatás és nevelés helyszíne, hanem gyermekeink szocializációjának hangsúlyos színtere. Edukációs tereink a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban több száz éves múlttal rendelkező műemlék épületekben helyezkednek el. Idén ünnepeljük iskolánk alapításának 425. évét[1], ez indokolja a téma fókuszát.

A valós és a virtuális terek hatással vannak kisdiákjainkra. Prezentációm listázza azon tanítási területeket, ahol sikeres megoldásokat találtunk, valamint a pozitív, mérhető eredményeket, amelyek a tereink szerencsés találkozásának tulajdonítunk. Az elemi tagozatos diákok életkori sajátosságaiból eredően, nagyon hamar kialakul a helykötődés, helyidentitás.

Minél kisebb korosztályú gyerekcsoporttal foglalkozunk, annál hangsúlyosabb a helytulajdonlás érzése, ami hosszabb távon ragaszkodásba fordul át. Hogyan alakul diákjaink ragaszkodása a virtuális terekhez?

Miénk itt a tér! Kisfilm, ifj. Szabó Sámuel

  1. A téma kifejtése

Tamásis terek hatása a kisdiákok viselkedésére

A gyerekek legendás alkalmazkodó képessége az adott környezethez minden pedagógust ámulatba ejt. Ha iskolai környezetük egészségtámogató és otthonos, az megmutatkozik a gyerekek viselkedésben, az eredményes tanulásban és a pedagógus motiváltságában is.

Edukációs helyszíneink környezetpszichológiája

Tudjuk azt, hogy a tér, a berendezési tárgyak, a színek, zajok és más nehezen tudatosuló környezeti jellemzők hatással vannak ránk. A fizikai környezet önmagában véve nem kedvező és nem romboló a gyerekre nézve, mégis számolnunk kell az ambiens ingerek[2] hatásával. Ezek a diákok 6 évesen jönnek az intézménybe és öt évet töltenek tanítóikkal. Minél kisebb korosztályú gyerekcsoporttal foglalkozunk, annál hangsúlyosabb a helytulajdonlás érzése, ami hosszabb távon a helyhez történő ragaszkodássá alakul át.

Oktatástörténeti fordulópont, a virtuális terek helyfoglalása a műemléképületben

Romániában 2013-ban reform indul: kompetenciaalapú oktatással, megváltozott tantervvel, tankönyvekkel és a tartalom-kiegészítő digitális tankönyvmellékletekkel.

A kisebbségi oktatásban tankönyvhiány van. Minden tanító a leleményességére meg a lehetőségeire van utalva. Én a modern palatáblát választottam.

Osztályunkban egy okostáblát és 29 táblagépet használunk, a megfelelő oktatási szoftverekkel ellátva, kódolva és előkészítve a tanulásra.[3]

Mindennapi gyakorlat

Fokozatosan építettem be a hazai tanrendbe, így most negyedik osztály elejére napi gyakorisággal használjuk diákjaimmal a tanulófelhőt, a számítógépet, az interaktív táblát, valamint a táblagépeket.

Korlátlan lehetőséget ad a tanítási gyakorlatban. Képes hozzáférést biztosítani egy már létező, hatalmas internetes adatbázishoz, megjeleníthetőek a természettudományi folyamatok, a grafikai ábrázolások gyorsak, szemléletesek, az adatok kiértékelése személyesebb, követhetőbb, alkalmas gyors pedagógiai mérésre és az interaktív tankönyveket teljes kapacitásukban használhatjuk. Sokat segít a természettudományok oktatásában, olyan nehezen megérthető, lassú folyamatok esetében is, mint a csírázás, vagy a bolygók mozgásának modellezése.

Az ajánlott olvasmányokat és munkafüzeteket a tanulófelhőbe feltöltve, élvezetes, motiváló és innovatív módot jelentenek az olvasás megkedveléséhez. Minden diák saját ritmusában olvassa és oldja feladatait, bár kiváló lehetőség a csoportmunkához és pármunkához is.

Diákjaim számára a mozgókép egyenrangú önkifejezési forma a nyelvvel, tánccal és képzőművészettel. Az interaktív tábla és a kütyük kép- és hang minősége minden eddig használt multimédiás eszköznél jobb.

Kedvenc projektünk a heti egy órás sakk, azaz polgári nevelés sakkal. Első osztályban a Polgár Judit féle Sakkpalotával indítottunk, harmadik osztályra már komoly sakkverseny eredményeinkkel mérhettük a fejlődést. Megtapasztaltam, hogy az évezredes stratégiai játék ugyanolyan izgalmas a valóságos térben mint a virtuális valóságban. Mindkettő tanítható és diákjaim könnyedén eligazodnak mindkettőben.

Táblagépeinket szívesen használom a differenciálásra[4], nemcsak a tanórán, hanem a házi feladatok szintjén is. A tanulófelhőre feltöltött napi lecke, a versenyekre készülés feladatsorai, ajánlott olvasmány, kottaanyag és az interaktív tankönyvek könnyen elérhetőek a diákjaim által, három évre visszamenően. Bár a táblagépek nem alkalmasak a világhálón való navigálásra, mivel kódolva vannak, diákjaim mégis szívesen dolgoznak az általuk is szerkeszthető munkalapokon.

A pedagógus kibővített feladatkörei, megváltozott tanítási stílus

Nem elég csak alkalmazkodni a kapott tanítási helyszínekhez, lehetőségekhez, mert megfelelő ingereket kell küldjön a pedagógus az „okosórás” tanítványai fele. Ezért egy új módszertan kitalálója.

A pedagógus körenyezetpszichologusként lakberendezői szemmel kell formálja a környezetét ahhoz, hogy átalakítsa a meglévő feltételeket. Mindezt úgy, hogy tudja: a jól tervezett és kialakított edukációs környezet nem helyettesíti a hatékony oktatástervezést és tanítást.

A zavartalan tanuláshoz elengedhetetlen feltétel a gyerekeket támogató szülői háttér, ezért a pedagógus moderátora is a szülői közösségnek, maga mellé állítva a saját családját is, hiszen nagyon időigényes az eszközszintű használat elsajátítása.

Gazdaságszociológusként meg kell fogalmaznia anyagi jellegű kéréseit, mert igen költséges az IKT-s felszerelés. Csapatépítő trénerként meg kell győznie egy informatikához értő csapatot, akik segítenek a technikai jellegű problémák megoldásában.

Végérvényesen megváltozik a tanítási stílus, amihez igen nagy szakmai tudás birtokosa kell legyen a pedagógus és bölcs nyugalommal kell viszonyulnia a diákjai partnerré válásában. Ez újabb oktatási és nevelési helyezetek megoldását feltételezi.

  1. Összefoglalás, befejezés

A terek találkozása hatással van ránk: öntudatos környezetkímélőként nem pazarolunk papírt és energiát. Nem terhelődik túl diákjaim fejlődésben lévő csontozata (átlagosan 2,5 kg-mal kevesebb az iskolás táskáink tömege). Exponenciálisan növekszik a versenyeredményeink száma. Kimagaslóan fejlett diákjaim szociális kommunikációja. Diákjaim pontosan ismerik az IKT-s eszközök anyagi és szellemi értékét és ami a legfontosabb: a tanulás szolgálatába tudják állítani.

Az általam feltöltött oktatási tartalom minden kisdiákhoz eljut és fel is dolgozza, ha másért nem, azért, mert érdekli és motiválja őket a kütyühasználat. Tanóráink előszobái valami érezhetően újnak. Attitűdöket alakítunk izgalmas, aktív tanulási móddal.

Zajlik az informatikai forradalmon. Edukációs tereinket ellepik a kütyük és a virtuális tér körbezár. Állítsuk a tanítás szolgálatába!

[1] http://www.gimi.ro/tudod-e-hogy/

[2]https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_541_Dull_Andrea_Kornyezetpszichologia/ch04.html

[3] http://www.gimi.ro/almok-es-kalandok-a-digitalis-eszkozok-vilagaban/

[4] http://www.gimi.ro/differencialt-fejlesztes-ikt-s-eszkozokkel/

 

Kapcsolódó tartalmak